Mark 15

Study

   

1 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲤⲞϬⲚⲒ ⲚⲞⲨⲤⲞϬⲚⲒ ⲚϢⲰⲢⲠ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲀⲚϮϨⲀⲠ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲤⲰⲚϨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨϬⲒⲦϤ ⲀⲨⲦⲎⲒϤ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲚϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.

3 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ϦⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ.

4 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚⲀϤϢⲈⲚϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲔⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲀⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲤⲈⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲞⲨⲎⲢ.

5 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤϪⲈ ⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϨⲖⲒ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϤⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ.

6 ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲬⲰ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲤⲞⲚϨ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲎ ⲈϢⲀⲨⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ.

7 ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ⲚⲀϤⲤⲞⲚϨ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨϦⲰⲦⲈⲂ ϦⲈⲚⲠϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ.

8 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲎϢ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲚⲀϤⲒⲢⲒ ⲚⲰⲞⲨ.

9 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲀⲬⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ

10 ⲚⲀϤⲈⲘⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲪⲐⲞⲚⲞⲤ

11 ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲔⲒⲘ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ϨⲒⲚⲀ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲦⲈϤⲬⲀ ⲂⲀⲢⲂⲂⲀⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

12 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲠⲈϮⲚⲀⲀⲒϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ

13 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀϢϤ.

14 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀϤⲀⲒϤ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀϢϤ.

15 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲢ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲈ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲀϤⲬⲀ ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϮ ⲆⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲈⲢⲪⲢⲄⲈⲖⲖⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲀϢϤ.

16 ⲚⲒⲘⲀⲦⲞⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϬⲒⲦϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲀⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲢⲈⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈϮⲤⲠⲒⲢⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ

17 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ϨⲒⲰⲦϤ ⲚⲞⲨϨⲂⲞⲤ ⲚϬⲎϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲰⲚⲦ ⲚⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤⲞⲨⲢⲒ ⲀⲨⲬⲀϤ ϨⲒϪⲰϤ

18 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲈⲢⲀⲤⲠⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲬⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

19 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲀⲪⲈ ⲚⲞⲨⲔⲀϢ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϨⲒⲐⲀϤ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲞⲨⲔⲈⲖⲒ ⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ.

20 ⲞⲨⲞϨ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲂⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲂⲀϢϤ ⲘⲠⲒϨⲂⲞⲤ ⲚϬⲎϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ϨⲒⲰⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲀϢϤ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϬⲒ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲬⲂⲀ ⲈϤⲤⲒⲚⲒⲰⲞⲨ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲔⲨⲢⲒⲚⲚⲈⲞⲤ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲀⲖⲈⲜⲀⲚⲆⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲢⲞⲨⲪⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ

22 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲚⲦⲈⲄⲞⲖⲄⲞⲐⲀ ⲪⲀⲒ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲢⲀⲚⲒⲞⲚ

23 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲎⲢⲠ ⲈϤⲘⲞϪⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲀϢⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤϬⲒⲦϤ

24 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲀϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲪⲰϢ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲈⲀⲨϨⲒⲰⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀⲞⲖⲞⲨ

25 ⲚⲈ ⲪⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲀϪⲠⲄ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲀϢϤ

26 ⲞⲨⲞϨ ϮⲈⲠⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲈⲦⲒⲀ ⲚⲀⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ

27 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈϢ ⲔⲈⲤⲞⲚⲒ ⲂⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲀⲒ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲞⲨⲀⲒ ⲤⲀϪⲀϬⲎ ⲘⲘⲞϤ.

28 ⲞⲨⲞϨ ϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲨⲞⲠϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲚⲞⲘⲞⲤ

29 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲤⲒⲚⲒ ⲚⲀⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲔⲒⲘ ⲚⲚⲞⲨⲀⲪⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲂⲈⲖ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲚⲀⲔⲞⲦϤ ⲚⲄ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ

30 ⲚⲀϨⲘⲈⲔ ⲈⲀⲔⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ

31 ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲒⲔⲈⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈⲨⲤⲰⲂⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤⲚⲞϨⲈⲘ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲀϨⲘⲈϤ.

32 ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲘⲀⲢⲈϤⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲀϢⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚⲀⲨϮϢⲰϢ ⲚⲀϤ.

33 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠ ϢⲰⲠⲒ Ⲁ- ⲞⲨⲬⲀⲔⲒ ϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ ϢⲀ ⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠⲐ.

34 ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠⲐ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲈⲖⲰⲒ ⲈⲖⲰⲒ ⲖⲈⲘⲀ ⲤⲀⲂⲀⲬⲐⲀⲚⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϨⲈⲘ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲀⲔⲬⲀⲦ ⲚⲤⲰⲔ.

35 ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲎⲖⲒⲀⲤ.

36 ⲈⲦⲀϤϬⲞϪⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲀϤⲘⲀϨ ⲞⲨⲤⲪⲞⲄⲄⲞⲤ ⲚϨⲈⲘϪ ⲀϤⲦⲀⲖⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲔⲀϢ ⲀϤⲦⲤⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲬⲀϤ ⲚⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲚⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲈⲚϤ ⲈϦⲢⲎⲒ.

37 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲀϤϮ ⲘⲠⲒⲠⲚⲀ

38 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲀⲦⲀⲠⲈⲦⲀⲤⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲀϤⲪⲰϦ ϦⲈⲚⲂⲒⲤϪⲈⲚ ⲠϢⲰⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ

39 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ϪⲈ ⲀϤϮ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲖⲎⲐⲰⲤ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ

40 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲈϨⲒⲞⲘⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲨⲚⲀⲨ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲚⲈⲈⲚⲀⲢⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲐⲘⲀⲨ ⲚⲒⲰⲤⲎⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲖⲰⲘⲎ.

41 ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲀⲨⲞⲨⲈϨ ⲚⲤⲰϤ ϨⲞⲦⲈ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲔⲈⲘⲎϢ ⲈⲀⲨⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ.

42 ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲆⲎ ⲈⲦⲀ ⲢⲞⲨϨⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲚⲈϮⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲦⲈ ⲈⲦϦⲀϪⲰϤ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ

43 ⲈⲦⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲀⲢⲒⲘⲀⲐⲈⲀⲤ ⲈⲞⲨⲈⲨⲤⲬⲎⲘⲰⲚ ⲠⲈ ⲘⲂⲞⲨⲖⲈⲨⲦⲎ ⲤⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ⲚⲀϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲀϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ϨⲀ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤ

44 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ϪⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲒⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬ ⲞⲤ ⲀϤϢⲈⲚϤ ϪⲈ ⲀⲚ ⲀϤⲞⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲨ.

45 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬ ⲞⲤ ⲀϤϮ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ

46 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϢⲈⲠ ⲞⲨϢⲈⲚⲦⲰ ⲀϤⲈⲚϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲀϤⲔⲞⲨⲖⲰⲖϤ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲈⲚⲦⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲀϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘϨⲀⲨ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲈⲦⲢⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲔⲈⲢⲔⲈⲢ ⲘⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲘϨⲀⲨ.

47 ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲒⲰⲤⲎⲦⲞⲤ ⲚⲀⲨⲚⲀⲨ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀϤ ⲐⲰⲚ.

   
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.