Luke 4

Study

   

1 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲀϤⲦⲀⲤⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲖϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲠϢⲀϤⲈ.

2 ⲚⲘ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈϤⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲈⲘ ϨⲖⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϨⲔⲞ.

3 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϪⲞⲤ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲰⲒⲔ.

4 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲤⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲰⲚϦ ⲈⲰⲒⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞⲖϤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲀϤⲦⲀⲘⲞϤ ⲈⲚⲒⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲦⲒⲄⲘⲎ ⲚⲦⲈⲞⲨⲬⲢⲞⲚⲞⲤ.

6 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲀⲒⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲈⲦⲈϤⲦⲞⲒ ⲈⲦⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈϮⲞⲨⲀϢϤ ϢⲀⲒⲦⲎⲒϤ ⲚⲀϤ.

7 ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲚ ⲀⲔϢⲀⲚⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲀⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲔ ⲦⲎⲢϤ.

8 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲈⲦⲈⲔⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲠⲈⲦⲈⲔⲈϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ.

9 ⲀϤⲈⲚϤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲦⲈⲚϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲦⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲒ.

10 ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈϤⲈϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲐⲂⲎⲦⲔ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲔ

11 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϤⲒⲦⲔ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲞⲨϬⲚⲀⲨϨ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲔϬⲒϬⲢⲞⲠ ⲈⲞⲨⲰⲚⲒ ⲚⲦⲈⲔϬⲀⲖⲞϪ.

12 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨϮ.

13 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲈⲔ ⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ϢⲀ ⲞⲨⲤⲎⲞⲨ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀⲤⲐⲞ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ϦⲈⲚϮϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ.

15 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈⲨϮⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

16 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀⲨϢⲀⲚⲞⲨϢϤ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲔⲀϨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲰϢ

17 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲘⲠϪⲰⲘ ⲚⲦⲈⲎⲤⲀⲎⲀⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲈⲠⲒϪⲰⲘ ⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀϤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

18 ϪⲈ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲦⲬⲎ ϨⲒϪⲰⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲀϤⲐⲀϨⲤⲦ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲚⲒⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲞⲤ ⲚⲞⲨⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲂⲈⲖⲖⲈⲨ ⲈⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲞⲚϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ.

19 ⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲞⲨⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲤϢⲎⲠ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ.

20 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲔⲈⲖ ⲠⲒϪⲰⲘ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲘⲠⲒϨⲨⲠⲎ ⲢⲈⲦⲎⲤ ⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϦⲈⲚ ϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲀⲢⲈ ⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ϪⲞⲨϢⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ϨⲰⲒⲦϤ ⲠⲈ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲞⲞⲨ ⲚϪⲈⲦⲀⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲀϢϪ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲀϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲪⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ

23 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲈ ⲦⲀⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲠⲒⲤⲎⲒⲚⲒ ⲀⲢⲒⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲔ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲚⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲈⲀⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲀⲢⲒⲦⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ϨⲰϤ ϦⲈⲚⲦⲈⲔⲂⲀⲔⲒ.

24 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϢⲎⲠ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲂⲀⲔⲒ.

25 ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲬⲎⲢⲀ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲎⲖⲒⲀⲤ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲤϢⲐⲀⲘ ⲚϪⲈⲦⲪⲈ ⲚⲄ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲂⲞⲦ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲂⲰⲚ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲎⲖⲒⲀⲤ ϨⲀ ϨⲖⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲎⲖ ϨⲀ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲬⲎⲢⲀ ⲐⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲤⲀⲢⲈⲠⲦⲀ ⲚⲦⲈϮⲤⲒⲆⲰⲚⲒⲀ.

27 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲔⲀⲔⲤⲈϨⲦ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲖ ⲚⲀϨⲢⲀϤ ⲚⲈⲖⲒⲤⲈⲞⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲦⲞⲨⲂⲞ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲈⲘⲀⲚ ⲠⲒⲤⲨⲢⲞⲤ.

28 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲰⲚⲦ ⲈⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲀⲒ

29 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲈⲚ ⲠϬⲒⲤⲒ ⲘⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲦⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲬⲎ ϨⲒϪⲰϤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲞⲨϪⲞⲖⲔϤ ⲈϦⲢⲎⲒ.

30 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲠⲈ.

31 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

32 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲦⲰⲘⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲤⲂⲰ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲬⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ.

33 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰϢ ⲈⲠϢⲰⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲢⲰⲞⲨ

34 ϪⲈ ⲀϦⲞⲔ ⲚⲈⲘⲀⲚ ϨⲰⲔ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲢⲈⲘⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲈⲦⲀⲔⲒ ⲈⲦⲀⲔⲞⲚ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲔ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲒⲘ ⲠⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

35 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲐⲰⲘ ⲚⲢⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲤⲀⲦϤ ⲈⲐⲘⲎϮ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲘⲠⲈϤϮ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲘⲔⲀϨ ⲚⲀϤ.

36 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞϮ ϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎ ⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϪⲞⲘ ϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲚⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

37 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲤⲎⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈϮⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ.

38 ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲦϢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϦⲘⲞⲘ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲤ

39 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲘⲠⲒϦⲘⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲀⲤ ⲤⲀⲦⲞⲦⲤ ⲆⲈ ⲀⲤⲦⲰⲚⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

40 ⲈⲦⲀ ⲪⲢⲎ ⲆⲈ ϨⲰⲦⲠ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ⲢⲈϤϢⲰⲚⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲰⲚⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲢⲎϮ ⲈⲨⲈⲚⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲬⲀ ϪⲒϪ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀϤⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ.

41 ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲔⲈⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲈⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚϤⲬⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲤⲀϪⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲨⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

42 ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲞⲨⲘⲀ ⲚϢⲀϤⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲐⲢⲈϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ.

43 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲔⲈⲂⲀⲔⲒ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ.

44 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϨⲒⲰⲒϢ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ.

   
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.