Jeremiah 42

Study the Inner Meaning

Danish         

← Jeremiah 41   Jeremiah 43 →

1 Så kom alle hærførerene og Johanan, Kareas søn, og Azarja, Maasejas Søn, med alt Folket, store og små,

2 og sagde til Profeten Jeremias: "Måtte vor Bøn nå dit Øre, så du beder til HE EN din Gud for hele denne est, thi som du ser os her, er vi kun få tilbage af mange.

3 Måtte HE EN din Gud kundgøre os, hvilken Vej vi skal gå, og hvad vi skal gøre!"

4 Profeten Jeremias svarede: "Godt! Jeg vil bede til HE EN eders Gud, som I ønsker; og alt hvad HE EN svarer, vil jeg kundgøre eder uden at forholde eder et Ord."

5 De sagde da til Jeremias: "HE EN skal være et sandt og troværdigt Vidne imod os, hvis vi ikke retter os efter hvert Ord, HE EN din Gud sender os ved dig.

6 Det være godt eller ondt, vi vil adlyde HE EN vor Guds øst, til hvem vi sender dig, at det må gå os vel, når vi adlyder HE EN vor Guds øst."

7 Ti Dage efter kom HE ENs Ord til Jeremias.

8 Så sammenkaldte han Johaoan, Kareas Søn, alle Hærføreme, der var med ham, og alt Folket, store og små,

9 og sagde: Så siger HE EN, Israels Gud, til hvem I sendte mig, for at eders Bøn måtte nå ind for hans Åsyn:

10 Hvis I bliver her i Landet, vil jeg bygge eder og ikke nedbryde eder, plante eder og ikke rykke eder op, thi jeg angrer det onde, jeg har gjort eder.

11 Frygt ikke for Babels Konge, således som I gør, frygt ikke for ham, lyder det fra HE EN, thi jeg er med eder for at frelse og redde eder af hans Hånd.

12 Jeg vil lade eder finde Barmhjertighed, og han skal forbarme sig over eder og lade eder bo i eders Land.

13 Hvis I derimod ikke hører HE EN eders Guds øst, idet I siger, at I ikke vil bo her i Landet,

14 men drage til Ægypten og bo der for ikke mere at se Krig eller høre Hornets Klang eller hungre efter Brød,

15 så hør nu HE ENs Ord, Judas est. Så siger Hærskarers HE E, Israels Gud: Hvis I virkelig har i Sinde at drage til Ægypten og drager derned for at bo der som fremmede,

16 så skal Sværdet, som I frygter, nå eder der i Ægypten, og Hungeren, som I ængstes for, skal følge efter eder til Ægypten, og I skal omkomme der;

17 alle de Mænd, som har i Sinde at drage til Ægypten for at bo der som fremmede, skal dø ved Sværd, Hunger og Pest, og ingen af dem skal blive tilovers og undslippe fra den Ulykke, jeg sender over dem.

18 Thi så siger Hærskarers HE E, Israels Gud: Som min Vrede og Harme udgød sig over Jerusalems Indbyggere, således skal min Harme udgyde sig over eder, når I drager til Ægypten, og I skal blive et. Edens, ædselens, Forbandelsens og Spottens Tegn og ikke mere få dette Sted at se.

19 Dette er HE ENs Ord til eder. Judas est: Drag ikke til Ægypten! I skal vide, at jeg i Dag har advaret eder.

20 Thi I nedkalder ondt over eder selv, når I sender mig til HE EN eders Gud og siger: "Bed for os til HE EN vor Gud! Hvad HE EN vor Gud siger, skal du nøje kundgøre os, så vil vi gøre det,"

21 og I så alligevel ikke adlyder HE EN eders Guds øst og gør alt, hvad han sendte eder Bud om.

22 Så vid da nu, at I skal omkomme ved Sværd, Hunger og Pest på det Sted, hvor I agter at gå hen for at bo der somfremmede.

← Jeremiah 41   Jeremiah 43 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 108


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1165, 2588, 7102

Apocalypse Revealed 323, 503

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 386, 654

Marriage 93

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 31:50

Numbers 11:5, 14:3, 4, 17:3

Deuteronomy 5:27, 17:16, 28:62, 63, 30:15, 19, 32:36

Judges 11:10

1 Samuel 7:8, 12:23

2 Samuel 24:16

Ezra 8:21

Psalms 78:36, 81:12, 106:46, 119:170

Isaiah 30:2, 37:4

Jeremiah 1:19, 2:27, 7:20, 23, 18:8, 22:10, 12, 23:28, 24:6, 9, 10, 31:28, 37:20, 40:1, 8, 41:18, 42:2, 5, 20, 43:2, 7, 44:12, 13

Lamentations 2:4, 6

Ezekiel 6:11, 12, 11:8, 33:31, 32

Hosea 7:16, 9:6

Amos 7:3, 6

Jonah 3:4

Zechariah 7:11, 12

Acts of the Apostles 20:20

Word/Phrase Explanations

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Jeremiah and the Babylonians
Worship Talk | Ages 7 - 14


Translate: