Ezekiel 28

Study the Inner Meaning

Danish         

← Ezekiel 27   Ezekiel 29 →

1 HE ENs Ord kom til mig således:

2 Mennesskesøn, sig til Tyruss Fyrste: Så siger den Herre HE EN: Fordi dit Hjerte hovmoder sig og du siger: "Jeg er en Gud, på et Gudesæde sidder jeg midt ude i Havet!" skønt du er et Menneske og ingen Gud, og fordi du føler dig i Hjertet som en Gud;

3 se, du er visere end Daniel, ingen Vismand måler sig med dig;

4 ved din Visdom og indsigt vandt du dig igdom og samlede dig Guld og Sølv i dine Skatkamre;

5 ved dit store Handelssnilde øgede du din igdom, så dit Hjerte hovmodede sig over den -

6 derfor, så siger den Herre HE EN: Fordi du i dit Hjerte føler dig som en Gud,

7 se, derfor bringer jeg fremmede over dig, de grummeste Folk, og de skal drage deres Sværd mod din skønne Visdom og vanhellige din Glans.

8 De skal styrte dig i Graven, og du skal dø de ihjelslagnes Død i Havets Dyb.

9 Mon du da Ansigt til Ansigt med dem, der dræber dig, vil sige: "Jeg er en Gud!" du, som i deres Hånd, der slår dig ihjel, er et Menneske og ikke en Gud.

10 De uomskårnes Død skal du dø for fremmedes Hånd, så sandt jeg har talet, lyder det fra den Herre HE EN.

11 Og HE ENs Ord kom til mig således:

12 Menneskesøn, istem en Klagesang over kongen af Tyrus og sig til ham: Så siger den Herre HE EN: Du var Indsigtens Segl, fuld af Visdom og fuldkommen i Skønhed.

13 I Eden, Guds Have, var du; alle Slags Ædelsten var din Klædning, Harneol, Topas, Jaspis, Krysolit, Sjoham, Onyks, Safir, ubin, Smaragd og Guld var på dig i indfattet og indlagt Arbejde; det var til ede, den Dag du skabtes.

14 Du var en salvet, skærmende Kerub; jeg gjorde dig dertil; på det hellige Gudebjerg var du; du vandrede imellem Guds Sønner.

15 Fuldkommen var du i din Færd, fra den Dag du skabtes, indtil der fandtes Brøde hos dig.

16 Ved din megen Handel fyldte du dit Indre med Uret og forbrød dig; da vanhelligede jeg dig og viste dig bort fra Gudebjerget og tilintetgjorde dig, skærmende Kerub, så du ikke blev mellem Guds Sønner.

17 Dit Hjerte hovmodede sig over din Skønhed, du satte din Visdom til på Grund af din Glans. Jeg, slængte dig til Jorden og overgav dig til Konger, at de skulde nyde Skuet af dig.

18 Med dine mange Misgerninger, ved din uredelige Handel vanhelligede du dine Helligdomme. Da lod jeg Ild bryde løs i din Midte, og den fortærede dig; jeg gjorde dig til Støv på Jorden for alle, som så dig.

19 Alle blandt Folkeslagene, der kendte dig, stivnede af Skræk over dig; du blev en ædsel, og borte er du for evigt.

20 HE ENs Ord kom til mig således:

21 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Zidon og profeter imod det

22 og sig: Så siger den Herre HE EN: Se, jeg kommer over dig, Zidon, og herliggør mig på dig; og du skal kende, at jeg er HE EN, når jeg holder Dom over dig og viser min Hellighed på dig.

23 Jeg sender Pest over dig og Blod i dine Gader; ihjelslagneMænd skal segne i din Midte for Sværd, der er rettet imod dig fra alle Sider; og du skal kende, at jeg er HE EN.

24 Fremtidig skal der ikke være nogen Tidsel til at såre eller Torn til at stikke Israels Hus blandt alle dets Naboer, som nu håner dem; og de skal kende, at jeg er den Herre HE EN.

25 Så siger den Herre HE EN: Når jeg samler Israels Slægt fra de Folkeslag, de er spredt iblandt, vil jeg hellige mig på dem for Folkenes Øjne, og de skal bo i deres Land, som jeg gav min Tjener Jakob;

26 de skal bo trygt deri, bygge Huse og plante Vingårde, ja bo trygt, medens jeg holder Dom over alle dem, der håner dem fra alle Sider; og de skal kende, at jeg er HE EN deres Gud.

← Ezekiel 27   Ezekiel 29 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Apocalypse Revealed 406

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 151


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 113, 114, 273, 1069, 1201, 1551, 1588, ...

Apocalypse Revealed 90, 206, 239, 254, 540, 606, 759, ...

Divine Love and Wisdom 325

Doctrine of the Lord 28

Sacred Scripture 45, 97

Faith 54

True Christian Religion 219, 260, 467, 773


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 110, 131, 236, 242, 268, 277, 294, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 27, 41, 58

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:8, 28:13

Exodus 14:4, 17, 18

Numbers 33:55

Deuteronomy 8:17

Joshua 19:28, 29, 30

2 Kings 14:10

Psalms 62:11, 82:7

Proverbs 16:18

Ecclesiastes 7:29

Isaiah 5:16, 14:13, 14, 23:4, 25:12, 26:5, 31:3, 66:16

Jeremiah 12:14, 25:22, 32:37

Ezekiel 5:17, 10:18, 11:17, 20:41, 21:14, 16, 26:1, 27:1, 27, 28:5, 17, 29:3, 9, 30:4, 10, 11, 31:8, 12, 32:12, 19, 30, 34:25, 27, 36:23, 28, 37:25, 38:23, 39:13

Daniel 5:11, 11:36, 37

Hosea 11

Amos 1:9

Obadiah 3

Zechariah 9:2, 3

Matthew 11:21

Luke 10:13

Acts of the Apostles 12:22

2 Thessalonians 2:4

Word/Phrase Explanations

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...


Translate: