Hošea 8

Study the Inner Meaning

Hrvatski prijevod         

← Hošea 7   Hošea 9 →

1 Trublju na usta, poput stražara na Domu Jahvinu; jer oni moj Savez prestupiše, otpadoše od moga Zakona.

2 Meni viču: "Poznajemo te, Bože Izraelov."

3 Ali je Izrael odbacio dobro, dušman će ga progoniti.

4 Kraljeve su postavljali bez mene, knezove birali bez znanja moga. Od srebra svog i zlata načiniše sebi kumire da budu uništeni.

5 Odbacih tvoje tele, Samarijo, na njih se gnjev moj rasplamtio. Dokle će ostati nečisti sinovi Izraelovi?

6 Umjetnik ga je neki načinio, i ono Bog nije. Prometnut će se u komadiće tele samarijsko.

7 Posijali su vjetar, i požet će oluju; žito im neće proklijati, neće brašna dati; ako ga i dade proždrijet će ga tuđinci.

8 Progutan je Izrael, evo ga među narodima poput nevrijedne posude;

9 jer otiđoše k Asircu, divljem magarcu što sam živi! Efrajim obdaruje milosnike.

10 Neka ih samo obdaruje, među narode ću ih sada razasuti: i doskora će uzdrhtati pod teretom kralja knezova.

11 Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili.

12 Da mu i tisuću zakona svojih napišem, oni ih smatraju tuđima.

13 Nek' žrtvuju klanice što mi ih prinose, nek' samo jedu meso! Jahvi se ne mile. Odsad će se spominjati bezakonja njihova i njihove će kazniti grijehe: u Egipat će se oni vratiti.

14 Izrael je zaboravio tvorca svoga i sebi dvorove sagradio; Juda je namnožio gradove tvrde. Oganj ću pustiti na gradove njegove; vatra će mu dvorove progutati.

← Hošea 7   Hošea 9 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 191


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 921, 1949, 3881, 5354, 9146, 9391, 9714, ...

Apocalypse Revealed 242, 343, 392

Sacred Scripture 79


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 55, 242, 279, 391, 419, 1153

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

Izlazak 32:34

Ponovljeni Zakon 28:33, 49, 68, 32:18

1 Samuel 15:22

2 Kraljevi 10, 17:3, 4

2 Ljetopisi 13:8

Job 39:5

Psalam 147:19

Poslovice 22:8

Izaija 1:11, 10:8, 17:10, 30:2, 6

Jeremija 3:21, 4:5, 7:21, 10:3, 9, 12:13, 13:27, 14:10, 17:1, 22:28

Tužaljke 4:2

Ezekijel 16:33

Hošea 4:6, 5:4, 6, 8, 13, 6:6, 7, 9:3, 4, 9, 10:1, 5, 8, 13, 12:2, 13:2, 6

Amos 2:5, 3:2

Mihej 1:7

Matej 7:22

Poslanica Titu 1:16


Translate: