Matthew 26

Study

   

1 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰ ⲚⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

2 ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲤⲀϨⲞⲞⲨ ⲤⲚⲀⲨ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ⲚⲤⲈⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

3 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲖⲎ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ.

4 ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲢⲞϤ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

5 ⲚⲈⲨϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠϢⲀ ⲀⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲞⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ.

6 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲤⲞⲂϨ.

7 ⲀⲤϮⲠⲈⲤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲢⲈⲞⲨϨⲚⲀⲀⲨ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲚⲦⲞⲞⲦⲤ ⲈⲚⲀϢⲈⲤⲞⲨⲚⲦϤ. ⲀⲤⲠⲰϨⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ ⲈϤⲚⲎϪ.

8 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲀⲄⲀⲚⲀⲔⲦⲈⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲀⲨⲦⲀⲔⲈⲠⲀⲒ.

9 ⲚⲈⲨⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈⲨϮⲠⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀϨⲀϨ ⲚⲤⲈⲦⲀⲀⲨ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ.

10 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒⲘⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϮϨⲒⲤⲈ ⲚⲦⲈⲒⲤϨⲒⲘⲈ. ⲞⲨϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲤⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ.

11 ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲤⲈϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚϮϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ.

12 ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲤⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲠⲈⲒⲤⲞϬⲚ ⲈϪⲘ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲀⲤⲀⲀⲤ ⲈⲠⲔⲞⲞⲤⲦ.

13 ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲈⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲤⲈⲚⲀϪⲰ ϨⲰⲰϤ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲀⲒ ⲀⲀϤ ⲈⲨⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲀⲤ.

14 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ϢⲀⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ.

15 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲈϢⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲤⲘⲚⲦⲤ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲘⲀⲀⲂ ⲚϨⲀⲦ.

16 ϪⲒⲚⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

17 ϨⲘⲠϢⲞⲢⲠ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ. ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲔⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈⲚⲤⲂⲦⲈⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲀⲔ ⲦⲰⲚ ⲈⲞⲨⲞⲘϤ.

18 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈϪⲈⲠⲤⲀϨ. ϪⲈ ⲀⲠⲀⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲒⲚⲀⲢⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ϨⲀⲦⲎⲔ ⲘⲚ ⲚⲀⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

19 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲚⲦⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲤⲞϤⲦⲈ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ.

20 ⲢⲞⲨϨⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲈϤⲚⲎϪ ⲘⲚ ⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

21 ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ.

22 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲖⲨⲠⲈⲒ ⲈⲘⲀⲦⲈ. ⲀⲨⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲀ ⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

23 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲰⲠ ⲚⲦⲈϤϬⲒϪ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϨⲚ ⲦϪⲎ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ.

24 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲈⲚ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲂⲰⲔ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϮ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲚⲈⲘⲠⲞⲨϪⲠⲞϤ.

25 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲚⲦⲀⲔϪⲞⲞⲤ.

26 ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲔ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲠⲞϢϤ ⲀϤϮ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰⲘ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ.

27 ⲀϤϪⲒ ⲞⲚ ⲚⲞⲨⲀⲠⲞⲦ ⲀϤϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲀϤϮ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ⲦⲎⲢⲦⲚ.

28 ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲚⲂⲢⲢⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲠⲀϨⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀϨⲀϨ ⲈⲠⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ.

29 ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲤⲰ ϪⲒⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲄⲈⲚⲎⲘⲀ ⲚⲦⲈⲒⲂⲰ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ϢⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈϮⲚⲀⲤⲞⲞϤ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲚⲂⲢⲢⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ.

30 ⲀⲨⲤⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲞⲞⲨ ⲚⲚϪⲞⲈⲒⲦ.

31 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲚϨⲎⲦ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲞⲨϢⲎ. ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲚⲀⲢⲰϨⲦ ⲘⲠϢⲰⲤ ⲚⲤⲈϪⲰⲰⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲘⲠⲞϨⲈ.

32 ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲢϢⲞⲢⲠⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ.

33 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲚϨⲎⲦⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲀⲚ ⲈⲚⲈϨ.

34 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲞⲨϢⲎ ⲘⲠⲀⲦⲈⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲔⲚⲀⲀⲠⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ.

35 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ϪⲈ ⲔⲀⲚ ⲈⲤϢⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲢⲀⲘⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀⲔ ⲚϮⲚⲀⲀⲠⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞⲔ ⲀⲚ. ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲠⲀⲒ.

36 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨϬⲰⲘ ⲚϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲄⲈⲐⲤⲎⲘⲀⲚⲈⲒ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ϢⲀⲚϮⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲦⲀϢⲖⲎⲖ.

37 ⲀϤϪⲒ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲀⲒⲞⲤ. ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚⲖⲨⲠⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲔⲘ ⲚϨⲎⲦ.

38 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ⲖⲨⲠⲈⲒ ϢⲀⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲞⲨ ϬⲰ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚⲘⲘⲀⲒ.

39 ⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲐⲎ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲀϤⲠⲀϨⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤϨⲞ ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚϢϬⲞⲘ ⲘⲀⲢⲈⲠⲈⲒⲀⲠⲞⲦ ⲤⲀⲀⲦ ⲠⲖⲎⲚ ⲚⲐⲈ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲞⲨⲀϢⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲦⲔⲞⲨⲀϢⲤ.

40 ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ϢⲀⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

41 ⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚϢⲖϨⲖ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ. ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲈⲚ ⲢⲞⲞⲨⲦ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲆⲈ ⲞⲨⲀⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲦⲈ.

42 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲠⲤⲚⲀⲨ ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲈϢϪⲈ ⲘⲚϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈⲠⲀⲒ ⲤⲀⲀⲦ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ Ⲛ ⲦⲀⲤⲞⲞϤ ⲈⲒⲈ ⲘⲀⲢⲈⲠⲈⲔⲞⲨⲰϢ ϢⲰⲠⲈ.

43 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤⲈⲒ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲈⲨϨⲞⲢϢ.

44 ⲀϤⲔⲰ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲘⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ ⲈϤϪⲰ ⲘⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

45 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲈⲒ ϢⲀⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲔⲞⲦⲔ ϬⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲤⲈⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚϬⲒϪ ⲚⲚⲈⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ.

46 ⲦⲞⲨⲚⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲀⲢⲞⲚ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ.

47 ⲀⲒⲦⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲈⲒⲤⲒⲞⲨⲆⲀⲤ. ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲤⲎϤⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨϬⲈⲢⲞⲞⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ.

48 ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈϮⲚⲀϮⲠⲈⲒ ⲈⲢⲰϤ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ.

49 ⲀϤϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲀϤϮⲠⲈⲒ ⲈⲢⲰϤ.

50 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈϢⲂⲎⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀⲔⲈⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨϮ ⲘⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲨϬⲒϪ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ.

51 ⲈⲒⲤⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲘⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀϤⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈϤϬⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲦⲰⲔⲘ ⲚⲦⲈϤⲤⲎϤⲈ ⲀϤⲢⲰϨⲦ ⲘⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ⲀϤϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲘⲀⲀϪⲈ.

52 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲞⲨϪⲈ ⲚⲦⲈⲔⲤⲎϤⲈ ⲈⲠⲈⲤⲔⲞⲈⲒϨ. ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨϪⲒⲤⲎϤⲈ ⲈⲨⲚⲀϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲎϤⲈ.

53 ⲎⲚⲄϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲤⲈⲠⲤⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲚϤⲦⲀϨⲞ ⲚⲀⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲖⲈⲄⲈⲰⲚ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ.

54 ⲚⲀϢ ϬⲈ ⲚϨⲈ ⲈⲨⲚⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲒⲚⲀⲒ.

55 ϨⲚ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲘⲘⲎⲎϢⲈ. ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϬⲞⲠⲦ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲰϪ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲤⲎϤⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϬⲈⲢⲞⲞⲂ. ⲚⲈⲒϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲘⲎⲚⲈ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲢⲠⲈ ⲈⲒϮⲤⲂⲰ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞⲒ.

56 ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲔⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀⲨⲠⲰⲦ.

57 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ϢⲀⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲘⲀ ⲚⲦⲀⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ.

58 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲈ ϢⲀⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲖⲎ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲚ ⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲐⲀⲎ.

59 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

60 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ. ⲀϨⲀϨ ⲆⲈ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲘⲚ ⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲚϬⲒ ⲤⲚⲀⲨ.

61 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲠⲀⲒ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲚϢϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲒⲢⲠⲈ ⲈⲔⲞⲦϤ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ.

62 ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲄⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲀⲚ. ⲀϨⲢⲞⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲢⲞⲔ.

63 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲔⲰ ⲚⲢⲰϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϪⲈ ϮⲦⲀⲢⲔⲞ ⲘⲘⲞⲔ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲔⲈϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

64 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲚⲦⲀⲔϪⲞⲞⲤ. ⲠⲖⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲞⲨⲚⲀⲘ ⲚⲦϬⲞⲘ. ⲀⲨⲰ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒϪⲚ ⲚⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚⲦⲠⲈ.

65 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀϤⲠⲰϨ ⲚⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤϪⲒⲞⲨⲀ ⲚⲦⲚⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲒⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲞⲨⲀ.

66 ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲤⲆⲞⲔⲈⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤⲞ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲈⲠⲘⲞⲨ.

67 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲚⲈϪⲠⲀϬⲤⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲞ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮⲔⲖⲮ ⲈϪⲰϤ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲨϮⲀⲀⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ

68 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲚⲀⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲢⲀϨⲦⲔ.

69 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲠⲈ ϨⲒⲠⲤⲀⲘⲂⲞⲖ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲀⲨⲖⲎ. ⲀⲤϮⲠⲈⲤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ϨⲰⲰⲔ ⲞⲚ ⲚⲈⲔ ⲘⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲞⲤ.

70 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲀⲢⲚⲀ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲢϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ.

71 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲀⲈⲒⲦ ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲔⲈⲞⲨⲈⲒ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲚⲈⲦϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲘⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ.

72 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲀϤⲀⲢⲚⲀ ⲈϤⲢⲀⲚⲀϢ ϪⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.

73 ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲀⲘⲈ ⲚⲦⲔⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲰⲰⲔ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲔⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲔⲀⲤⲠⲈ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

74 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚⲰⲢⲔ ⲀⲨⲰ ⲈⲔⲀⲈⲨⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ϪⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀⲠⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨⲦⲈ.

75 ⲀϤⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞϤ. ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲔⲚⲀⲀⲠⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲢⲒⲘⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ.

   
Scroll to see more.