Luke 18

Study

   

1 ⲚⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲠϪⲒⲚⲦⲞⲨⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲈⲢⲈⲚⲔⲀⲔⲒⲚ

2 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲚϤⲈⲢϨⲞϮ ⲀⲚ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚϤϢⲒⲠⲒ ⲀⲚ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ.

3 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲆⲈ ⲠⲈ ϦⲈⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϬⲒ ⲘⲠⲀⲘϢⲒϢ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦϬⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϪⲞⲚⲤ.

4 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ϢⲀ ⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ϪⲈ ⲬⲀⲤ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲈⲢϨⲞϮ ⲀⲚ ϦⲀⲦⲈϤϨⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚϮϢⲒⲠⲒ ⲀⲚ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ

5 ⲈⲐⲂⲈϪⲈ ⲦⲀⲒⲬⲎⲢⲀ ϮϦⲒⲤⲒ ⲚⲎⲒ ϮⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲈⲤⲘϢⲒϢ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤϢⲦⲈⲘⲒ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲤϮϦⲒⲤⲒ ⲚⲎⲒ.

6 ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲚⲦⲈϮⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ϪⲰ ⲘⲘⲞϤ.

7 ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ϤⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲈⲘϢⲒϢ ⲀⲚ ⲚⲚⲈϤⲤⲰⲦⲠ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲰϢ ⲞⲨⲂⲎϤ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲞⲨⲞϨ ϤⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲈϪⲰⲞⲨ

8 ⲤⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲞⲨⲘϢⲒϢ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲠⲖⲎⲚ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ϨⲀⲢⲀ ϤⲚⲀϪⲈⲘ ⲪⲚⲀϨϮ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ.

9 ⲀϤϪⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϢⲞϢϤ ⲚⲚⲒⲔⲈⲤⲰϪⲠ ⲚⲦⲀⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.

10 ⲀⲢⲰⲘⲒ ⲂϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲚⲈⲞⲨⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲈⲞⲨⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲠⲈ.

11 ⲠⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦⲔ ϪⲈ ϮⲞⲒ ⲀⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲤⲰϪⲠ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲢⲈϤϨⲰⲖⲈⲘ ⲚⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲚⲚⲰⲒⲔ ⲒⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲀⲒⲔⲈⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ.

12 ϮⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚⲤⲞⲠⲂ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϮϮ ⲘⲪⲢⲈⲘⲎⲦ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϮϪⲪⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

13 ⲠⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲚⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲈϤⲀⲒ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀϤⲔⲰⲖϨ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲘⲈⲤⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲰ ⲚⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ.

14 ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲪⲀⲒ ϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϤⲐⲘⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲪⲎ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϬⲀⲤϤ ⲤⲈⲚⲀⲐⲈⲂⲒⲞϤ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲐⲈⲂⲒⲞϤ ⲤⲈⲚⲀϬⲀⲤϤ.

15 ⲚⲀⲨⲒⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϨⲀⲚⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲨⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲰⲞⲨ.

16 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲬⲀ ⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲚⲦⲞⲨⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲒⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲐⲰⲞⲨ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

17 ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈⲠ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲀⲒⲀⲖⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ.

18 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲚϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲢⲬⲰⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲀⲒϤ ⲚⲦⲀⲈⲢⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ

19 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲠⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ.

20 ⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲚⲰⲒⲔ ⲘⲠⲈⲢϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲠⲈⲢϬⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲘⲀⲦⲀⲒⲈ ⲠⲈⲔⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲔⲘⲀⲨ.

21 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲀⲘⲈⲦⲀⲖⲞⲨ.

22 ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲦⲒ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲈⲔϢⲀⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲔ ⲘⲎⲒⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲞⲢⲞⲨ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲔⲈϪⲪⲞ ⲚⲀⲔ ⲚⲞⲨⲀϨⲞ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲘⲞⲨ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ

23 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲘⲔⲀϨ ⲚⲈⲞⲨⲢⲀⲘⲀⲞ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲈⲘⲀϢⲰ.

24 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲤⲘⲞⲔϨ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲬⲢⲎⲘⲀ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

25 ⲤⲘⲞⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲞⲨϬⲀⲘⲞⲨⲖⲒ Ⲓ- ⲈϦⲞⲨⲚ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲞⲨⲀⲐⲚⲒ ⲘⲠⲒⲘⲀⲚⲐⲰⲢⲠ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲢⲀⲘⲀⲞ ⲒⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

26 ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ϨⲰϤ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ.

27 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲒⲀⲦϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ.

28 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲬⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲚ ⲀⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲔ.

29 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈⲀϤⲬⲀ ⲎⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲒⲈ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲒⲈ ϨⲀⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲒⲈ ϨⲀⲚⲒⲞϮ ⲒⲈ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪϮ

30 ϪⲈ ϤⲚⲀϬⲒⲦⲞⲨ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲔⲰⲂ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲤⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲚⲈϨ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ.

31 ⲈⲦⲀϤⲒⲚⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲒⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀϢⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ.

32 ⲤⲈⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲂⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϢⲞϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϨⲒⲐⲀϤ ⲈⲠⲈϤϨⲞ.

33 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲀⲚⲈⲢⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲄⲞⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲈⲚⲀϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀϨⲄ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ.

34 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲔⲀϮ ⲈϨⲖⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϨⲎⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲚⲎ ⲈⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

35 ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲈⲒⲈⲢⲒⲬⲰ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲂⲈⲖⲖⲈ ⲠⲈ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲈϤϢⲀⲦⲘⲈⲐⲚⲀⲒ.

36 ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲤⲒⲚⲒⲰⲞⲨ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ.

37 ⲀⲨⲦⲀⲘⲞϤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲚⲀⲌⲰⲢⲈⲞⲤ ⲤⲒⲚⲒ.

38 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲚⲀⲒ ⲚⲎⲒ.

39 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲈⲦϨⲎ ⲚⲀⲨⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲀϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲬⲀⲢⲰϤ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲚⲀⲒ ⲚⲎⲒ.

40 ⲈⲦⲀϤⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲈⲐⲢⲞⲨⲈⲚϤ ϨⲀⲢⲞϤ ⲈⲦⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤϢⲈⲚϤ

41 ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲔⲞⲨⲀϢϤ ⲚⲦⲀⲀⲒϤ ⲚⲀⲔ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ

42 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ⲠⲈⲦⲀϤⲚⲀϨⲘⲈⲔ

43 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲈϤϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲀⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

   
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.