Matej 28

Study

   

1 Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.

2 I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.

3 Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg.

4 Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

5 A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite!

6 Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao

7 pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam."

8 One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima.

9 Kad eto im Isusa u susret! Reče im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

10 Tada im Isus reče: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!"

11 Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo.

12 Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima

13 govoreći: "Recite: 'Noću dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.'

14 Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige."

15 Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas.

16 Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.

17 Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.

18 Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!

19 Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

20 i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

Scroll to see more.