Genesis 13

Danish

Study the Inner Meaning

← Genesis 12   Genesis 14 →

1 og Abram drog atter med sin Hustru og al sin Ejendom fra Ægypten op til Sydlandet, og Lot drog med ham.

2 Abram var meget rig på kvæghjorde, Sølv og Guld;

3 og han vandrede fra Lejrplads til Lejrplads og nåede fra Sydlandet til Betel, til det Sted, hvor hans Teltlejr havde stået første Gang, mellem Betel og Aj,

4 til det Sted, hvor han forrige Gang havde rejst et Alter; og Abram påkaldte der HE ENs Navn.

5 Og Lot, der drog med Abram, ejede ligeledes Småkvæg, Hornkvæg og Telte.

6 Men Landet formåede ikke at rumme dem, så de kunde bo sammen; thi deres Hjorde var for store til, at de kunde bo sammen.

7 Da opstod der Strid mellem Abrams og Lots Hyrder; det var dengang Kana'anæerne og Perizziterne boede i Landet.

8 Abram sagde derfor til Lot: "Der må ikke være Strid mellem os to eller mellem mine og dine Hyrder, vi er jo Frænder!

9 Ligger ikke hele Landet dig åbent? Skil dig hellere fra mig; vil du til venstre, så går jeg til højre, og vil du til højre, så går jeg til venstre!"

10 Da så Lot sig omkring, og da han så, at hele Jordanegnen (det var før HE EN ødelagde Sodoma og Gomorra) var vandrig som HE ENs Have, som Ægyptens Land, hen ad Zoar til,

11 valgte han sig hele Jordanegnen. Så brød Lot op og drog østerpå, og de skiltes,

12 idet Abram slog sig ned i Kana'ans Land, medens Lot slog sig ned i Jordanegnens Byer og drog med sine Telte fra Sted til Sted helt hen til Sodoma.

13 Men Mændene i Sodoma var ugudelige og store Syndere mod HE EN.

14 Efter at Lot havde skilt sig fra Abram, sagde HE EN til denne: "Løft dit Blik og se dig om der, hvor du står, mod Nord, mod Syd, mod Øst og mod Vest;

15 thi hele det Land, du ser, vil jeg give dig og dit Afkom til evig Tid,

16 og jeg vil gøre dit Afkom som Jordens Støv, så at det lige så lidt skal kunne tælles, som nogen kan tælle Jordens Støv.

17 Drag nu gennem Landet på Kryds og tværs, thi dig giver jeg det!"

18 Så drog Abram fra Sted til Sted med sine Telte og kom til Mamres Lund i Hebron, hvor han slog sig ned og byggede HE EN et Alter.

← Genesis 12   Genesis 14 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 1535, 1536, 1537, 1538, 1539

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 414, 415

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 440, 1025, 1453, 1540, 1541, 1542, 1543 ...

Apocalypse Revealed 503

Show references from Swedenborg's unpublished works




Translate: