Matthew 17

Study

   

1 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲖ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲀϤϬⲒⲦⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲦⲰⲞⲨ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲤⲀⲠⲤⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲞⲂⲦϤ ⲚϦⲈⲢⲈⲂ ⲘⲠⲞⲨⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲈϤϨⲞ ⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲪⲢⲎ ⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲞⲨⲂⲀϢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ.

3 ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲨⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲈⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ.

4 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲚⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲄ ⲚⲤⲔⲎⲚⲎ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲞⲨⲒ ⲚⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲒ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲒ ⲚⲎⲖⲒⲀⲤ.

5 ϨⲞⲦⲈ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲒⲤ ⲞⲨϬⲎⲠⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲀⲤⲈⲢϦⲎⲒⲂⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮϬⲎⲠⲒ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϮⲘⲀϮ ⲚϦⲎⲦϤ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰϤ.

6 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲞⲨϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲈⲘⲀϢⲰ.

7 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϬⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ.

8 ⲈⲦⲀⲨϤⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈϨⲖⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ.

9 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲦⲀⲘⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲠⲒϨⲞⲢⲀⲘⲀ ϢⲀⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.

10 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲚϢⲞⲢⲠ.

11 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲘⲈⲚ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

12 ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ϨⲎⲆⲎ ⲀϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲒⲢⲒ ⲚⲀϤ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈϨⲚⲰⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϤⲚⲀϢⲈⲠ ⲘⲔⲀϨ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ.

13 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲔⲀϮ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ϨⲀ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈϤϨⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲔⲈⲖⲒ

15 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ϦⲀ ⲠⲀϢⲎ ⲢⲒ ϪⲈ ϤⲞⲒ ⲘⲠⲈⲢⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϤⲦϨⲈⲘⲔⲎ ⲞⲨⲦ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲚⲤⲞⲠ ϢⲀϤϨⲈⲒ ⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ ϢⲀϤϨⲈⲒ ⲈⲪⲘⲰⲞⲨ.

16 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲈⲚϤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ.

17 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲰⲠⲒϪⲰⲞⲨ ⲚⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲪⲞⲚϨ ϢⲀ ⲐⲚⲀⲨ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϢⲀ ⲐⲚⲀⲨ ϮⲚⲀⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚⲒⲦϤ ⲚⲎⲒ ⲈⲘⲚⲀⲒ.

18 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲒϦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ.

19 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲀⲠⲤⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲠⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ.

20 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲚⲀϨϮ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲀⲪⲢⲒ ⲚϢⲈⲖⲦⲀⲘ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϪⲞⲤ ⲘⲠⲀⲒⲦⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲒ ⲈⲘⲚⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲢⲀⲦϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲄⲈⲚⲞⲤ ⲘⲠⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲖⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲎⲤⲦⲒⲀ

22 ⲈⲦⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲚⲀⲦⲎ ⲒϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲚⲈⲚϪⲒϪ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ.

23 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲄⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈϤⲈⲦⲰⲚϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲘⲔⲀϨ ⲈⲘⲀϢⲰ.

24 ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϬⲒⲔⲒϮ ϨⲀ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ϤϮⲔⲒϮ ⲀⲚ.

25 ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲎⲒ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲔⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲨϬⲒⲦⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘ ⲒⲈ ⲔⲎⲚⲤⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϢⲎⲢⲒ ϢⲀⲚ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ.

26 ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϨⲀⲢⲀ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ϨⲀⲚⲢⲈⲘϨⲈⲨ ⲚⲈ.

27 ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲪⲒⲞⲘ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲔⲰⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲦⲈⲂⲦ ⲚϨⲞⲨⲒⲦ ⲈⲐⲚⲀⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲀⲖⲒⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔϢⲀⲚⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰϤ ⲈⲔⲈϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲤⲀⲐⲈⲢⲒ ⲀⲖⲒⲦⲤ ⲘⲎⲒⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϪⲰⲒ ⲚⲈⲘⲀⲔ.

   
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.