Daniël 12

Study the Inner Meaning

Dutch Staten Vertaling         

← Daniël 11   Hosea 1 →

1 En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.

3 De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.

4 En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

5 En ik, Daniel, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van den oever der rivier, en de ander aan gene zijde van den oever der rivier.

6 En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?

7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechterhand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.

8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?

9 En Hij zeide: Ga henen, Daniel! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.

10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.

12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.

13 Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.

← Daniël 11   Hosea 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Apocalypse Revealed 500

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 183


Other references to this chapter:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 1664, 2531, 2838, 5376, 7051, 7988, 8018, ...

Apocalypse Revealed 51, 171, 256, 478, 548, 562, 704, ...

Leer Over De Heer 4

Leer over de Gewijde Schrift 61

Hemel en Hel 171, 346, 518

Ware Christelijke Religie 606, 652, 788


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 199, 222, 608, 610, 700, 717, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

An Invitation to the New Church 10

Spiritual Experiences 303

Scriptural Confirmations 2, 4, 15, 38

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  PDF Resources


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 29:38, 32:32, 33:14

Deuteronomium 32:36, 40

Judges 5:31

Psalm 16:9, 107:43

Proverbs 3:35

Ecclesiastes 12:9

Jesaja 8:16, 26:19, 29:11

Jeremia 30:7, 10

Daniël 4:31, 7:21, 25, 8:11, 13, 17, 19, 26, 10:4, 13, 11:33, 35

Mattheüs 13:43, 24:15, 21, 25:46

Marcus 13:19

Lucas 7:35, 10:20, 21:24

Johannes 5:28, 11:24

1 Corinthians 15:40

Jude 1:9

Apocalyps 4:9, 5:1, 10:4, 5, 11:2, 13:5, 14:13

Word/Phrase Explanations

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hemel
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

goddelozen
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

duizend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Michael—The Great Prince
The name Michael is actually a question, meaning, literally, “Who is like God?” The answer to this question can help us fight against the dragon.
Worship Talk | Ages over 18


Translate: