Žalmy 32:3

Study

       

3 Já když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpění mém každého dne.