Luke 19

Study

   

1 ⲀϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀϤⲘⲞⲨϢⲦ ⲚϨⲒⲈⲢⲒⲬⲰ

2 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲌⲀⲔⲬⲀⲒⲞⲤ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲀⲢⲬ ⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲠⲈ ⲢⲢⲘⲘⲀⲞ

3 ⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠϤϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲈ ⲚⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲞⲦ

4 ⲀϤⲠⲰⲦ ⲆⲈ ⲈⲐⲎ ⲀϤⲦⲀⲖⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲚⲞⲨϨⲈ ϪⲈ ⲈϤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.

5 ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲘⲀ ⲀϤϤⲒⲀⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲌⲀⲔⲬⲀⲒⲞⲤ ϬⲈⲠⲎ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲀⲠⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲎⲒ ⲘⲠⲞⲞⲨ.

6 ⲀϤϬⲈⲠⲎ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲀϤϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲢⲀϢⲈ.

7 ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲔⲢⲘⲢⲘ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀϤϬⲞⲒⲖⲈ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲢⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ.

8 ⲀⲌⲀⲔⲬⲀⲒⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮϮ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲠⲀϢⲈ ⲚⲚⲀϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀⲒϮ ϢⲦⲞⲨⲎⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀ. ϮⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚϤⲦⲞⲨ ⲔⲰⲂ.

9 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲨⲞⲨϪⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲎⲒ ⲘⲠⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ϪⲈ ⲞⲨϢⲎⲢⲈ ϨⲰⲰϤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ

10 ⲚⲦⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲒ ⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲦⲀⲚϨⲈ ⲠⲈⲦⲤⲞⲢⲘ.

11 ⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲀϤⲞⲨⲰϨ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲀϤϪⲰ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲨϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ.

12 ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈⲨⲄⲈⲚⲎⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲨⲬⲰⲢⲀ ⲈⲤⲞⲨⲎⲨ ⲈϪⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲈⲔⲞⲦϤ.

13 ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲘⲎⲦ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲘⲘⲎⲦ ⲚⲘⲚⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲒ ϨⲰⲂ ϢⲀⲚϮⲈⲒ

14 ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲢⲘ ⲚϮⲘⲈ ⲆⲈ ⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ. ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲠⲢⲈⲤⲂⲒⲀ ϨⲒ ⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲚⲞⲨⲈϢⲠⲀⲒ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈϤⲢⲢⲢⲞ ⲈϪⲰⲚ.

15 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲀϤϪⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲚⲒϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲘⲠϨⲀⲦ ϪⲈ ⲈϤⲈⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲚϨⲰⲂ.

16 ⲀⲠϢⲞⲢⲠ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲦⲈⲔⲘⲚⲀ ϪⲠⲈ ⲘⲎⲦ ⲚⲘⲚⲀ.

17 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲔⲢ ⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ. ϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲚⲦⲔ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϪⲚ ⲘⲎⲦⲈ ⲘⲠⲞⲖⲈⲒⲤ.

18 ⲀⲠⲘⲈϨ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲦⲈⲔⲘⲚⲀ ⲢϮⲞⲨ ⲚⲘⲚⲀ

19 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲔⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ϨⲰⲰⲔ ϢⲰⲠⲈ ⲈϪⲚ ϮⲘⲠⲞⲖⲈⲒⲤ.

20 ⲀⲠⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲈⲔⲘⲚⲀ ⲈⲚⲈⲤ ⲚⲦⲞⲞⲦ ⲤⲔⲎ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲨⲆⲀⲢⲒⲞⲚ.

21 ⲚⲈⲒⲢϨⲞⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲎⲦⲔ ϪⲈ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲚⲀⲨⲤⲦⲎⲢⲞⲤ ⲈⲔϤⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈ ⲘⲠⲔⲔⲀⲀϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲰϨⲤ ⲘⲠⲈⲦⲈⲘⲠⲔϪⲞϤ.

22 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ⲈⲒⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲚ ⲢⲰⲔ ⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲈϢϪⲈ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲨⲤⲦⲎⲢⲞⲤ ⲈⲒϤⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈ ⲘⲠⲒⲔⲀⲀϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲒⲰϨⲤ ⲘⲠⲈⲦⲈ ⲘⲠⲒϪⲞϤ.

23 ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲘⲠⲔϮ ⲘⲠⲀϨⲀⲦ ⲈⲦⲈⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲦⲀⲈⲒ ⲦⲀϪⲒⲦϤ ⲚⲘ ⲦⲈϤⲘⲎⲤⲈ.

24 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϪⲈ ϤⲒ ⲚⲦⲈⲘⲚⲀ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲀⲀⲤ ⲘⲠⲀ ⲠⲘⲎⲦ ⲚⲘⲚⲀ.

25 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲘⲎⲦ ⲚⲘⲚⲀ

26 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲠⲈⲦⲈ ⲘⲘⲚⲦⲀϤ ⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀϤⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲔⲈ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤⲤϤ.

27 ⲠⲖⲎⲚ ⲚⲀϪⲒϪⲈⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲀⲢⲢⲢⲞ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲀⲚⲒⲤⲞⲨ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ ⲔⲞⲚⲤⲞⲨ ⲘⲠⲀⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ.

28 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲀ ⲦⲈⲨϨⲎ ⲈϤⲂⲎⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ.

29 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲂⲎⲆⲪⲀⲔⲎ ⲚⲘ ⲂⲀⲐⲀⲚⲒⲀ ⲈⲠⲦⲞⲞⲨ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲀ ⲚϪⲞⲈⲒⲦ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲚⲤⲚⲀⲨ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ

30 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲒϮⲘⲈ ⲈⲦⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲈⲨⲤⲎϬ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲠⲀⲒ ⲈⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲚⲈϨ ⲂⲞⲖϤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲦϤ

31 ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϪⲚⲞⲨⲦⲚ ϪⲈ ϪⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲂⲰⲖ ⲘⲘⲞϤ. ⲀϪⲒⲤ ϪⲈ ⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲦⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲀϤ.

32 ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲨⲤⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ.

33 ⲈⲨⲂⲰⲖ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲎϬ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲈϤϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲂⲰⲖ ⲘⲠⲤⲎϬ

34 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲦⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲀϤ.

35 ⲀⲨⲚⲦϤ ⲆⲈ ϢⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲠⲰⲢϢ ⲚⲚⲈⲨϨⲞⲒ ⲦⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲤⲎϬ ⲀⲨⲦⲀⲖⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϪⲰϤ

36 ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲠⲰⲢϢ ⲚⲚⲈⲨϨⲞⲒⲦⲈ ϨⲒ ⲦⲈϨⲒⲎ.

37 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲰⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒ ⲠⲦⲞⲞⲨ ⲚⲚϪⲞⲈⲒⲦ. ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨⲢⲀϢⲈ ⲈⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲦⲂⲈ ⲚϬⲞⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ

38 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲢⲞ ⲈⲦⲚⲎⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϮⲢⲎⲚⲎ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲦϪⲞⲤⲈ.

39 ⲠⲈϪⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ. ⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

40 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ. ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲚⲀⲒ ⲔⲀ ⲢⲰⲞⲨ. ⲚⲈⲒⲰⲚⲈ ⲚⲀϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

41 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲰⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀϤⲢⲒⲘⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲤ

42 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲚⲦⲀⲒⲘⲈ ϨⲰⲰⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲈ ⲈⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲰⲠ ⲈⲚⲞⲨⲂⲀⲖ.

43 ϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰ ⲚⲦⲈ ⲚⲞⲨϪⲀϪⲈ ⲔⲦⲈ ⲞⲨϢⲰⲖϨ ⲈⲢⲞ ⲚⲤⲈⲞⲦⲠⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲤⲀ ⲤⲀ ⲚⲒⲘ

44 ⲚⲤⲈⲢⲀϨⲦⲈ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲚϨⲎⲦⲈ. ⲚⲤⲈⲦⲘⲔⲀ ⲞⲨⲰⲚⲈ ϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚϨⲎⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲤⲞⲨⲚ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲞⲨϬⲘ ⲠϢⲒⲚⲈ.

45 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦϮ ⲈⲂⲞⲖ

46 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϤⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲀⲎⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲎⲒ ⲚϢⲖⲎⲖ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲤⲠⲎⲖⲀⲒⲞⲚ ⲚⲤⲞⲞⲚⲈ.

47 ⲚⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲎⲚⲈ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲘⲞⲞⲨⲦϤ ⲚⲘ ⲚⲚⲞϬ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ.

48 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϬⲚ ⲚⲈⲨⲚⲀⲢ ⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢϤ ⲢⲀϢⲈ ⲠⲈ ⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ.

   
Scroll to see more.