Genesis 16:16

Study

     

16 En Abram was zes en tachtig jaren oud, toen Hagar Ismael aan Abram baarde.