Matthew 17

Study

   

1 ⲘⲚ ⲚⲤⲀⲤⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲀϤϪⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲦⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲘⲀⲨⲀⲀⲨ.

2 ⲀϤϢⲂⲦϤ ⲘⲠⲈⲨⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ. ⲠⲈϤϨⲞ ⲀϤⲦⲀⲀⲦⲈ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲢⲎ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲀⲨⲞⲨⲂⲀϢ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ.

3 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲚ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ.

4 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲚϬⲰ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲔⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈⲚⲦⲀⲘⲈⲒⲞ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚϢⲞⲘⲦⲈ ⲚⲤⲔⲨⲚⲎ ⲞⲨⲈⲒ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲈⲒ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲨⲈⲒ ⲚϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ.

5 ⲈⲦⲒ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈⲒⲤⲞⲨⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲀⲤⲢϨⲀⲒⲂⲈⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲠⲈⲚⲦⲀⲠⲀⲞⲨⲰϢ ϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ.

6 ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲨϨⲞ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ.

7 ⲀϤϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϪⲰϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ.

8 ⲀⲨϤⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ.

9 ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒⲠⲦⲞⲞⲨ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲢϪⲰ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠϨⲞⲢⲀⲘⲀ ϢⲀⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ.

10 ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϨⲢⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲈⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ.

11 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲘⲈⲚ ⲚⲎⲨ ⲚϤⲀⲠⲞⲔⲀⲐⲒⲤⲦⲀ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ.

12 ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲀϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲞⲨⲰ ⲈϤⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲀϢⲞⲨ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲚⲀϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ.

13 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲦⲎⲤ.

14 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ϢⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲀⲨⲢⲰⲘⲈ ϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞϤ

15 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀ ⲘⲠⲀϢⲎⲢⲈ ϪⲈ ϤϨⲒⲦⲈ ⲀⲨⲰ ϤⲘⲞⲔϨ. ϨⲀϨ ⲄⲀⲢ ⲚⲤⲞⲠ ϢⲀϤϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲔⲰϨⲦ ⲀⲨⲰ ϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲞⲞⲨ.

16 ⲀⲒⲈⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲠⲞⲨⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲢⲠⲀϨⲢⲈ ⲈⲢⲞϤ.

17 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲰⲦⲄⲈⲚⲈⲀ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦϬⲞⲞⲘⲈ ϢⲀⲦⲚⲀⲨ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ϢⲀⲦⲚⲀⲨ ϮⲚⲀⲀⲚⲈⲒⲬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲨⲈⲒⲤϤ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ.

18 ⲀϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚϬⲒ ⲠⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ. ⲀⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲖⲞ ϪⲒⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.

19 ⲦⲞⲦⲈ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲤⲀⲞⲨⲤⲀ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲠⲈⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ.

20 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲦⲚⲔⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲀⲘⲎⲚ ⲄⲀⲢ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲂⲖⲂⲒⲖⲈ ⲚϢⲖⲦⲎⲘ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲦⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲀ ⲈⲠⲎ ⲚϤⲠⲰⲰⲚⲈ ⲚⲦⲈⲦⲘⲖⲀⲀⲨ ⲢⲀⲦϬⲞⲘ ⲚⲎⲦⲚ.

21 [--]

22 ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲤⲈⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ.

23 ⲚⲤⲈⲘⲞⲞⲨⲦϤ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲖⲨⲠⲈⲒ ⲈⲘⲀⲦⲈ.

24 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲀⲚⲈⲦϪⲒⲔⲒⲦⲈ ϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲚⲤⲀϨ ϮⲦⲈϤⲔⲒⲦⲈ.

25 ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϢⲰ. ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲎⲒ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲤⲆⲞⲔⲈⲒ ⲚⲀⲔ ⲤⲒⲘⲰⲚ. ⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨ ⲈⲨϪⲒⲦⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲚⲚⲒⲘ ⲎⲔⲨⲚⲤⲞⲤ. ⲈⲨϪⲒ ⲚⲦⲚⲚⲈⲨϢⲎⲢⲈ. ϪⲚⲈⲨϪⲒ ⲚⲦⲚⲚϢⲘⲘⲞ.

26 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲞⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲚⲚϢⲘⲘⲞ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲈⲈⲒⲈϨⲈⲚⲢⲘϨⲈ ⲚⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ.

27 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲚⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲂⲰⲔ ⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲄⲚⲞⲨϪⲈ ⲚⲞⲨⲞⲒⲘⲈ ⲚⲄϤⲒ ⲘⲠⲦⲎⲂⲦ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲈⲔϢⲀⲚⲞⲨⲰⲚ ⲈⲢⲰϤ ⲔⲚⲀϨⲈ ⲈⲨⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ϤⲒ ⲚⲦⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲄⲦⲀⲀⲤ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚⲘⲘⲀⲔ.

   
Scroll to see more.