Matthew 5

Study

   

1 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲀϤⲀⲖⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲦⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

2 ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲈⲢⲰϤ ⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.

3 ϪⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

4 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲢϨⲂⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲤⲠⲤⲰⲠⲞⲨ.

5 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲢⲘⲢⲀϢ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲚⲀⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲈⲒ ⲘⲠⲔⲀϨ.

6 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦϨⲔⲀⲈⲒⲦ ⲈⲦⲞⲂⲈ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲚⲀⲤⲈⲒ.

7 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲚⲀⲎⲦ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲚⲀ ⲚⲀⲨ.

8 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

9 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲢⲈϤⲢⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

10 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲦⲀⲨⲠⲰⲦ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

11 ⲚⲀⲒⲀⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲨϢⲀⲚⲚⲈϬⲚⲈϬⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲤⲈⲠⲰⲦ ⲚⲤⲰⲦⲚ. ⲚⲤⲈϪⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲨϪⲒϬⲞⲖ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ.

12 ⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲈⲖⲎⲖ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲂⲈⲔⲈ ⲚⲀϢⲰϤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲨⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦϨⲀⲦⲈⲦⲚϨⲎ.

13 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲠⲈ ⲠⲈϨⲘⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲈϨⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲂⲀⲀⲂⲈ ⲈⲨⲚⲀⲘⲞⲖϨϤ ⲚⲞⲨ. ⲘⲈϤⲢϢⲀⲨ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚⲤⲀⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲈϨⲞⲘϤ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲢⲰⲘⲈ.

14 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲚⲞⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈϨⲰⲠ ⲈⲤⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲦⲞⲞⲨ.

15 ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲈⲨϪⲈⲢⲈⲞⲨϨⲎⲂⲤ ⲚⲤⲈⲔⲀⲀϤ ϨⲀⲞⲨϢⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚϢⲀⲨⲔⲀⲀϤ ϨⲒϪⲚ ⲦⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲚϤⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲎⲒ.

16 ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲞⲨⲞⲈⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲢⲰⲘⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲦⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲚⲤⲈϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

17 ⲘⲠⲢⲰϢ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲈⲔⲀⲦⲀⲖⲨ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲎⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲀⲚ ⲈⲔⲀⲦⲀⲖⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϪⲞⲔⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

18 ϨⲀⲘⲎⲚ ⲄⲀⲢ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ϢⲀⲚⲦⲈⲦⲠⲈ ⲠⲀⲢⲀⲄⲈ ⲘⲚ ⲠⲔⲀϨ ⲞⲨⲒⲰⲦⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲎⲞⲨϢⲰⲖϨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲚⲈⲨⲤⲈⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϢⲀⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

19 ⲠⲈⲦⲚⲀⲂⲰⲖ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲈⲒ ⲚⲚⲈⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲤⲞⲂⲔ ⲚϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲖⲀⲬⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲰ ⲚϤϮⲤⲂⲰ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲚⲞϬ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

20 ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲈⲤϢⲀⲚⲦⲘⲢϨⲞⲨⲞ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲦⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲀ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

21 ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲀⲢⲬⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϨⲰⲦⲂ. ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲰⲦⲂ ⲆⲈ ϤⲞ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲈⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ.

22 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϬⲤ ⲈⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈⲒⲔⲎ ϤⲞ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲈⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ. ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ϪⲈ ⲔϢⲞⲨⲈⲒⲦ ϤⲞ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲈⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ. ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲤⲞϬ ϤⲞ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲈⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ ⲚⲤⲀⲦⲈ.

23 ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲔϢⲀⲚⲈⲒ ⲈⲔⲚⲀⲦⲀⲖⲞ ⲘⲠⲈⲔⲆⲰⲢⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲚⲄⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲈⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲔ.

24 ⲔⲰ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲔⲆⲰⲢⲞⲚ ϨⲒⲐⲎ ⲘⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲄϨⲰⲦⲠ ⲘⲚ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ. ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲄⲈⲒ ⲚⲄⲦⲀⲖⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲠⲈⲔⲆⲰⲢⲞⲚ.

25 ϢⲰⲠⲈ ⲈⲔⲞⲨⲰⲰⲘⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲘⲚ ⲠⲈⲦϪⲒϨⲀⲠ ⲚⲘⲘⲀⲔ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲈⲚϨⲞⲤⲞⲚ ⲔϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀϤ ϨⲒⲦⲈϨⲒⲎ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦϪⲒϨⲀⲠ ⲚⲘⲘⲀⲔ ⲦⲀⲀⲔ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲚⲦⲈⲠⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲦⲀⲀⲔ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠϨⲨⲠⲈⲢⲈⲦⲎⲤ ⲚⲤⲈⲚⲞϪⲔ ⲈⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ.

26 ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϢⲀⲚⲦⲈⲔϮ ⲘⲠϨⲀⲈ ⲚⲔⲞⲚⲆⲢⲀⲚⲦⲎⲤ.

27 ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲢⲚⲞⲈⲒⲔ.

28 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀϬⲰϢⲦ ⲚⲤⲀⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲈⲠⲈⲒⲐⲨⲘⲈⲒ ⲈⲢⲞⲤ. ⲀϤⲞⲨⲰ ⲈϤⲢⲚⲞⲈⲒⲔ ⲈⲢⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ.

29 ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲔⲂⲀⲖ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲞⲢⲔϤ ⲚⲄⲚⲞϪϤ ⲚⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲔ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲔⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲤⲈⲦⲘⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲠⲈⲔⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ ⲚⲤⲀⲦⲈ.

30 ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲔϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲤⲞⲖⲠⲤ ⲚⲄⲚⲞϪⲤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ. ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲔ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲔⲘⲈⲖⲞⲤ. ⲚⲤⲈⲦⲘⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲠⲈⲔⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ.

31 ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲀⲢⲈϤϮ ⲚⲀⲤ ⲚⲞⲨϪⲰⲰⲘⲈ ⲚⲦⲞⲨⲈⲒⲞ.

32 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲀϪⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ. ϤⲚⲀⲦⲢⲈⲨⲢⲚⲞⲈⲒⲔ ⲈⲢⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲚⲞⲨⲈⲒ ⲈⲀⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲚⲞϪⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϤⲞ ⲚⲚⲞⲈⲒⲔ.

33 ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲞⲚ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲀⲢⲬⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲰⲢⲔ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲔⲈϮ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲔⲀⲚⲀⲨϢ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

34 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲰⲢⲔ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠⲢⲰⲢⲔ ⲚⲦⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ.

35 ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲰⲢⲔ ⲘⲠⲔⲀϨ ϪⲈ ⲠϨⲨⲠⲞⲠⲞⲆⲒⲞⲚ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲰⲢⲔ ⲚⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ϪⲈ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞϬ ⲚⲢⲢⲞ ⲦⲈ.

36 ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲰⲢⲔ ⲚⲦⲈⲔⲀⲠⲈ ϪⲈ ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲦⲢⲈⲞⲨⲂⲰ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲂⲀϢ ⲎⲚϤⲔⲘⲞⲘ.

37 ⲘⲀⲢⲈⲠⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲈ ⲚⲤⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲞⲚⲚⲘⲘⲞⲚ. ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲠⲈ.

38 ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲂⲀⲖ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲞⲨⲞϨⲂⲈ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲞⲨⲞϨⲂⲈ.

39 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲀϨⲈⲢⲀⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲚⲀⲢⲀϨⲦⲔ ⲈⲦⲈⲔⲞⲨⲞϬⲈ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲔⲦⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲔⲈⲦⲈ.

40 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲒϨⲀⲠ ⲚⲘⲘⲀⲔ ⲈϤⲒ ⲚⲦⲈⲔϢⲦⲎⲚ ⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲰϤ ⲘⲠⲈⲔⲔⲈϨⲞⲒⲦⲈ.

41 ⲠⲈⲦⲚⲀⲔⲞⲞⲂⲈⲔ ⲚⲞⲨⲔⲞⲦ ⲂⲰⲔ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲚⲤⲚⲀⲨ.

42 ⲠⲈⲦⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞⲔ ϮⲚⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ⲘⲠⲢⲔⲦⲞϤ ⲚⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ.

43 ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲔⲈⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦϨⲒⲦⲞⲨⲰⲔ ⲚⲄⲘⲈⲤⲦⲈ ⲚⲈⲔϪⲀϪⲈ.

44 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲘⲈⲢⲈⲚⲈⲦⲚϪⲒⲚϪⲈⲈⲨⲈ. ⲚⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦⲠⲎⲦ ⲚⲤⲀⲦⲎⲨⲦⲚ.

45 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ϪⲈ ϤⲦⲢⲈⲠⲈϤⲢⲎ ϢⲀ ⲈϪⲚ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲘⲚ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ϤϨⲰⲞⲨ ⲈϪⲚ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲢⲈϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ.

46 ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀϢ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲚⲂⲈⲔⲈ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲎⲦⲚϤ. ⲚⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲈⲒⲢⲈ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ.

47 ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲀⲤⲠⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲚⲔⲈϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲈⲒⲢⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒ.

48 ϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈⲈⲨⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲠⲈ.

   
Scroll to see more.