Mark 7

Study

   

1 ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ

2 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒⲔ ⲈⲘⲠⲞⲨⲈⲒⲀⲦⲞⲞⲦⲞⲨ

3 ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲦⲘⲒⲀⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲘⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ

4 ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲀⲚⲈⲒ ⲚⲦⲀⲄⲞⲢⲀ ⲈⲨⲦⲘϬⲈϢϬⲰϢⲞⲨ ⲘⲈⲨⲞⲨⲰⲘ. ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲔⲈⲤⲘⲞⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲀⲨϪⲒⲦⲞⲨ ⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲈⲚⲀⲠⲞⲦ ⲈϨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲚⲘϨⲈⲚⲜⲈⲤⲦⲎⲤ ⲚⲘϨⲈⲚⲬⲀⲖⲔⲒⲚ

5 ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲤⲈⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀⲦⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲨⲞⲒⲔ ⲈⲢⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲦⲞⲖⲘ.

6 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϤⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲦⲘⲀⲒⲞ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲚ ⲚⲈϤⲤⲠⲞⲦⲞⲨ. ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲞⲨⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲒ

7 ⲈⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ ⲈⲨϮⲤⲂⲰ ⲚϨⲈⲚⲤⲂⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲢⲢⲰⲘⲈ.

8 ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲘⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ

9 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲚⲀⲐⲈⲦⲒ ⲚⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ

10 ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲦⲀⲒⲈⲠⲈⲔⲈⲒⲰⲦ ⲚⲘⲦⲈⲔⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲒϢⲀϪⲈ ⲈϤϨⲞⲞⲨ ⲚⲤⲀⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲎⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲞⲨ.

11 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲢⲰⲘⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲎⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲂⲀⲚ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲰⲢⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲔϢⲀⲚϮϨⲎⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ

12 ⲘⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲀϤ ϬⲈ ⲈⲢⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲎⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ

13 ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲤⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲀⲤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲔⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ.

14 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲞⲚ ⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲞⲈⲒ

15 ⲘⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈϤⲘⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲚⲀϢϪⲀϨⲘⲈϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦϪⲰϨⲘ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.

16 [--]

17 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲔⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲈⲒ ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ

18 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲀⲦϨⲎⲦ ϨⲒⲚⲀⲒ. ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲞⲈⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈϤⲘⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚϤⲚⲀϢϪⲀϨⲘⲈϤ ⲀⲚ

19 ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈϤⲂⲎⲔ ⲀⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲪⲎⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲎ. ⲀⲨⲰ ϤⲂⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲢⲘⲎ ⲈϤⲔⲀⲐⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲚϬⲒⲚⲞⲨⲞⲞⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

20 ⲚⲈϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϢⲀϤϪⲀϨⲘ ⲠⲢⲰⲘⲈ.

21 ⲈϤⲚⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ϨⲞⲨⲚ ⲘⲠϨⲎⲦ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲈⲨⲈ ⲈⲐⲞⲞⲨ ϨⲈⲚⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ϨⲈⲚϪⲒⲞⲨⲈ.

22 ϨⲈⲚϨⲰⲦⲂ ϨⲈⲚⲘⲚⲦⲚⲞⲈⲒⲔ. ϨⲈⲚⲘⲚⲦⲘⲀⲒ ⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ϨⲈⲚⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲰϨⲘ ⲞⲨⲂⲀⲖ ⲈϤϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲀ ⲞⲨⲘⲚⲦϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲦϨⲎⲦ

23 ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ϨⲞⲨⲚ ⲈⲨϪⲰϨⲘ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.

24 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲠⲰⲰⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚⲦⲞϢ ⲚⲦⲨⲢⲞⲤ ⲚⲘⲤⲒⲆⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲈⲒ ⲘⲠϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈⲖⲀⲀⲨ ⲈⲒⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈϤⲈϢϨⲰⲠ

25 ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲨⲚⲦⲤⲞⲨϢⲈⲈⲢⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲀⲤⲈⲒ ⲀⲤⲠⲀϨⲦⲤ ϨⲀⲢⲀⲦϤ

26 ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲦⲈ ⲢⲢⲘⲦⲈⲪⲞⲒⲚⲒⲔⲎ ⲚⲦⲤⲨⲢⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲚⲈϪⲠⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲈⲤϢⲈⲈⲢⲈ

27 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲔⲀⲚϢⲎⲢⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲈⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲚⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈϪⲒ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲈⲚⲞϪϤ ⲚⲚⲈⲨϨⲞⲞⲢ.

28 ⲚⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲚⲔⲈⲞⲨϨⲞⲞⲢ ϢⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲤⲢⲈϤⲢⲒϤⲈ ϨⲀⲦⲈⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ.

29 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲀⲠⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲞⲨϢⲈⲈⲢⲈ.

30 ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲒ ⲀⲤϨⲈ ⲈⲦⲈϢϢⲈⲈⲢⲈ ⲈⲤⲚⲎϪ ϨⲒⲠⲈϬⲖⲞϬ ⲈⲀⲠⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲖⲞ ϨⲒⲰⲰⲤ.

31 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲦⲞϢ ⲚⲦⲨⲢⲞⲤ. ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲤⲒⲆⲰⲚ ⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ϨⲚ ⲦⲘⲎⲦⲈ ⲚⲚⲦⲞϢ ⲚⲦⲆⲈⲔⲀⲠⲞⲖⲒⲤ

32 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲀⲖ ⲚⲘⲠⲞ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲔⲀⲦⲞⲞⲦϤ ϨⲒϪⲰϤ.

33 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲦϤ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲦⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ. ⲀϤϪⲒⲦϤ ⲈⲨⲤⲀ ⲀϤⲚⲈϪⲚⲈϤⲦⲎⲎⲂⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲀϪⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲈϪⲦⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲀϤϪⲰϨ ⲈⲠⲈϤⲖⲀⲤ

34 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϤⲒⲒⲀⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲀϤⲀϢⲀϨⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲠⲪⲀⲐⲀ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲰⲚ.

35 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲀⲀϪⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲞⲨⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲢⲢⲈ ⲘⲠⲈϤⲖⲀⲤ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ

36 ⲀⲨⲰ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲨϪⲞⲞⲤ ⲖⲖⲀⲀⲨ ϨⲞⲤⲞⲚ ⲆⲈ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲞⲚ ⲈⲨϮ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲈⲒⲦ

37 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲀⲀⲨ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚϤⲦⲈⲚⲔⲈⲀⲖ ⲤⲰⲦⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲘⲠⲞ ⲚϤⲦⲢⲈⲨϢⲀϪⲈ.

   
Scroll to see more.