Acts of the Apostles 3

Study

   

1 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲨⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲢⲠⲈ ⲚϪⲠ ⲮⲒⲦⲈ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈϢⲖⲎⲖ.

2 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚϬⲀⲖⲈ ϪⲒⲚ ⲈϤⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲈϢⲀⲨϤⲒⲦϤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈⲨⲔⲰ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲢⲘ ⲠⲢⲞ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲈⲤⲰϤ ⲚⲦⲈ ⲠⲢⲠⲈ. ⲈⲦⲢⲈϤϢⲈⲦ ⲘⲚⲦⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦⲂⲎⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲢⲠⲈ.

3 ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲨⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲢⲠⲈ. ⲀϤⲤⲈⲠⲤⲰⲠⲞⲨ ⲈϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲚⲀ.

4 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲒⲰⲢⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲘⲚ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϬⲰϢⲦ ⲈⲢⲞⲚ.

5 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϬⲰϢⲦ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϤⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀϪⲒ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ.

6 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲚ ϨⲀⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲞⲨⲂ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲒ. ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲀⲒϤ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲔ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ ⲘⲞⲞϢⲈ.

7 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ. ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲦⲀϪⲢⲞ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤϬⲞⲠ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϮⲂⲤ.

8 ⲀⲨⲰ ⲀϤϤⲞϬϤ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲢⲠⲈ. ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲈϤϪⲒϤⲞϬⲤ ⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

9 ⲀⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

10 ⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲈⲦ ⲘⲚⲦⲚⲀ ϨⲒⲢⲚ ⲦⲠⲨⲖⲎ ⲈⲦⲚⲈⲤⲰⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲢⲠⲈ. ⲀⲨⲘⲞⲨϨ ⲚϨⲞⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲰϢⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲪⲰⲂ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞϤ.

11 ⲈϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ. ⲀⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ϨⲀ ⲦⲈⲤⲦⲞⲀ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀ ⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲈⲨϢⲦⲢⲦⲰⲢ.

12 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲀⲒ ⲎⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲞⲢⲘ ⲚⲤⲰⲚ ϨⲰⲤ ⲚⲦⲀⲚⲢ ⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲚϬⲞⲘ ⲎⲦⲈⲚⲘⲚⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ.

13 ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲘⲚ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲘⲚ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲀϤϮ ⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈⲀ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲈⲔⲀⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

14 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲒⲦⲒ ⲈⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲈϤϨⲰⲦⲂ.

15 ⲠⲀⲢⲬⲒⲄⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ. ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲚⲀϤ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ.

16 ⲀⲨⲰ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲦⲀϪⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲀⲤϮ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲦⲚ.

17 ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ. ϮⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲔⲈⲀⲢⲬⲰⲚ.

18 ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲨ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲈϤⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ϢⲞⲠⲞⲨ. ⲀϤϪⲞⲔⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ.

19 ⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ϬⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚⲔⲈⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲢⲈⲨϤⲰⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨϢⲀⲚⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲘⲦⲞⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

20 ⲈϤⲈⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲞϢϤ ⲚⲀⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

21 ⲠⲀⲒ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲚⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲞⲞⲨ ϪⲒⲚ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲚⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ.

22 ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲈⲚ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲤⲚⲎⲨ ⲚⲦⲀϨⲈ. ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϤⲚⲀϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ.

23 ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲚⲤⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲤⲈⲚⲀϤⲞⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ.

24 ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲒⲚ ⲤⲀⲘⲞⲨⲎⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲘⲚⲚⲤⲰϤ. ⲀⲨϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲚⲈⲒϨⲞⲞⲨ.

25 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲘⲚ ⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲘⲚⲦⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲒⲞⲦⲈ. ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲤⲈⲚⲀϪⲒⲤⲘⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲘⲠⲀⲦⲢⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ.

26 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲎⲦⲚ. ⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲔⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ.