Pláč Jeremjášův 5:1

Study

       

1 Rozpomeň se, Hospodine, co se nám děje; popatř a viz pohanění naše.