Mark 16

Study

   

1 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲞⲨⲈⲒⲚⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲀⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲘⲚⲤⲀⲖⲰⲘⲎ ⲀⲨϢⲈⲠϨⲈⲚϨⲎⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲈⲒ ⲚⲤⲈⲦⲀϨⲤϤ

2 ⲀⲨⲰ ϨⲦⲞⲞⲨ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲚⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲈⲀⲠⲢⲎϢⲀ.

3 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϤⲒⲠⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲢⲰϤ ⲘⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ.

4 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϤⲒⲀⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲰⲚⲈ ⲈⲀⲨϤⲒⲦϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲨⲚⲞϬ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ.

5 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲨϨⲢϢⲒⲢⲈ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϬⲞⲞⲖⲈ ⲚⲞⲨⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ. ⲀⲨⲰ ⲀⲐⲞⲦⲈ ϪⲒⲦⲞⲨ.

6 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲰⲦⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲀⲢⲎⲚⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚϤ ⲚϤϨⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲀⲚ. ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲀϤ ⲚϨⲎⲦϤ

7 ⲀⲖⲖⲀ ⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲚⲠⲔⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ.

8 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲚⲈⲢⲈⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲖⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲄⲀⲢ.

9EndB [[ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲚⲤⲞⲨⲀ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ

10 ⲦⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲆⲈ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲀⲤⲦⲀⲘⲘⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲨⲢ ϨⲂⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ

11 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ϤⲞⲚϨ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲢⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ

12 ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲔⲈⲘⲞⲢⲪⲎ ⲈⲨⲂⲎⲔ ⲈⲦⲤⲰϢⲈ

13 ⲚⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲀⲨⲦⲀⲘⲈ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲞⲨⲦⲈ ⲞⲚ ⲘⲠⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲘⲀⲨ

14 ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲈⲨⲚⲎϪ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲘⲠⲘⲚⲦⲞⲨⲈ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲞϬⲚⲈϬ ⲚⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲘⲚⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲚⲀϢⲦ ϨⲎⲦ. ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ

15 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲀϢⲈ ⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲤⲰⲚⲦ ⲦⲎⲢϤ.

16 ⲚⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚϤϪⲒ ⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ϤⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ. ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀⲦϬⲀⲒⲞϤ.

17 ⲚⲈⲒⲘⲀⲈⲒⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲞⲨⲰϨ ⲈⲚⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲤⲈⲚⲀⲚⲈϪ ⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲤⲈⲚⲀϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ.

18 ⲤⲈⲚⲀϤⲒ ⲚⲚϨⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲨϬⲒϪ ⲔⲀⲚⲈⲨϢⲀⲚⲤⲰ ⲚⲞⲨⲠⲀϨⲢⲈ ⲘⲘⲞⲨ ⲚⲤⲚⲀⲢ ⲂⲞⲞⲚⲈ ⲚⲀⲨ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀⲦⲀⲖⲈ ⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦϢⲰⲚⲈ ⲚⲤⲈⲘⲦⲞⲚ

19 ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲈϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨⲀⲨϤⲒⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲀϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

20 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲦⲀϢⲈ ⲞⲈⲒϢ ϨⲘⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲢⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϮⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲞ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰⲞⲨ.]]

9EndA [[ϪⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ Ⲁ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲒⲚ ⲠⲘⲀ ⲚϢⲀ ⲘⲠⲢⲎ ϢⲀ ⲠⲘⲀ ⲚϨⲰⲦⲚ. ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲘⲠⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈ ⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϢⲀⲈⲚⲈϨ. ϨⲀⲘⲎⲚ.]]

   
Scroll to see more.