Acts of the Apostles 14

Study

   

1 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲨⲤⲰⲚⲦ ⲈⲦⲢⲈⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲚⲤⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲚ ⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ.

2 ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲚⲀϨⲦⲈ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲨⲘⲈⲔϨ ⲚⲈⲮⲨⲬⲎ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲤⲚⲎⲨ.

3 ⲀⲨⲢ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈϤⲬⲀⲢⲒⲤ. ⲈⲦϮ ⲚϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲨϬⲒϪ.

4 ⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲠⲰϢ. ⲀⲨⲰ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲠⲈ ⲘⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ.

5 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϮ ⲘⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲀⲢⲬⲰⲚ. ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲞϢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈϨⲒⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ.

6 ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲦⲖⲨⲔⲀⲞⲚⲒⲀ. ⲖⲨⲤⲆⲢⲀ ⲘⲚ ⲦⲈⲢⲂⲎ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ

7 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ

8 ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲖⲨⲤⲆⲢⲀ ⲚϬⲰⲂ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈⲨϬⲀⲖⲈ ⲠⲈ ϪⲒⲚ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲘⲠϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲚⲈϨ.

9 ⲠⲀⲒ ⲚⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲠⲈ ⲈⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈϤϢⲀϪⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲒⲰⲢⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲀϤⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈϤⲞⲨϪⲀⲒ.

10 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄⲀϨⲈⲢⲀⲦⲔ ϨⲒϪⲚ ⲚⲈⲔⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϤⲞϬϤ ⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ.

11 ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲀϤ. ⲀⲨϤⲒ ϨⲢⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲀⲤⲠⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲀ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲚⲈ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ϢⲀⲢⲞⲚ.

12 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ϪⲈ ⲠⲌⲈⲨⲤ. ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠϨⲢⲘⲎⲤ. ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲚⲈⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ.

13 ⲠⲞⲨⲎⲎⲂ ⲆⲈ ⲘⲠⲌⲈⲨⲤ ⲈⲦⲘⲠⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲀϤⲈⲒⲚⲈ ⲚϨⲈⲚⲘⲀⲤⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲖⲞⲘ ⲈⲢⲚ ⲚⲢⲞ ⲘⲚ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ. ⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲀⲖⲈ ⲐⲨⲤⲒⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ.

14 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲘⲚ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ. ⲀⲨⲠⲈϨ ⲚⲈⲨϨⲞⲈⲒⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ. ⲀⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ

15 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲞⲚ ⲀⲚ ϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈ ⲈⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲤⲀϨⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲒⲠⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲈⲔⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲘⲒⲈ ⲦⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

16 ⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲚϪⲰⲘ ⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲈⲒⲚⲈ. ⲀϤⲔⲰ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲂⲰⲔ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲒ ⲞⲞⲨⲈ.

17 ⲔⲀⲒⲦⲞⲒ ⲞⲚ ⲘⲠϤϬⲰ ⲚⲞⲨⲈϢ ⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲨ ⲈϤⲢⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈϤϮ ⲚϨⲈⲚϨⲰⲞⲨ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲢⲈϤϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈϤⲦⲤⲒⲞ ⲚⲚⲈⲨϨⲎⲦ ⲚⲦⲢⲨⲪⲎ ϨⲒ ⲞⲨⲚⲞϤ.

18 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲞⲄⲒⲤ ⲀⲨⲦⲢⲈ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲘϢⲰⲰⲦ ⲚⲀⲨ.

19 ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ ⲘⲚ ϨⲒⲔⲞⲚⲒⲞⲤ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲠⲒⲐⲈ ⲚⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲀⲨϨⲒⲰⲚⲈ ⲈⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲨⲤⲨⲢⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲀϤⲘⲞⲨ.

20 ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲔⲰⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲢⲞⲨϨⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲈⲦⲈⲢⲂⲎ.

21 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲆⲈ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ. ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲖⲨⲤⲦⲢⲞⲤ ⲘⲚ ϨⲒⲔⲞⲚⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ.

22 ⲈⲨⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲚⲈⲮⲨⲬⲎ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲈⲨⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨϬⲰ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ϨⲀϨ ⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

23 ⲀⲨⲤⲘⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϨⲈⲚⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲀⲨϢⲖⲎⲖ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲚⲎⲤⲦⲒⲀ ⲀⲨϮ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

24 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲘⲞⲨϢⲦ ⲚⲦⲠⲎⲤⲒⲆⲒⲀ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲠⲈⲢⲄⲎ ⲚⲦⲠⲀⲘⲪⲨⲖⲒⲀ.

25 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈⲀⲦⲦⲀⲖⲒⲀ.

26 ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲤϬⲎⲢⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ. ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲨ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲀⲨϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ.

27 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲀⲨϪⲰ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲀⲨ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ.

28 ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲚ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.