Mark 10

Study

   

1 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚⲦⲞϢ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲔⲢⲞ ⲘⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲞⲚ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈϢⲀϤⲀⲀⲤ ⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲞⲚ ⲚⲀⲨ

2 ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ - ϪⲈ ⲈⲚⲈⲈⲜⲈⲤⲦⲈⲒ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲚⲈϪⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ⲈⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ.

3 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϨⲞⲚϤ ⲈⲦⲞⲦⲦⲎⲨⲦⲚ.

4 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϮⲐⲈ ⲚⲀⲚ ⲈϮⲞⲨϪⲰⲰⲘⲈ ⲚⲀⲨ ⲚⲦⲞⲨⲒⲞ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

5 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲢⲞⲤ ⲠⲈⲦⲚⲚϢⲞⲦⲚϨⲎⲦ ⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲤⲈϨⲦⲈⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲎⲦⲚ.

6 ϪⲒⲚⲦⲈϨⲞⲨⲒⲦⲈ ⲆⲈ ⲘⲠϤⲤⲰⲚⲦ. ⲞⲨϨⲞⲞⲨⲦ ⲚⲘⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲀϤⲦⲀⲘⲒⲞⲞⲨ

7 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲢⲈⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲔⲀⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲘⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚϤⲦⲰϬⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ

8 ⲚⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲰⲦ

9 ⲠⲈⲚⲦⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϬⲈ ⲀⲀϤ ⲚⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲢⲰⲘⲈ ⲠⲞⲢϪϤ.

10 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲈⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲞⲚ ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲈⲠⲀⲒϢⲀϪⲈ.

11 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲚϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲘⲔⲈⲦⲈ ⲈϤⲢⲚⲞⲈⲒⲔ ⲈϪⲰⲤ.

12 ⲚⲦⲞⲤ ϨⲰⲰⲤ ⲈⲤϢⲀⲚⲔⲀ ⲠⲈⲤϨⲀⲈⲒ ⲚⲤⲰⲤ ⲚⲤϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲘⲔⲈⲨⲀ ⲤⲢⲚⲞⲒⲔ.

13 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ⲚϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲔⲞⲨⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲔⲀⲦⲞⲞⲦϤ ϨⲒϪⲰⲞⲨ. ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲞϢⲠⲞⲨ.

14 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲀϤϬⲚⲀⲦ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲚϢⲎⲢⲈ ⲔⲞⲨⲒ ⲈⲦⲢⲈⲨⲈⲒ ⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲚⲞϢⲠⲞⲨ ⲦⲀϨⲞⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ

15 ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀϢⲰⲠ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲔⲞⲨⲒ ⲚⲚⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ

16 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϢⲈⲠϢⲰⲠⲞⲨ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲀϤⲔⲀⲦⲞⲞⲦϤ ϨⲒϪⲰⲞⲨ.

17 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈϨⲒⲎ ⲀⲞⲨⲀ ⲠⲰⲦ ⲀϤⲠⲀϨⲦϤ ϨⲒϨⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲚⲞⲨϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

18 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲘⲘⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲚⲤⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ.

19 ⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲢϨⲰⲦⲂ ⲘⲠⲢⲢⲚⲞⲈⲒⲔ ⲘⲠⲢϪⲒⲞⲨⲈ ⲘⲠⲢⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲘⲠⲢϤⲰϬⲈ ⲦⲘⲀⲈⲒⲈ ⲠⲈⲔⲈⲒⲰⲦ ⲚⲘⲦⲈⲔⲘⲀⲀⲨ.

20 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲒϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲒⲚⲦⲀⲘⲚⲦⲔⲞⲨⲒ.

21 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔϢⲀⲀⲦ ⲚⲔⲈϨⲰⲂ ⲂⲰⲔ ⲚⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀⲔⲤⲈⲦⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲄⲦⲀⲀⲨ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ ⲚⲄⲔⲀⲞⲨⲀϨⲞ ⲚⲀⲔ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲈⲒ ⲚⲄⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲈⲒ.

22 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲰⲔⲘ ⲈϪⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϤⲘⲞⲔϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲚⲀϢⲈⲚϬⲞⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀϤⲤⲞⲨ.

23 ⲀⲨⲰ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲔⲦⲈⲒⲀⲦϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϤⲘⲞⲔϨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲞⲨ ⲬⲢⲎⲘⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

24 ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲀⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲈϪⲚ ⲚⲈϤϢⲀϪⲈ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲚⲀϢⲎⲢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲤⲘⲞⲔϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

25 ⲤⲘⲞⲦⲚ ⲈⲦⲢⲈⲞⲨϬⲀⲘⲞⲨⲖ ⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲞⲨⲀⲦϤⲈ ⲚⲞⲨϨⲀⲘ ⲚⲦⲰⲠ ⲈϨⲞⲨⲈⲞⲨⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲦⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

26 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲈⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲚϨ.

27 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀϨⲦⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲚⲈϢⲠⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲀⲦⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲚ. ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲦⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

28 ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲔⲀⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲤⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲨⲀϨⲚ ⲚⲤⲰⲔ.

29 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲀϤⲔⲀⲎⲒ ⲚⲤⲰϤ. ⲎⲤⲞⲚ ⲎⲤⲰⲚⲈ ⲎⲘⲀⲀⲨ ⲎⲈⲒⲰⲦ ⲎϢⲎⲢⲈ ⲎⲤⲰϢⲈ ⲈⲦⲂⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ.

30 ⲈⲚϤⲚⲀϪⲒⲦⲞⲨ ⲀⲚ ⲚϢⲈ ⲚⲔⲰⲂ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϨⲈⲚⲎⲈⲒ ⲘⲚϨⲈⲚⲤⲞⲚ ⲘⲚϨⲈⲚⲤⲰⲚⲈ ⲚⲘϨⲈⲚⲘⲀⲀⲨ ⲚⲘϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲚϨⲈⲚⲤⲰϢⲈ ϨⲒϨⲈⲚⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲘ ⲠⲀⲒⲰⲚ ⲈⲦⲚⲎⲨ.

31 ⲞⲨⲚϨⲀϨ ⲆⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲀⲢϨⲀⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲚϨⲀⲈⲞⲨ ⲢϢⲞⲢⲠ.

32 ⲚⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲈⲨⲚⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ϨⲒϨⲎ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎϨ ⲆⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲐⲞⲦⲈ ϪⲒⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲞⲚ ⲈⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚϪⲰ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞϤ

33 ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈⲚⲚⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲀⲨⲰ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲤⲈⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲤⲈⲦϬⲀⲒⲞϤ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ

34 ⲚⲤⲈⲤⲰⲂⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲤⲈⲚϪⲦⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ. ⲚⲤⲈⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲤⲈⲘⲞⲞⲨⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚⲚⲤⲀ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ

35 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲈⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲘⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲀⲒⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲦⲚⲞⲨⲰϢ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲘⲘⲘⲞϤ ⲚⲄⲀⲀϤ ⲚⲀⲚ.

36 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲞⲨⲀϢϤ ⲈⲦⲢⲀⲀⲀϤ ⲚⲎⲦⲚ.

37 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀ ⲚⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲀⲨⲰ ⲔⲈⲨⲀ ⲚⲤⲀϨⲂⲞⲨⲢ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲈⲞⲞⲨ

38 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲒⲦⲒ ⲚⲞⲨ. ⲠⲀⲠⲞⲦ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀⲤⲞⲞϤ. ⲦⲈⲦⲚⲚⲀϢⲤⲞⲞϤ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈϮⲚⲀⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲚϨⲎⲦϤ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀϢϪⲒⲦϤ.

39 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲠⲞⲦ ⲘⲈⲚ ⲈϮⲚⲀⲤⲞⲞϤ ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲞⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈϮⲚⲀϪⲒⲦϤ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀϪⲒⲦϤ.

40 ⲈϨⲘⲞⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ ⲎⲤⲀϨⲂⲞⲨⲢ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲠⲰⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲀϤ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲤⲂⲦⲰⲦϤ ⲚⲀⲨ.

41 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲦ ⲀⲨⲀⲢⲬⲒ ⲚϬⲚⲀⲦ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲘⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ

42 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲞ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲤⲈⲞ ⲘⲠⲈⲨϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚⲞϬ ⲤⲈⲞ ⲚⲦⲈⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ.

43 ⲚⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈⲢⲚⲞϬ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϤⲚⲀⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲎⲦⲚ.

44 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲈϤⲚⲀⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ

45 ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲢⲈϤⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ. ⲀⲨⲰ ⲚϤϮ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲚⲤⲰⲦⲈ ϨⲀⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ.

46 ⲀⲨⲰ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲒⲈⲢⲒⲬⲰ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ. ⲂⲀⲢⲦⲒⲘⲀⲒⲞⲤ ⲈⲨⲂⲖⲖⲈ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲒⲘⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲀⲦⲈⲦⲈϨⲒⲎ ⲈϤϪⲒⲘⲚⲦⲚⲀ.

47 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲠⲚⲀⲌⲀⲢⲀⲒⲞⲤ. ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ. ⲚⲀ ⲚⲀⲒ.

48 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲞϢⲠϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲈ ⲈϤⲈⲔⲀⲢⲰϤ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲀϤϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲚⲀ ⲚⲀⲒ

49 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲂⲖⲖⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲰⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲰⲞⲨⲚ ϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲔ.

50 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲚⲈϪⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚϤ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

51 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲔⲞⲨⲀϢϤ ⲈⲦⲢⲀⲀⲀϤ ⲚⲀⲔ. ⲠⲂⲖⲖⲈ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲞⲨⲚⲈⲒ ⲈⲒⲞⲨⲰϢ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

52 ⲀⲨⲰ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲦⲈⲔⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀⲤⲚⲀϨⲘⲈⲔ. ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰϤ ϨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ.

   
Scroll to see more.