Mark 15

Study

   

1 ϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲈⲚϨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨϪⲒⲦϤ ⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ .

2 ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.

3 ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀⲨⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲘⲀⲦⲈ.

4 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀϤϪⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲚⲄⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲀⲚ ⲖⲀⲀⲨ. ⲀⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲞⲨⲎⲢ.

5 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲠϤϢⲀϪⲈ ⲖⲀⲀⲨ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲢϢⲠⲎⲢⲈ.

6 ⲔⲀⲦⲀ ϢⲀ ⲆⲈ ϢⲀϤⲔⲰ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲀ ⲈϤϬⲎⲠ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞϤ.

7 ⲚⲈϤϬⲎⲠ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀ. ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲤⲒⲀⲌⲈ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲢⲪⲞⲚⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲦⲀⲤⲒⲤ.

8 ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚⲀⲒⲦⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚϢⲀϤⲀⲀⲤ ⲚⲀⲨ.

9 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲀⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ

10 ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨⲪⲐⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲀⲨⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ

11 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲠⲒⲐⲈ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲀⲒⲦⲒ ⲂⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲔⲀⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

12 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀϪⲒⲤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲦⲀⲢⲞⲨ ϬⲈ ⲘⲠⲈⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ

13 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀⲨϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

14 [ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲮ ⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲀⲨϪⲒ ϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.]

15 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲢⲠⲒⲐⲈ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲀϤⲔⲀⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲪⲢⲀⲄⲈⲖⲖⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

16 ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲒⲦϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲖⲎ ⲈⲦⲈⲠⲈⲠⲢⲀⲒⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈⲤⲠⲒⲢⲀ ⲦⲎⲢⲤ

17 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲞⲨⲬⲖⲀⲘⲨⲤ ⲚϪⲎϬⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲚⲦⲞⲨⲔⲖⲞⲘ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ ⲀⲨⲔⲀⲀϤ ϨⲒϪⲰϤ

18 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲢⲬⲒ ⲚⲀⲤⲠⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ. ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

19 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲈ ⲘⲠⲔⲀϢ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ ⲀⲨⲚⲈϪⲦⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲔⲖϪⲚⲈⲨⲠⲀⲦ ϨⲒϨⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ.

20 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲈⲨⲤⲰⲂⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲔⲀⲀϤ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲚⲦⲈⲬⲖⲀⲘⲨⲤ ⲚϪⲎϬⲈ. ⲀⲨϮⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ϨⲒⲰⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

21 ⲀⲨⲔⲈϤⲈ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲔⲨⲢⲎⲚⲀⲒⲞⲤ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲤⲰϢⲈ ⲠⲒⲰⲦ ⲚⲀⲖⲈⲜⲀⲚⲆⲢⲞⲤ ⲘⲚϨⲢⲞⲨⲪⲞⲤ ϪⲈ ⲈϤⲈϤⲒ ⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ

22 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲀ ϪⲈ ⲄⲞⲖⲄⲞⲐⲀ ⲠⲀⲒ ⲈϢⲀⲨϨⲈⲢⲘⲎⲚⲈⲨⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠⲦⲞⲠⲞⲤ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚⲒⲞⲚ

23 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲎⲢⲠ ⲈϤⲘⲞϪⲦ ϨⲒϢⲀⲖ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠϤϪⲒⲦϤ

24 ⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲈϢ ⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲀⲨⲚⲈϪ ⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀϤⲒⲞⲨ

25 ⲚⲈⲠⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚϪⲠϢⲞⲘⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ

26 ⲚⲈⲢⲈ ⲦⲈϤⲀⲒⲦⲒⲀ ⲆⲈ ⲤⲎϨ ϨⲒϪⲰϤ ϪⲈ ⲠⲈⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ

27 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲚⲤⲞⲞⲚⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲞⲨⲀ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀ ⲚⲤⲀϨⲂⲞⲨⲢ ⲘⲘⲞϤ.

28 [--]

29 ⲚⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲔⲒⲘ ⲚⲚⲈⲨⲀⲠⲎⲨⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲠⲈⲦⲚⲀⲂⲖ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϤⲔⲞⲦϤ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ

30 ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒϪⲚ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲄⲚⲀϨⲘⲈⲔ

31 ϨⲒⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲚⲔⲈⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲨⲤⲰⲂⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈ ⲚⲦⲀϤⲚⲀϨⲘⲞⲨ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚϤⲚⲀϢⲚⲀϨⲘⲈϤ ⲀⲚ.

32 ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲒϪⲚ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲚⲀⲨ ⲚⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲔⲈⲤⲞⲞⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲀⲨⲚⲈϬⲚⲞⲨϬϤ.

33 ⲚⲦⲈⲢⲈⲠⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲠ ⲤⲞ ϢⲰⲠⲈ ⲀⲨⲔⲀⲔⲈ ϢⲰⲠⲈ ϨⲒϪⲚ ⲠⲔⲀϨ ⲦⲎⲢϤ ϢⲀⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲤⲒⲦⲈ.

34 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲮⲒⲦⲈ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲖⲰⲈⲒ ⲈⲖⲰⲈⲒ ⲖⲀⲘⲀ ⲤⲀⲬⲐⲀⲚⲈⲒ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ϢⲀⲨϨⲈⲢⲘⲈⲚⲈⲨⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲀⲔⲔⲀⲀⲦ ⲚⲤⲰⲔ.

35 ⲀⲨⲰ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ.

36 ⲀⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲰⲦ ⲀϤⲘⲀϨⲞⲨⲤⲠⲞⲄⲄⲞⲤ ⲚϨⲘϪ ⲀϤⲔⲀⲀⲤ ϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲔⲀϢ ⲀϤⲦⲤⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϬⲰ ⲚⲦⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲚⲀⲈⲒ ⲈⲚⲦϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ.

37 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲞⲨϪ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲢⲞⲞⲨ ⲀϤϮ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ

38 ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲀⲦⲀⲠⲈⲦⲀⲤⲘⲀ ⲘⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀϤⲠⲰϨ ⲀϤⲢⲤⲚⲀⲨ ϪⲒⲚⲦⲠⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ

39 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲔⲈⲚⲦⲨⲢⲒⲰⲚ ⲠⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀϤⲔⲀ ⲠⲈⲦⲎⲨ ⲒⲚⲀⲒ. ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲖⲎⲐⲰⲤ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲠⲈ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ

40 ⲚⲈⲨⲚϨⲈⲚϨⲒⲞⲘⲈ ⲆⲈ ⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲈ ⲈⲨϬⲰϢⲦ ⲈⲤⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲀⲠⲔⲞⲨⲈⲒ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲀⲀⲨ ⲚⲒⲰⲤⲎ ⲘⲚⲤⲀⲖⲰⲘⲎ.

41 ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ ϪⲒⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲔⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ.

42 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲢⲞⲨϨⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲦⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲦⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ϨⲀⲦⲈϨⲎ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ

43 ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲀⲢⲒⲘⲀⲐⲀⲒⲞⲤ ⲈⲨⲢⲘⲘⲀⲞ ⲠⲈ ⲂⲂⲞⲨⲖⲈⲨⲦⲎⲤ ⲚⲦⲞϤ ϨⲰⲰϤ ⲈϤϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲦⲞⲖⲘⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀϤⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ

44 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲢϢⲠⲎⲢⲈ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲎⲆⲎ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲔⲈⲚⲦⲨⲢⲒⲰⲚ ⲀϤϪⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲀϤⲰⲤⲔ ϪⲒⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ.

45 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒⲘⲈ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲔⲈⲚⲦⲨⲢⲒⲰⲚ ⲀϤⲬⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ

46 ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲈⲠ ⲞⲨⲤⲒⲚⲆⲰⲚ ⲀϤⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲀϤϬⲖⲘⲖⲰⲘϤ ϨⲚ ⲦⲤⲒⲚⲆⲰⲚ. ⲀϤⲔⲀⲀϤ ϨⲘ ⲠⲈϤⲘϨⲀⲀⲨ ⲈⲀⲨϢⲈⲦϢⲰⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈⲦⲢⲀ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲔⲢⲔⲢⲞⲨⲰⲚⲈ ⲈⲢⲘⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ.

47 ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲀ ⲒⲰⲤⲎ ⲚⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲀϤ ⲚϨⲎⲦϤ.

   
Scroll to see more.