Mark 12

Study

   

1 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲦⲰϬⲈ ⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ. ⲀϤⲔⲦⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲞⲨϪⲞ ⲀϤϢⲀⲔⲦⲞⲨⲈⲒⲞⲘ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲔⲰⲦ ⲚⲞⲨⲠⲨⲢⲄⲞⲤ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚϨⲈⲚϬⲘⲎⲞⲨ ⲀϤⲀⲠⲞⲆⲎⲘⲈⲒ

2 ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲈⲨⲞⲨϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϬⲘⲎⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲒⲢⲞⲤ ⲚⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ϪⲈ ⲈϤⲈϪⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϬⲘⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ.

3 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨϪⲞⲞⲨϤ ⲈⲘⲠⲞⲨϮⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ.

4 ⲀϤϪⲈⲨⲔⲈϨⲘϨⲀⲖ ⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ. ⲠⲔⲈⲞⲨⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲘⲞⲞⲨⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲞϢϤ.

5 ⲀϤϪⲈⲨⲔⲈⲞⲨⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲈⲦ ⲀⲨⲘⲞⲞⲨⲦϤ ⲘⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲘⲞⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞⲞⲨ.

6 ⲈⲦⲒ ⲚⲈⲨⲚⲦϤⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀϤϪⲞⲞⲨϤ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ. ⲘⲚⲚⲤⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϢⲒⲠⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲀϢⲎⲢⲈ.

7 ⲚⲈϬⲘⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲀⲘⲎⲒⲦⲚ ⲚⲦⲚⲘⲞⲞⲨⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲀⲢⲦⲰⲚ.

8 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲘⲞⲞⲨⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ.

9 ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚⲀⲀⲀϤ. ϤⲚⲎⲨ ⲚϤⲦⲀⲔⲈⲚⲈϬⲘⲎⲨ ⲚϤϮ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ.

10 ⲦⲈⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲘⲠⲈⲦⲚⲞϢⲤ. ϪⲈ ⲠⲰⲚⲈ ⲚⲦⲀⲚⲈⲦⲔⲰⲦ ⲤⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲀⲠⲈ ⲚⲔⲞⲞϨ.

11 ⲚⲦⲀⲠⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨϢⲠⲎⲢⲈ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ.

12 ⲀⲨⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ. ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲦⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲔⲀⲀϤ ⲀⲨⲂⲰⲔ

13 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲈⲨϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚⲚϨⲎⲢⲰⲆⲒⲀⲚⲞⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨϬⲞⲠϤ ϨⲚ ⲞⲨϢⲀϪⲈ.

14 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϮ ⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲈⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲔⲞⲨⲢⲘ ⲘⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲄϨⲎϬⲈ ⲀⲚ ϨⲎⲦϤ ⲖⲖⲀⲀⲨ ⲚⲄϪⲒϨⲞ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲈⲔϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈϨⲒⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒ ⲈϮⲔⲎⲚⲤⲞⲤ ⲘⲠⲢⲢⲞ ϪⲚⲘⲘⲞⲚ ⲦⲀⲢⲚϮ ϪⲚⲘⲠⲰⲢ.

15 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲨϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚⲒⲞⲨⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ.

16 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲞⲨⲦⲰⲚⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲚⲒⲘ ⲦⲈ ⲦⲈⲈⲒϨⲒⲔⲰⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲒⲤϨⲀⲒ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲀⲠⲢⲢⲞ ⲦⲈ.

17 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϮⲚⲀⲠⲢⲢⲞ ϬⲈ ⲘⲠⲢⲢⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ.

18 ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲚⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

19 ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲤⲞⲚ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲔⲀⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲚϤⲦⲘⲔⲀϢⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲈⲠⲈϤⲤⲞⲚ ϪⲒⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲚϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ.

20 ⲚⲈⲨⲚⲤⲀϢϤ ⲆⲈ ⲚⲤⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲀϤϪⲒϨⲒⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲠϤⲔⲀⲤⲠⲈⲢⲘⲀ.

21 ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲀϤϪⲒⲦⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲈⲘⲠϤⲔⲀⲤⲠⲈⲢⲘⲀ. ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ

22 ϢⲀⲠⲘⲈϨⲤⲀϢϤ. ⲈⲘⲠⲈⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲔⲀⲤⲠⲈⲢⲘⲀ. ⲀⲨⲰ ⲦⲔⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀⲤⲘⲞⲨ.

23 ϨⲚ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϬⲈ ⲈⲤⲚⲀⲢⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲚⲒⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲠⲤⲀϢϤ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲘⲘⲀⲤ.

24 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲚ ϬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲖⲀⲚⲀ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲞⲨⲆⲈ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ

25 ⲈⲨϢⲀⲚⲦⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲈⲚⲀϪⲒϨⲒⲘⲈ ⲀⲚ. ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲈⲚⲀϪⲒϨⲀⲒ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲚⲀϬⲰ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦϨⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

26 ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲆⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲦⲚⲰϢ ϨⲘ ⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϨⲒⲠⲂⲀⲦⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲒⲤⲀⲀⲔ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂ.

27 ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲈⲦⲞⲚϨ. ⲦⲈⲦⲚⲠⲖⲀⲚⲀ ⲈⲘⲀⲦⲈ.

28 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϮ ⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨϮⲦⲰⲚ ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀϤⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀⲨ ⲔⲀⲖⲰⲤ. ⲀϤϪⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲀϢ ⲦⲈ ⲦϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

29 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦϢⲞⲢⲠ ⲦⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ.

30 ⲀⲨⲰ ⲈⲔⲈⲘⲈⲢⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲔϨⲎⲦ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲮⲨⲬⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲘⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲔϬⲞⲘ ⲦⲎⲢⲤ.

31 ⲦⲘⲈϨ ⲤⲚⲦⲈ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲔⲈⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦϨⲒⲦⲞⲨⲰⲔ ⲚⲦⲈⲔϨⲈ. ⲘⲘⲚ ⲔⲈⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲚⲀⲀⲤ ⲈⲚⲀⲒ.

32 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲠⲤⲀϨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲀⲔϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲚϬⲈ ⲂⲂⲖⲖⲀϤ.

33 ⲀⲨⲰ ⲈⲘⲈⲢⲒⲦϤ ϨⲘ ⲠϨⲎⲦ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲢⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲦⲈⲔϬⲞⲘ ⲦⲎⲢⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲘⲈⲢⲈⲠⲈⲦϨⲒⲦⲞⲨⲰϤ ⲚⲦⲈϤϨⲈ ⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲠⲈ ⲈⲚⲞⲖⲞⲔⲀⲨⲦⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚⲚⲐⲨⲤⲒⲀ.

34 ⲀⲨⲰ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀϤⲢⲞⲨⲰ ϨⲀⲢⲰϤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲄⲞⲨⲎⲨ ⲀⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈϢⲖⲀⲀⲨ ϬⲈ ⲦⲞⲖⲘⲀ ⲈϪⲚⲞⲨϤ.

35 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲠⲈ.

36 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϪⲈ ⲠⲈϪⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ ϢⲀⲚϮⲔⲰ ⲚⲚⲈⲔϪⲀϪⲈⲈⲨ ϨⲀⲚⲈⲔⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ.

37 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲖⲰⲤ

38 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈϤⲤⲂⲰ. ϪⲈ ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲦⲞⲖⲎ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲈϢⲚⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲀⲄⲞⲢⲀ

39 ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲀ ⲚϨⲘⲞⲞⲤ ⲈⲦϪⲞⲤⲈ ϨⲚ ⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ. ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲀ ⲚⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲦϪⲞⲤⲈ ϨⲚ ⲚⲆⲈⲒⲠⲚⲞⲚ

40 ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲎⲈⲒ ⲚⲚⲈⲬⲎⲢⲀ. ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲞⲨⲖⲞⲒϬⲈ ⲈⲨⲰⲤⲔ ⲈⲨϢⲖⲎⲖ. ⲚⲀⲒ ⲤⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲔⲢⲒⲘⲀ ⲚϨⲞⲨⲞ.

41 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ. ⲀϤϮϨⲦⲎϤ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲈϪϨⲞⲘⲚⲦ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲠⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨϪϨⲀϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲢⲞϤ.

42 ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲈⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲀⲤⲚⲞⲨϪⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲖⲖⲈⲠⲦⲞⲚ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲞⲨⲔⲞⲆⲢⲀⲚⲦⲎⲤ ⲠⲈ

43 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲒⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲀⲤⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲠⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲚⲈⲦⲚⲞⲨϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

44 ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲀⲨⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲨ. ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲤϢⲰⲰⲦ ⲠⲈⲤⲂⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀⲤϤ ⲀⲤⲦⲀⲀϤ.

   
Scroll to see more.