Mark 3

Study

   

1 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈϤϬⲒϪ ⲘⲞⲞⲨⲦ

2 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲠⲀⲢⲀⲦⲎⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲈⲚⲈϤⲚⲀⲐⲈⲢⲀⲠⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ

3 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈϤϬⲒϪ ⲘⲞⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚⲄ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲦⲘⲎⲦⲈ.

4 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒ ϨⲚ ⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲢⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϪⲚⲢⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲦⲀⲚϨⲈⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ϪⲚⲈⲘⲞⲞⲨⲦⲤ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲔⲀⲢⲰⲞⲨ

5 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲢⲄⲎ ⲈϤⲘⲞⲔϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈϪⲘⲠⲦⲰⲘ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ϪⲈ ⲤⲞⲨⲦⲚⲦⲈⲔϬⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲤⲞⲨⲦⲰⲚⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲖⲞ ⲚϬⲒ ⲦⲈϤϬⲒϪ.

6 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲘⲚϨⲎⲢⲰⲆⲒⲀⲚⲞⲤ ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲦⲀⲔⲞϤ

7 ⲀⲨⲰ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲀⲚⲀⲬⲰⲢⲒ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲘϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ

8 ⲚⲘⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲔⲈⲚⲞϬ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϮⲆⲞⲨⲘⲀⲒⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲔⲢⲞ ⲘⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲚⲘⲠⲔⲰⲦⲈ ⲚⲦⲨⲢⲞⲤ ⲚⲘⲤⲒⲆⲰⲚ ⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲈⲦϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲈⲒ ϢⲀⲢⲞϤ

9 ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈϨⲈⲚⲈϪⲎⲨ ⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲐⲖⲒⲂⲈ ⲘⲘⲞϤ

10 ⲚⲀϢⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲖϬⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨϮⲠⲈⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲈⲨⲈϪⲰϨ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲜ ϨⲒⲰⲞⲨ

11 ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲈⲨϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϢⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ϨⲀⲢⲀⲦϤ ⲚⲤⲈϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ

12 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲦⲈ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ.

13 ⲀϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲦⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈⲦϤⲞⲨⲀϢⲞⲨ

14 ⲀϤⲚⲈϨⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ [ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀϤϮ ⲠⲒⲚⲞⲨ ⲚⲈⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ] ϪⲈ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲚϤϪⲞⲞⲨⲤⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ

15 ⲚϤϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲚⲈϪ ⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ

16 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀϨⲞ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲀϤϮⲞⲨⲢⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.

17 ⲀⲨⲰ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲀⲒⲞⲤ ⲚⲘⲒⲰϨⲀⲚⲎⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ. ⲀϤϮϨⲈⲚⲢⲀⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲂⲞⲀⲚⲎⲢⲄⲈⲤ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲈⲒ.

18 ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲚⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲚⲘⲂⲀⲢⲐⲞⲖⲞⲘⲀⲒⲞⲤ. ⲘⲚⲘⲀⲐⲀⲒⲞⲤ. ⲚⲘⲐⲰⲘⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲖⲪⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚⲐⲀⲆⲆⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲔⲀⲚⲀⲚⲀⲒⲞⲤ

19 ⲚⲘⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ

20 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲈⲒ ⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲞⲚ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈⲦⲘⲤⲢϤⲈ ⲈⲞⲨⲈⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒⲔ

21 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲠⲰϢⲤ.

22 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲂⲈⲈⲖⲌⲈⲂⲞⲨⲖ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈϤⲚⲈϪⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ

23 ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϤⲚⲀⲚⲈϪⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ

24 ⲀⲨⲰ ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲠⲰⲢϪ ⲈⲚⲈⲤⲈⲢⲎⲨⲚⲤⲚⲀϢⲀϨⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲀⲦⲤ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.

25 ⲀⲨⲰ ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲎⲈⲒ ⲠⲰⲢϪ ⲈⲚⲈϤⲈⲢⲎⲨ ⲚⲚⲈϢⲠⲎⲈⲒ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ.

26 ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲦⲞϤ ⲈϪⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲠⲰⲢϪ ⲚⲚⲈϤⲈϢⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲦⲈϤϨⲀⲎ ϢⲰⲠⲈ.

27 ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀϢⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲈⲒ ⲘⲠϪⲰⲰⲢⲈ ⲚϤⲦⲰⲢⲠ ⲚⲚⲈϤϨⲚⲀⲞⲨ ⲈϤⲦⲘⲘⲞⲨⲢ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠϪⲰⲰⲢ. ⲀⲨⲰ ⲦⲞⲦⲈ ⲚϤⲦⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈϤⲎⲈⲒ.

28 ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲞⲂⲈ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲞⲨⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ ⲤⲈⲚⲀⲔⲀⲀⲨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ

29 ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲒⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲘⲚⲦϤⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲖⲖⲀ ϤϬⲎⲠ ⲈⲨⲚⲞⲂⲈ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

30 ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ.

31 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨⲀⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ

32 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈϤⲔⲰⲦⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲒⲤⲦⲈⲔⲘⲀⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲔⲤⲚⲎⲨ ⲤⲈⲔⲰⲦⲈ ⲚⲤⲰⲔ ϨⲒⲂⲞⲖ

33 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲦⲈ ⲦⲀⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲘ ⲚⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ

34 ⲀϤϬⲰϢⲦ ⲈⲚⲈⲦⲘⲠⲈϤⲔⲰⲦⲈ ⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲀϨⲦⲎϤ. ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲈⲒⲤⲦⲀⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ.

35 ⲠⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲤⲰⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲘⲀⲀⲨ.

   
Scroll to see more.