Mark 4

Study

   

1 ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲤⲐⲀⲒ ⲞⲚ ⲈϮⲤⲂⲰ ϨⲀⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈϤⲀⲖⲈ ⲈⲠϪⲞⲈⲒ ⲚϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒⲠⲈⲔⲢⲞ ⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ

2 ⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲦⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈϤⲤⲂⲰ

3 ϪⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϪⲞ ⲈⲦϪⲞ.

4 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲞ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ⲀϤϨⲈ ϨⲀⲦⲈⲦⲈϨⲒⲎ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚϨⲀⲖⲀⲦⲈ ⲀⲨⲞⲘⲞⲨ

5 ⲔⲈⲨⲀ ⲆⲈ ⲀϤϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲠⲈⲦⲢⲀ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲚϨⲀϨ ⲚⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨϮⲞⲨⲰ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈⲘⲚϨⲀϨ ⲚⲔⲀϨ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ

6 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲠⲢⲎ ϢⲀ ⲀⲨϨⲰϬⲂ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈⲘⲠⲞⲨϪⲈⲚⲞⲨⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨϢⲞⲞⲨⲈ

7 ⲔⲈⲨⲀ ⲀϤϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲈϪⲚ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ ⲀⲨⲞϬⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ

8 ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈϪⲘⲠⲔⲀϨ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀⲨⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲀⲨϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲘⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲈ ⲀⲨⲰ ⲈϢⲈ.

9 ⲚⲈϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦϤⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ.

10 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲔⲀ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ⲚⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ

11 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲀⲨϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ ⲈⲨⲚⲀϪⲒϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ

12 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲦⲘⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲈⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲈⲦⲘⲚⲞⲈⲒ. ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲤⲈⲔⲞⲦⲞⲨ ⲚⲤⲈⲔⲰ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

13 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ. ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲤ ⲚⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲞⲨⲰⲚⲞⲨ

14 ⲠⲈⲦϪⲞ ⲈϤϪⲞ ⲘⲠϢⲀϪⲈ.

15 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲈⲦϨⲀⲦⲈⲦⲈϨⲒⲎ ⲘⲠⲘⲀ ⲈϢⲀⲨϪⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲈϢⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϢⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲚϤϤⲒⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞϤ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ

16 ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲨ ϨⲒϪⲚ ⲘⲘⲀ ⲘⲠⲈⲦⲢⲀ ⲈϢⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϢⲀⲨϪⲒⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ

17 ⲘⲘⲚⲚⲞⲨⲚⲈ ⲆⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲠⲢⲞⲤⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲎⲞⲨⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϢⲀⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ.

18 ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚϢⲞⲚⲦⲈ ⲈⲦⲈⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ

19 ⲀⲨⲰ ⲠⲢⲞⲞⲨϢ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚ ⲚⲘⲦⲀⲠⲀⲦⲎ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲔⲈⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲈⲦⲂⲎⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲤⲈⲰϬⲦ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲚϤϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ

20 ⲀⲨⲰ ⲚⲎ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲈϪⲘⲠⲔⲀϨ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲤⲈϢⲰⲠ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲦⲀⲨⲈⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲤⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲚ ϢⲈ.

21 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲎ ⲈⲢⲈⲠϨⲎⲂⲤ ⲚⲀⲈⲒ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲔⲀⲀϤ ϨⲀⲞⲨϢⲒ. ⲎϨⲀⲞⲨϬⲖⲞϬ ⲘⲎ ⲚⲈⲨⲚⲀⲔⲀⲀϤ ⲀⲚ ϨⲒϪⲚ ⲦⲖⲨⲬⲚⲒⲀ.

22 ⲘⲘⲚⲠⲈⲦϨⲞⲂⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲤⲈⲚⲀϬⲞⲖⲠϤ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲘⲚⲠⲈⲦϨⲎⲠ ⲈⲚϤⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ.

23 ⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦϤⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ

24 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮϨⲦⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ. ϨⲘ ⲠϢⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲈⲚⲀϢⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ.

25 ⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲄⲀⲢ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲚⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀϤⲤϤ ⲤⲈⲚⲀϤⲒⲦϤ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ.

26 ⲚⲈϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲤⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲠⲈϤϬⲢⲞϬ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈϤⲔⲀϨ.

27 ⲀⲨⲰ ⲚϤⲚⲔⲞⲦⲔ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲈⲠⲈϬⲢⲞϬ ϮⲞⲨⲰ ⲚϤⲢⲚⲞϬ ⲈⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ

28 ⲚⲦⲞϤ ⲚⲐⲈ ⲠⲔⲀϨ ϢⲀϤϮⲞⲨⲰ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲚⲞⲨⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲘⲚⲚⲤⲰϤ ⲞⲨϨⲘⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲤⲞⲨⲞ ⲈϤⲘⲈϨ ϨⲘ ⲠϨⲘⲤ

29 ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲰϨ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϢⲀϤⲚⲠⲞϨⲤ ϪⲈ ⲀⲠⲦⲈ ⲘⲠⲰϨⲤ ϢⲰⲠⲈ

30 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲚⲀⲦⲚⲦⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲞⲨ. ⲎⲈⲚⲚⲀⲔⲀⲀⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲀϢ ⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ

31 ⲈⲚⲚⲀⲔⲀⲀⲤ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲂⲖⲂⲒⲖⲈ ⲚϢⲖⲦⲘ ⲈⲨϢⲀⲚϪⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲈⲤⲤⲞⲂⲔ ⲘⲈⲚ ⲈⲚⲈϬⲢⲰϬ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϨⲒϪⲘⲠⲔⲀϨ

32 ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲀⲚϪⲞⲤ ϢⲀⲤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲤϪⲒⲤⲈ ⲈⲚⲞⲨⲞⲞⲦⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲤⲦⲀⲨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚⲔⲖⲀⲆⲞⲤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈϢⲞⲨⲰϨ ϨⲀⲦⲈⲤϨⲀⲈⲒⲂⲈⲤ ⲚϬⲒ ⲚϨⲀⲖⲀⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ

33 ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲚⲀⲒⲤⲘⲞⲦ ⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈϤϪⲰ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϢⲤⲰⲦⲘ

34 ⲀϪⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲆⲈ ⲘⲈϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲀⲨⲤⲀ ⲆⲈ ϢⲀϤⲂⲞⲖⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

35 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲈⲢⲞⲨϨⲈ ϢⲰⲠⲈ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲈⲠⲒⲔⲢⲞ

36 ⲀⲨⲔⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϬⲈ ⲀⲨⲦⲀⲖⲞϤ ⲈⲠϪⲞⲈⲒ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϤⲚϨⲎⲦⲤ ⲀϨⲈⲚⲔⲈⲈϪⲎⲨ ⲤϬⲎⲢ ⲚⲘⲘⲀϤ.

37 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲀⲦⲎⲨ ϢⲰⲠⲈ ⲀⲚϨⲞⲈⲒⲘ ϤⲰϬⲈ ⲈⲠϪⲞⲈⲒ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲞⲘⲤϤ.

38 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲈϤϨⲒⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒ ⲈϤⲚⲔⲞⲦⲔ ϨⲒϪⲚ ⲞⲨϢⲞⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲈϨⲤⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲚⲄⲞ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲢⲢⲞⲞⲨϢ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀⲘⲞⲨ

39 ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲘⲠⲦⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ϪⲈ ⲔⲀⲢⲰ ⲚⲦⲈϢⲦⲘⲢⲰ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲦⲎⲨ ϨⲢⲎϬ ⲀⲨⲚⲞϬ ⲚϪⲀⲘⲎ ϢⲰⲠⲈ.

40 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϬⲀⲂϨⲎⲦ ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ.

41 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲞⲦⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲀϢ ⲘⲘⲒⲚⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲔⲈⲦⲎⲨ ⲚⲘⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ.

   
Scroll to see more.