Luke 15

Study

   

1 ⲚⲈⲢⲈⲚⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲘⲢⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ.

2 ⲚⲈⲨⲔⲢⲘⲢⲘ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲠⲀⲒ ϢⲈⲠⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ϤⲞⲨⲰⲘ ⲚⲘⲘⲀⲨ.

3 ⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

4 ϪⲈ. ⲚⲒⲘ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ϢⲈ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀⲚⲤⲈⲢⲘ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲘⲎ ⲚϤⲚⲀⲔⲀ ⲠⲒⲠⲤⲦⲀⲒⲞⲨⲮⲒⲤ ⲀⲚ ϨⲒⲠϪⲀⲒⲈ ⲚϤⲂⲰⲔ ⲚϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲠⲒⲞⲨⲀ ϢⲀⲚⲦϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

5 ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀⲚϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϢⲀϤⲦⲀⲖⲞϤ ⲈϪⲚ ⲚⲈϤⲚⲀϨⲂⲈ ⲈϤⲢⲀϢⲈ.

6 ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲎⲒ ϢⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈϤϢⲂⲈⲈⲢ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲒⲦⲞⲨⲰϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲢⲀϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲒϨⲈ ⲈⲠⲀⲈⲤⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀϤⲤⲰⲢⲘ.

7 ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ϢⲀⲢⲈⲞⲨⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ. ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲒⲠⲤⲦⲀⲒⲞⲨⲮⲒⲤ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲘⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ.

8 ⲎⲚⲒⲘ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲨⲚⲦⲤⲘⲎⲦⲈ ⲚⲆⲢⲀⲬⲘⲎ ⲚⲤⲤⲈⲢⲘⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲘⲎ ⲚⲤⲚⲀϪⲈⲢⲈⲠϨⲎⲂⲤ ⲀⲚ ⲚⲤⲤⲈϨⲢⲠⲎⲒ ⲚⲤϢⲒⲚⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ ϢⲀⲚⲦⲤϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ.

9 ⲀⲨⲰ ⲈⲤϢⲀⲚϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϢⲀⲤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈⲤϢⲂⲈⲈⲢ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲒⲦⲞⲨⲰⲤ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲢⲀϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲒϨⲈ ⲈⲦⲀⲆⲢⲀⲬⲘⲎ ⲈⲚⲦⲀⲒⲤⲞⲢⲘⲈⲤ.

10 ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ϢⲀⲢⲈⲞⲨⲢⲀϢⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲈⲒ.

11 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ϢⲎⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ.

12 ⲠⲈϪⲈⲠⲔⲞⲨⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲘⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲚ ⲦⲞⲨⲤⲒⲀ. ⲀϤⲠⲰϢ ⲆⲈ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲚⲔⲀ.

13 ⲈⲘⲠⲀⲦⲈϨⲀϨ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲒⲚⲈ ⲀⲠⲔⲞⲨⲒ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲤⲈⲨϨ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲦⲀϤⲤ ⲀϤⲀⲠⲞⲆⲎⲘⲒ ⲈⲨⲬⲰⲢⲀ ⲈⲤⲞⲨⲎⲞⲨ ⲀϤϪⲰⲰⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϢⲚⲀ.

14 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈⲢⲈ ⲚⲔⲀ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲈⲂⲰⲰⲚ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚϢⲰⲰⲦ

15 ⲀϤⲂⲰⲔ ⲀϤⲦⲞϬϤ ⲈⲨⲀ ⲚⲢⲢⲘⲚϮⲘⲈ ⲚⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲀϤϪⲞⲞⲨϤ ⲈⲦⲈϤⲤⲰϢⲈ ⲈⲘⲞⲞⲚⲈ ⲚϨⲈⲚⲢⲒⲢ.

16 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒ ⲈⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϬⲀⲢⲀⲦⲈ ⲈⲦⲈ ⲢⲈⲢⲢⲒⲢ ⲞⲨⲰⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲘⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ϮⲚⲀϤ.

17 ⲀϤⲘⲈⲔⲘⲞⲨⲔϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲎⲢ ⲚϪⲀⲒⲂⲈⲔⲈ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲤⲎⲞⲨ ⲘⲠⲞⲒⲔ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲈⲒⲚⲀⲘⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ϨⲀ ⲠⲈϨⲔⲞ.

18 ϮⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲦⲀⲂⲰⲔ ϢⲀⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲦⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲒⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲔⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ.

19 ⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ ⲀⲀⲦ ⲚⲐⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲒϪⲀⲒ ⲂⲈⲔⲈ.

20 ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲒ ϢⲀ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲈⲦⲒ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲠⲞⲨⲈ ⲀⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤϢⲚϨⲦⲎϤ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲀϤⲠⲰⲦ ⲀϤⲠⲀϨⲦϤ ⲈϪⲚ ⲠⲈϤⲘⲀⲔϨ ⲀϤϮⲠⲒ ⲈⲢⲰϤ

21 ⲠⲈϪⲈⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲒⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲔⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ. ⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ.

22 ⲠⲈϪⲈⲠⲒⲰⲦ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ ϪⲈ ϬⲈⲠⲎ ⲀⲚⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲀⲤ ϨⲒⲰⲰϤ. ⲚⲦⲈⲦⲚϮ ⲚⲞⲨⲜⲞⲨⲢ ⲈⲦⲈϤϬⲒϪ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲈⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ.

23 ⲚⲦⲈⲦⲚⲘⲠⲘⲀⲤⲈ ⲈⲦⲤⲀⲚⲀϢⲦ ⲚⲦⲈⲦⲚϢⲀⲀⲦϤ ⲚⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲈⲦⲚⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ.

24 ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈϤⲘⲞⲞⲨⲦ ⲠⲈ ⲀϤⲰⲚϨ. ⲚⲈϤⲤⲞⲢⲘ ⲠⲈ ⲀⲒϨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲀⲢⲬⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ.

25 ⲚⲈⲢⲈⲠⲈϤⲚⲞϬ ⲆⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲰϢⲈ. ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ. ⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲨⲘⲪⲰⲚⲒⲀ ⲚⲘⲞⲨⲬⲞⲢⲞⲤ.

26 ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨⲀ ⲚⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲀϤϪⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲀⲒ

27 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲀⲠⲈⲔⲒⲰⲦ ϢⲰⲰⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲘⲀⲤⲈ ⲈⲦⲤⲀⲚⲀϢⲦ ϪⲈ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲞⲨⲞϪ.

28 ⲀϤⲚⲞⲨϬⲤ ⲆⲈ ⲘⲠϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲀⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ.

29 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲒⲤⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲢⲢⲞⲘⲠⲈ ϮⲞ ⲚⲀⲔ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲒⲔⲰ ⲚⲤⲰⲒ ⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲈⲒ ⲚⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲔϮ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲞⲨⲘⲀⲤ ⲂⲂⲀⲀⲘⲠⲈ ⲈⲦⲢⲀⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ ⲚⲘⲚⲀϢⲂⲈⲈⲢ.

30 ⲚⲦⲈⲢⲈⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲈⲔⲚⲔⲀ ⲚⲘⲘⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲀⲔϢⲰⲰⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲘⲀⲤⲈ ⲈⲦⲤⲀⲚⲀϢⲦ

31 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲔϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲨⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲈ.

32 ϢϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈⲦⲢⲈⲚⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲚⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈϤⲘⲞⲞⲨⲦ ⲠⲈ ⲀϤⲰⲚϨ ⲚⲈϤⲤⲞⲢⲘ ⲠⲈ ⲀⲒϨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

   
Scroll to see more.