Hošea 1

Study the Inner Meaning

Hrvatski prijevod         

← Danijel 14   Hošea 2 →

1 Riječ Jahvina koja dođe Hošei, sinu Beerijevu, u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih, u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja izraelskog.

2 Početak riječi Jahvinih Hošei. Jahve reče Hošei: "Idi, oženi se bludnicom i izrodi djecu bludničku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvši se od Jahve!"

3 I on ode, uze Gomeru, kćer Diblajimovu, koja zače i rodi mu sina.

4 Jahve mu reče: "Nadjeni mu ime Jizreel, jer još samo malo i kaznit ću pokolje jizreelske na domu Jehuovu i dokončat ću kraljevstvo doma Izraelova.

5 I u taj dan slomit ću luk Izraelov u Dolini jizreelskoj."

6 I ona opet zače i rodi kćer. I reče mu Jahve: "Nadjeni joj ime Nemila, jer mi odsad neće biti mila kuća Izraelova, od nje ću se povući;

7 a omiljet će mi kuća Judina, spasit ću je Jahvom, Bogom njihovim, a neću je spasiti lukom, mačem ni kopljem, ni konjima ni konjanicima."

8 Kad odoji Nemilu, zače opet i rodi sina.

9 I reče Jahve: "Nadjeni mu ime Ne-narod-moj, jer više niste narod moj i ja vama nisam više Onaj koji jest."

← Danijel 14   Hošea 2 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 2606, 10325

Apocalypse Explained 655

On the Athanasian Creed 165

Sacred Scripture 79

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 184

Istinska Kršćanska Religija 247

Scriptural Confirmations 54


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 8904

Apocalypse Revealed 134

Doctrine of the Lord 4, 15

Sacred Scripture 16

Istinska Kršćanska Religija 130


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 119, 141, 734, 805

Scriptural Confirmations 4, 9, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Izlazak 14:13, 30, 34:16

Ponovljeni Zakon 31:16

Jošua 19:18

2 Kraljevi 6:18, 10:1, 11, 14:23, 17:6, 20, 19:34

Psalam 44:7

Izaija 1:1, 8:3

Jeremija 2:20, 23

Ezekijel 16:15

Hošea 2:7, 3:1, 5:3

Amos 1:1, 7:8, 9:8

Mihej 1:1

Zaharija 4:6


Translate: