John 15

Study

   

1 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲂⲰ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲘⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲞⲞⲒⲈ.

2 ϢⲖϨ ⲚⲒⲘ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲚⲀϮ ⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲀⲚ ϤⲚⲀⲤⲞⲖⲠϤ ⲀⲨⲰ ϢⲖϨ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀϮ ⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ϤⲚⲀⲦⲂⲂⲞϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϮ ϨⲞⲨⲈ ⲔⲀⲢⲠⲞⲤ.

3 ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲦⲂⲂⲎⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ.

4 ϬⲰ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲘⲠϢⲖϨ ⲈⲦⲈ ⲚϤⲚⲀϢϮ ⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲀϤ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚϤϬⲰ ϨⲚ ⲦⲂⲰ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ. ⲦⲀⲒ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚϨⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲦⲘϬⲰ ⲚϨⲎⲦ.

5 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲂⲰ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲈ ⲚϢⲖϨ ⲠⲈⲦⲚⲀϬⲰ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϨⲎⲦϤ ⲠⲀⲒ ⲚⲀϮ ⲚⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ϪⲈ ⲀϪⲚⲦ ⲚⲦⲈⲦⲚⲀϢⲢⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲚϨⲰⲂ

6 ⲈⲢⲈⲦⲘ ⲞⲨⲀ ϬⲰ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ. ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲐⲈ ⲘⲠϢⲖϨ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲞⲞⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲚⲤⲈⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲠⲔⲰϨⲦ ⲚⲤⲈⲢⲞⲬⲞⲨ.

7 ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚϬⲰ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲦⲈ ⲚⲀϢⲀϪⲈ ϬⲰ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ.

8 ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲀϤϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϮ ⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

9 ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲒⲘⲈⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ϬⲰ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲀⲀⲄⲀⲠⲎ.

10 ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀⲈⲚⲦⲞⲖⲎ. ⲦⲈⲦⲚⲀϬⲰ ϨⲚ ⲦⲀⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ϨⲰ ⲈⲚⲦⲀⲒ ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ϮϬⲈⲈⲦ ϨⲚ ⲦⲈϤⲀⲄⲀⲠⲎ.

11 ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲀⲢⲀϢⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲢⲀϢⲈ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

12 ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲀⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒⲘⲈⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ.

13 ⲘⲚⲦⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲚⲀⲀⲀϤ ⲈⲦⲀⲈⲒ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲔⲰ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϨⲀⲚⲈϤϢⲂⲈⲈⲢ.

14 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀϢⲂⲈⲈⲢ. ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲈϮϨⲰⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ.

15 ⲚϮⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲀϨⲘϨⲀⲖ ϪⲈ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲒⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲀϢⲂⲈⲈⲢ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲒⲤⲞⲦⲘⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲒⲦⲀⲘⲰⲦⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ.

16 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲦⲠⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲤⲈⲦⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲔⲀ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲀⲒⲦⲒ ⲘⲠⲒⲰⲦ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈϤⲈⲦⲀⲀϤ ⲚⲎⲦⲚ.

17 ⲚⲀⲒ ⲈⲒϨⲰⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲘⲈⲢⲈⲚ ⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ.

18 ⲈϢϪⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲀϤⲘⲈⲤⲦⲰⲈⲒ ϨⲀⲦⲈⲦⲚϨⲎ.

19 ⲈⲚⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲰϤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲤⲈⲦⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ.

20 ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲨⲈ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲚ ϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲚⲀⲀⲀϤ ⲈⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϢϪⲈ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲤⲈⲚⲀⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϢϪⲈ ⲀⲨϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀϢⲀϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲞⲚ ⲈⲠⲰⲦⲚ.

21 ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲚⲀⲀⲀⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

22 ⲈⲚⲈ ⲘⲠⲒⲈⲒ ⲦⲀϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈ ⲘⲘⲚ ⲚⲞⲂⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲚⲦⲞⲨ ⲖⲞⲒϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲚⲞⲂⲈ.

23 ⲠⲈⲦⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϤⲘⲞⲤⲦⲈ ⲞⲚ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ.

24 ⲈⲚⲈⲘⲠⲒⲢⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈⲔⲈⲨⲀ ⲀⲀⲨ. ⲚⲈⲘⲘⲚⲦⲞⲨⲚⲞⲂⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲈⲤⲦⲰⲒ ⲚⲘⲠⲀⲔⲈⲒⲰⲦ.

25 ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲘⲈⲤⲦⲰⲈⲒ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ.

26 ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎⲦⲞⲤ ⲠⲈϮⲚⲀⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲒⲰⲦ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲘⲈ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲒⲰⲦ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ.

27 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀⲒ.

   
Scroll to see more.