Micah 6

Study

   

1 Hør, hvad HE EN taler: Kom fremfør din Trætte for Bjergene, lad Højene høre din øst!

2 I Bjerge, hør HE ENs Trætte, lyt til, I Jordens Grundvolde! Thi HE EN har Trætte med sit Folk, med Israel går han i ette:

3 Hvad har jeg gjort dig, mit Folk. med hvad har jeg plaget dig? Svar!

4 Jeg førte dig jo op fra Ægypten og udløste dig af Trællehuset, og jeg sendte for dit Ansigt Moses, Aron og Mirjam.

5 Mit Folk, kom i Hu, hvad Kong Balak af Moab havde i Sinde, og hvad Bileam, Beors Søn, svarede ham, fra Sjittim til Gilgal, for at du kan kende HE ENs etfærdsgerninger.

6 "Med hvad skal jeg møde HE EN, bøje mig for Højhedens Gud? Skal jeg møde ham med Brændofre, møde med årgamle Kalve?

7 Har HE EN Behag i Tusinder af Vædre, Titusinder af Oliestrømme? Skal jeg give min førstefødte for min Synd, mit Livs Frugt som Bod for min Sjæl?"

8 Det er sagt dig, o Menneske, hvad der er godt, og hvad HE EN kræver af dig: hvad andet end at øve et, gerne vise Kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.

9 Hør, HE EN råber til Byen (at frygte dit Navn er Visdom): Hør, Stamme og Byens Menighed!

10 Skal jeg tåle Skattene i den gudløses Hus og den magre, forbandede Efa,

11 tilgive Gudløsheds Vægt og Pungen med falske Lodder?

12 Dens igmænd er fulde af Vold, dens Borgeres Tale er Løgn, og Tungen er falsk i deres Mund.

13 Derfor tog jeg til at slå dig, ødelægge dig for dine Synder.

14 Du skal spise, men ikke mættes, lige tomt skal dit Indre være; hvad du hengemmer, skal du ej bjærge, og hvad du bjærger, giver jeg Sværdet;

15 du skal så, men ikke høste, perse Oliven, men ikke salve dig, perse Most, men ej drikke Vin.

16 Du fulgte Omris Skikke, al Akabs Huses Færd; I vandrede efter deres åd, så jeg må gøre dig til Ørk og Byens Borgere til Spot; Folkenes Hån skal I bære.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University