Ezekiel 39

Study the Inner Meaning

Danish         

← Ezekiel 38   Ezekiel 40 →

1 Du, Menneskesøn, Profeter mod Gog og sig: Så siger den Herre HE EN. Se, Jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over osj, Mesjek og Tubal!

2 Jeg vender dig, leder dig og fører dig op fra det yderste Nord og bringer dig til Israels Bjerge.

3 Så slår jeg Buen ud af din venstre Hånd og lader Pilene falde ud af din højre.

4 På Israels Bjerge skal du falde, du og alle dine Hobe og Folkeslagene, der følger dig; jeg giver dig til Føde for alle Hånde ovfugle og Markens vilde Dyr.

5 I åben Mark skal du falde, så sandt jeg har talet, lyder det fra den Herre HE EN.

6 Og jeg sætter Ild på Magog og på de fjerne Strandes trygge Indbyggere; og de skal kende, at jeg er HE EN.

7 Mit hellige Navn kundgør jeg midt i mit Folk Israel, og jeg vil ikke mere vanhellige mit hellige Navn; og Folkene skal kende, at jeg er HE EN, den Hellige i Israel.

8 Se, det kommer, det skal ske, lyder det fra den Herre HE EN; det er Dagen, jeg har talet om.

9 Så skal Indbyggerne i Israels Byer gå ud og gøre Ild på og tænde op med ustninger, små og store Skjolde, Buer, Pile, Håndstave og Spyd; og de skal bruge det til at gøre Ild med i syv År.

10 De skal ikke hente Træ i Marken eller hugge Brænde i Skovene, men gøre Ild på med ustningerne. De skal plyndre dem, de plyndredes af, og hærge dem, de hærgedes af, lyder det fra den Herre HE EN.

11 Og på hin Dag giver jeg Gog et Gravsted i Israel, Vandringsmændenes dal østen for Havet, og den skal spærre Vejen for Vandringsmænd; der skal de jorde Gog og hele hans larmende Hob og kalde Stedet: Gogs larmende Hobs dal.

12 Israels Hus skal have hele syv Måneder til at jorde dem og således rense Landet.

13 Alt folket i Landet skal jorde dem, og det skal tjene til deres os, på den Dag jeg herliggør mig, lyder det fra den Herre HE EN.

14 Man skal udvælge fast Mandskab til at drage Landet rundt og søge efter dem, der er blevet tilbage ud over Landet, for at rense det; når syv Måneder er gået, skal de skride til at søge;

15 og når de vandrer Landet rundt og en får Øje på Menneskeknogler, skal han sætte et Mærke derved, for at Graverne kan jorde dem i Gogs larmende Hobs Dal;

16 også skal en By have Navnet Hamona". Således skal de rense Landet.

17 Og du, Menneskesøn! Så siger den Herre HE EN: Sig til alle Fugle og alle Markens vilde Dyr: Saml eder og kom hid, kom sammen alle Vegne fra til mit Slagtoffer, som jeg slagter for eder, et vældigt Slagtoffer på Israels Bjerge; I skal æde Kød og drikke Blod!

18 Kød af Helte skal I æde, Blod af Jordens Fyrster skal I drikke, Vædre, Får, Bukke og Tyre, alle fedet i Basan.

19 I skal æde eder mætte i Fedt og drikke eder drukne i Blod af mit Slagtoffer, som jeg slagter for eder.

20 I skal mætte eder ved mit Bord med Køreheste og ytterheste, Helte og alle Hånde Krigsfolk, lyder det fra den Herre HE EN.

21 Jeg åbenbarer min Herlighed blandt Folkene, og alle Folkene skal skue den Dom, jeg fuldbyrder, og min Hånd, som jeg lægger på dem.

22 Israels Hus skal kende, at jeg, HE EN, er deres Gud fra hin Dag og fremdeles;

23 og Folkene skal kende, at Israels Hus vandrede i Landflygtighed for deres Misgerningers Skyld, fordi de var troløse imod mig, så jeg skjulte mit Åsyn for dem og gav dem i deres Fjenders Hånd, hvorfor de alle faldt for Sværdet.

24 Efter deres Urenhed og deres Overtrædelser handlede jeg med dem og skjulte mit Åsyn for dem.

25 Derfor, så siger den Herre HE EN; Nu vil jeg vende Jakobs Skæbne, forbarme mig over alt Israels Hus og være nidkær for mit hellige Navn;

26 og de skal glemme deres Skændsel og al den Troløshed, de viste mig, når de bor trygt i deres Land, uden at nogen skræmmer,

27 når jeg fører dem tilbage fra Folkeslagene, samler dem fra deres Fjenders Lande og helliger mig på dem for mange Folks Øjne.

28 Og de skal kende, at jeg er HE EN deres Gud, når jeg efter at have ført dem i Landflygtighed blandt Folkene samler dem i deres Land uden at lade nogen af dem blive tilbage derude

29 og ikke mere skjuler mit Åsyn for dem, da jeg har udgydt min Ånd over Israels Hus, lyder det fra den Herre HE EN.

← Ezekiel 38   Ezekiel 40 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Apocalypse Revealed 859

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 162


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 728, 737, 778, 988, 1151, 1292, 2686, ...

Apocalypse Revealed 10, 216, 298, 299, 379, 436, 437, ...

The Lord 4, 28

Sacred Scripture 15

True Christian Religion 705, 706

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 222


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 257, 329, 342, 355, 357, 388, 406, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 53

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Numbers 19:11, 14, 16

Deuteronomy 30:3, 31:17, 18

Ezra 9:7

Psalms 46:10, 76:4, 94:10

Isaiah 14:1, 24:21, 34:6, 7, 37:20, 46:10, 54:8, 59:2, 21

Jeremiah 29:14, 32:37, 46:10

Lamentations 1:8

Ezekiel 15:8, 20:27, 41, 28:22, 29:5, 32:4, 33:33, 34:25, 27, 36:18, 21, 22, 26, 27, 37:21, 38:1

Joel 2:27, 3:1

Amos 9:9

Micah 7:19

Zephaniah 1:7

Zechariah 12:10, 14:14

Malachi 1:5

Romans 11:26

Revelation 19:17, 18, 20:9

Word/Phrase Explanations

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...


Translate: