Mark 14

Study

   

1 ⲚⲈⲢⲈⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲆⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲀⲐⲀⲂ. ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲚⲚⲤⲀ ϨⲞⲞⲨ ⲤⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲈⲨⲔⲰⲦⲈ ⲚⲤⲀⲐⲈ ⲚϬⲞⲠϤ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲢⲞϤ ⲚⲤⲈⲘⲞⲞⲨⲦϤ

2 ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ϨⲘ ⲠϢⲀ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ

3 ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲈϤⲚⲎϪ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲤⲞⲂϨ ⲀⲤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲢⲈⲞⲨⲀⲖⲀⲂⲀⲤⲦⲢⲞⲚ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲚⲦⲞⲞⲦⲤ ⲚⲚⲀⲢⲆⲞⲤ ⲈϤⲤⲞⲦⲠ ⲈⲚⲀϢⲈⲤⲞⲨⲚⲦⲤ ⲀⲤⲦⲀϨ ⲦⲀⲖⲀⲂⲀⲤⲦⲢⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲤⲠⲀϨⲦⲤ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ.

4 ⲀϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ϬⲚⲀⲦ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲒⲤⲞϬⲚ ⲀⲨⲦⲀⲔⲞϤ

5 ⲚⲈⲨⲈϢⲦⲀⲀϤ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀϨⲞⲨⲞ ⲈϢⲘⲦϢⲈ ⲚⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ⲚⲤⲈⲦⲀⲀⲨ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϬⲞⲚⲦ ⲈⲢⲞⲤ.

6 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲖⲰⲦⲚ ϨⲀⲢⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲈϨϨⲒⲤⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲤⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ.

7 ⲚϨⲎⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲢ ϨⲚⲎⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢ ⲢⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲈⲒⲚⲀϬⲰ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ.

8 ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲢ ⲀⲦⲞⲞⲦⲤ ⲀⲤⲀⲀϤ ⲀⲤⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲦⲈϨⲤⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲈⲠⲔⲞⲞⲤⲦ

9 ϨⲀⲘⲎⲚ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲘⲠⲈⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲤⲈⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲀⲒ ⲀⲀϤ ⲈⲨⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲀⲤ.

10 ⲀⲨⲰ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϪⲈ ⲈϤⲈⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲨ.

11 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲀⲨⲢⲀϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲢⲎⲦ ⲚϨⲈⲚϨⲞⲘⲚⲦ ⲈⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲔⲰⲦⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨⲈⲨⲔⲀⲒⲢⲒⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ.

12 ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲀⲦⲐⲀⲂ. ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϢⲀⲀⲦ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲠⲈϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲔⲞⲨⲈϢⲦⲈⲚⲂⲰⲔ ⲈⲦⲰⲚ ⲈⲤⲂⲦⲈ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲈⲔⲈⲞⲨⲞⲘϤ

13 ⲀϤϪⲈⲨ ⲤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲢⲈⲞⲨϢⲞϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲒϪⲰϤ ⲞⲨⲀϨⲦⲎⲨⲚ ⲚⲤⲰϤ

14 ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲈⲦϤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲀϪⲒⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲎⲈⲒ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲠⲈ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲠⲀⲘⲀ ⲚϬⲞⲒⲖⲈ ⲦⲰⲚ ⲠⲘⲀ ⲈϮⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲘⲚⲚⲀⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

15 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ϤⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲰⲦⲚ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲀ ⲚⲦⲠⲈ ⲈϤⲠⲞⲢϢ ⲈϤⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ.

16 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲠⲘⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲞⲂⲦⲈ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ.

17 ⲚⲦⲈⲢⲈⲢⲞⲨϨⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ

18 ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲚⲎϪ ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲠⲈϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ.

19 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲢⲬⲒ ⲚⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲈϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲀ ⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ

20 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲠ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϨⲚ ⲦϪⲎⲎⲤ

21 ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲈⲚ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲂⲰⲔ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲨⲤϨⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲚⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲘⲠⲞⲨϪⲠⲞϤ.

22 ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒⲔ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲠⲞϢϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϪⲒⲦϤ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ.

23 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲀⲠⲞⲦ ⲀϤϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲈϪⲰϤ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲰ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ.

24 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲠⲞⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲚ ϨⲀϨ.

25 ϨⲀⲘⲎⲚ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲤⲰ ϪⲒⲚ ⲘⲠⲈⲒⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲄⲈⲚⲎⲘⲀ ⲚⲦⲂⲰ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ϢⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈⲒϢⲀⲚⲤⲞⲞϤ ⲈϤⲞ ⲂⲂⲢⲢⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

26 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲞⲞⲨ ⲚⲚϪⲞⲈⲒⲦ

27 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ϪⲈ ϤⲤⲎϨ ϪⲈ ϮⲚⲀⲠⲀⲦⲀⲤⲤⲈ ⲘⲠϢⲰⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀϪⲰⲰⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ.

28 ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲢ ϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ.

29 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲞⲚ.

30 ⲠⲈϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲠⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲞⲨϢⲎ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲈⲠⲤⲚⲀⲨ ⲔⲚⲀⲀⲠⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϢⲘⲚⲦⲤⲰⲰⲠ

31 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲢϨⲀϨ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈⲒ ⲈⲦⲢⲀⲘⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀⲔ ⲚϮⲚⲀⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞⲔ ⲀⲚ. ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲆⲈ ⲚⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ

32 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨϬⲰⲘ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲄⲈⲐⲤⲎⲘⲀⲚⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ϢⲀⲚϮϢⲖⲎⲖ

33 ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲚⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲘⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲰⲔⲘ ⲚϨⲎⲦ.

34 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ⲖⲨⲠⲒ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲞⲨ ϬⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚⲢⲞⲈⲒⲤ.

35 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈⲐⲎ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲈⲒ. ⲀϤⲠⲀϨⲦϤ ⲈϪⲘⲠⲔⲀϨ ⲀϤϢⲖⲎⲖ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲚⲦⲈⲦⲈⲒⲞⲨⲚⲞⲨ ⲤⲀⲀⲦϤ.

36 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲂⲂⲀ ⲠⲒⲰⲦ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲘⲀⲢⲈⲠⲈⲒⲀⲠⲞⲦ ⲤⲀⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲈ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲞⲨⲀϢⲤ.

37 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲞⲂϢ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲈⲔⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲠⲈⲔⲈϢⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

38 ⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲦⲚⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲈⲚ ⲢⲞⲞⲨⲦ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲀⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲦⲈ.

39 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲞⲚ ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲈϤⲦⲀⲨⲞ ⲘⲠⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ

40 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲞⲚ ϢⲀⲢⲞⲞⲨ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲞⲂϢ. ⲚⲈⲢⲈⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲄⲀⲢ ϨⲞⲢϢ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲨⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ.

41 ⲀϤⲈⲒ ⲞⲚ ⲘⲠⲘⲈϨϢⲘⲦⲤⲰⲰⲠ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲔⲞⲦⲔ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲠϨⲰⲂ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲤⲈⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲢⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ.

42 ⲦⲞⲨⲚⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ.

43 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲒ ⲈϤϢⲀϪⲈ. ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲈⲢⲈⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲚⲘϨⲈⲚⲤⲎϤⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϬⲈⲢⲰⲂ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ.

44 ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲘⲀⲒⲚ ϪⲈ ⲠⲈϮⲚⲀϮⲠⲒ ⲈⲢⲰϤ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ

45 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ -- ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲀϤϮⲠⲒ ⲈⲢⲰϤ.

46 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲈϪⲰϤ ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ

47 ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲀϤⲦⲈⲔⲘⲦⲈϤⲤⲎϤⲈ ⲀϤⲢⲈϨⲦⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀϤⲤⲖⲠⲠⲈϤⲘⲀⲀϪⲈ

48 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϬⲞⲠⲦ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲤⲞⲞⲚⲈ. ⲘⲚϨⲈⲚⲤⲎϤⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϬⲈⲢⲞⲞⲂ

49 ⲚⲈⲒϨⲀϨⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲘⲎⲚⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲈⲒϮⲤⲂⲰ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ

50 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲔⲀⲀϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲠⲰⲦ

51 ⲞⲨϨⲢϢⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲈϤϬⲞⲞⲖⲈ ⲚⲞⲨⲤⲒⲚⲆⲰⲚ. ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ

52 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲔⲀⲦⲤⲒⲚⲆⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀϤⲠⲰⲦ ⲈϤⲔⲎⲔⲀϨⲎⲨ.

53 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ.

54 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈϤⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲘⲠⲞⲨⲈ. ϢⲀϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲖⲎ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲚⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈϤⲐⲘⲞ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀϨⲦⲈⲠⲔⲰϨⲦ

55 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲨⲔⲰⲦⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨⲘⲞⲞⲨⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ.

56 ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲄⲀⲢ ⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲈⲨϢⲎϢ ⲀⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ.

57 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲨⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

58 ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲒⲢⲠⲈ ⲘⲘⲞⲨⲚⲄ ⲚϬⲒϪ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲔⲈⲦ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲀⲦⲘⲞⲨⲚⲄ ⲚϬⲒϪ ϨⲚ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ

59 ⲀⲨⲰ ϨⲒⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲈⲤⲤⲘⲞⲚⲦ ⲀⲚ.

60 ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ ⲀϤϪⲚⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲄⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲀⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲀϨⲢⲞⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲤⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲢⲞⲔ.

61 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲔⲀⲢⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲘⲠϤϢⲀϪⲈ ⲖⲀⲀⲨ. ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀϤϪⲚⲞⲨϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ

62 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲚⲦϬⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲚⲎⲨ ϨⲒϪⲚ ⲚⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚⲦⲠⲈ.

63 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲠⲈϨⲚⲈⲨϨⲞⲒⲦⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϢ ⲚⲈ ⲚⲔⲈⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲚⲀⲨ.

64 ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲞⲨⲀ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞϤ. ⲈⲤⲆⲞⲔⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲞⲨ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲦϬⲀⲒⲞϤ ϪⲈ ϤⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲘⲞⲨ.

65 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲢⲬⲒ ⲚϬⲒ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲚⲈϪⲦⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲈϨⲂⲤⲠⲈϤϨⲞ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϮⲔⲖⲮ ⲈϪⲰϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲚⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲀⲨϮⲀⲀⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲞ.

66 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲀⲨⲖⲎ. ⲀⲤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲈⲒ ⲚⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ

67 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤⲐⲘⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ϨⲰⲰⲔ ⲚⲈⲔϢⲞⲞⲠ ⲘⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲀⲢⲎⲚⲞⲤ.

68 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲀⲢⲚⲀ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲦⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲚϮϬⲚ ⲈⲢⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲀⲈⲒⲦ

69 ⲦϨⲘϨⲀⲖ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲠⲈ.

70 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀϤⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲚⲚⲤⲀ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲖⲎⲐⲰⲤ ⲚⲦⲔⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲔⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲔⲞⲨⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲞⲤ.

71 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚⲔⲀⲈⲨⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲈⲰⲢⲔ ϪⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲨⲞ ⲘⲘⲞϤ.

72 ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲈⲠⲤⲚⲀⲨ. ⲀϤⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲈⲠⲤⲚⲀⲨ ⲔⲚⲀⲀⲠⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϢⲘⲚⲦⲤⲰⲰⲠ ⲀⲨⲰ ⲀϤϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲀϤⲢⲒⲘⲈ.

   
Scroll to see more.