Ezekiel 30

Study the Inner Meaning

Danish         

← Ezekiel 29   Ezekiel 31 →

1 HE ENs Ord kom til mig således:

2 Menneskesøn, profeter og sig: Så siger den Herre HE EN: Jamrer: Ak, hvilken Dag!

3 Thi nær er Dagen, ja nær er HE ENs Dag; det bliver en Mulmets Dag, Hedningernes Tid.

4 Et Sværd kommer over Ægypten, og Ætiopien gribes af Skælven, når de slagne segner i Ægypten, når dets igdom bortføres og dets Grundvolde nedbrydes.

5 Ætioperne, Put og Lud og alt Blandingsfolket, Kub og min Pagts Sønner" skal falde for Sværdet med dem.

6 Så siger HE EN: Alle, som støtter Ægypten, skal falde og dets stolte Herlighed synke sammen; fra Migdol til Syene skal de falde for Sværdet, lyder det fra den Herre HE EN.

7 Det skal lægges øde blandt øde Lande, og Byerne skal ligge hen blandt tilintetgjorte Byer;

8 og de skal kende, at jeg er HE EN, når jeg sætter Ild på Ægypten og alle dets Hjælpere knuses.

9 På hin Dag skal der udgå Sendebud fra mig på Skibe for at indjage det sorgløse Ætiopien ædsel, og de skal gribes af Skælven over Ægyptens Dag; thi se, den kommer.

10 Så siger den Herre HE EN: Jeg gør Ende på Ægyptens Herlighed ved kong Nebukadrezar af Babel.

11 Han og hans Folk med ham, de grummeste blandt Folkene, skal hentes for at ødelægge Landet; de skal drage deres Sværd mod Ægypten og fylde Landet med slagne.

12 Jeg tørlægger Strømmene, sælger Landet til onde Folk, og ved fremmede ødelægger jeg det med alt, hvad der er deri. Jeg, HE EN, har talet.

13 Så siger den Herre HE EN: Jeg tilintetgør Afgudsbillederne og udrydder Høvdingerne af Nof og Fyrsterne af Ægypten; de skal ikke findes mere; og jeg indjager Ægypten ædsel.

14 Jeg lægger Patros øde, sætter Ild på Zoan og holder Dom over No.

15 Jeg udøser min Vrede over Sin, Ægyptens Bolværk, og udrydder Nos larmende Hob.

16 Jeg sætter Ild på Ægypten, Syene skal skælve af Angst, der skal brydes Hul på No, og dets Mure skal nedrives.

17 De unge Mænd i On og Pibeset skal falde for Sværdet og Kvinderne vandre i Fangenskab.

18 I Takpankes sortner Dagen, når jeg der sønderbryder Ægyptens Herskerstav, og dets stolte Herlighed får Ende der. Selv skal det skjules af Skyer og dets Småbyer vandre i Fangenskab.

19 Jeg holder Dom over Ægypten; og de skal kende, at jeg er HE EN.

20 I det ellevte År på den syvende Dag i den første Måned kom HE ENs Ord til mig således:

21 Menneskesøn! Ægypterkongen Faraos Arm har jeg brudt; og se den skal ikke forbindes, ikke læges ved at der lægges Bind om den, så den kunde få Kræfter til atter at gribe Sværdet.

22 Derfor, så siger den Herre HE EN: Se, jeg kommer over Farao, Ægyptens Konge, og bryder hans Arme, både den hele og den brudte, og lader Sværdet falde af hans Hånd.

23 Jeg spreder Ægypterne blandt Folkene og udstrør dem i Landene.

24 Men jeg styrker Babels Konges Arme og lægger mit Sværd i hans Hånd; og jeg bryder Faraos Arme, og han skal stønne for ham på såredes Vis.

25 Jeg styrker Babels Konges Arme, men Faraos skal synke; og de skal kende, at jeg er HE EN, når jeg lægger mit Sværd i Babels Konges Hånd og han svinger det imod Ægypten.

26 Og jeg spreder Ægypterne blandt Folkene og udstrør dem i Landene; og de skal kende, at jeg er HE EN.

← Ezekiel 29   Ezekiel 31 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 1165

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 153


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 488, 806, 1164, 1166, 1196, 2584, 4933, ...

Apocalypse Revealed 90, 535

The Lord 4, 28, 38

True Christian Religion 583, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 518, 594, 721, 840

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

An Invitation to the New Church 10

Scriptural Confirmations 4, 9, 52, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

Genesis 41:45

2 Kings 24:7

2 Chronicles 12:3

Psalms 46:10

Isaiah 13:6, 9, 18:1, 19:19, 20:3

Jeremiah 10:11, 25:20, 31, 27:6, 7, 43:7, 8, 11, 12, 13, 44:1, 46:1, 9, 11, 19, 25, 48:25

Ezekiel 7:7, 10, 12, 8:1, 24:14, 27:10, 28:7, 23, 32:32, 33:33, 34:12

Amos 1:5

Obadiah 15

Nahum 3:9

Habakkuk 2:3

Zephaniah 12


Translate: