Luke 15

Study

   

1 ⲚⲀⲨϦⲰⲚⲦ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ϢⲰⲠ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ.

3 ⲀϤϪⲈ ⲦⲀⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

4 ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲢⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲀϤϢⲀⲚⲦⲀⲔⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲘⲎ ⲘⲠⲀϤⲬⲀ ⲠⲒϤⲐ ⲚⲤⲰϤ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲔⲞ ϢⲀⲦⲈϤϪⲈⲘϤ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲀⲚϪⲈⲘϤ ϢⲀϤⲦⲀⲖⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲘⲞϮ ⲈϤⲢⲀϢⲒ.

6 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲈⲠⲒⲎⲒ ϢⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲐⲈϢⲈⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲢⲀϢⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲒϪⲒⲘⲒ ⲘⲠⲀⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲔⲞ.

7 ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈϤⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲒⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϤⲐ ⲚⲐⲘⲎⲒ.

8 ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈⲤ ⲒⲚϪⲈⲤⲔⲒϮ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲤϢⲀⲚⲦⲀⲔⲈ ⲞⲨⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲎ ⲘⲠⲀⲤϬⲈⲢⲈ ⲞⲨϦⲎⲂⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲤⲤⲀⲢϨ ⲠⲒⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲤⲔⲰϮ ϦⲈⲚⲞⲨϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϢⲀⲦⲈⲤϪⲈⲘⲤ.

9 ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲤϢⲀⲚϪⲈⲘⲤ ϢⲀⲤⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲈⲤϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲤⲐⲈϢⲈⲨ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲢⲀϢⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϪⲈ ⲀⲒϪⲒⲘⲒ ⲚⲦⲀϪⲈⲤⲔⲒϮ ⲈⲦⲀⲤⲦⲀⲔⲞ.

10 ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲞⲨⲢⲀϢⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈϤⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ.

11 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ϢⲎⲢⲒ ⲂⲘⲘⲀⲨ.

12 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲦⲈⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲞⲒ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲦⲞⲒ ⲚⲦⲈϮⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲪⲰϢ ⲘⲠⲒⲰⲚϦ ⲈϨⲢⲀⲨ.

13 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲀϤⲐⲰⲞⲨⲦ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠϢⲈⲘⲘⲞ ⲈⲞⲨⲬⲰⲢⲀ ⲈⲤⲞⲨⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲈⲢ ⲦⲈϤⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϤⲞⲚϦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲞⲨϪⲀⲒ.

14 ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲈϤϬⲞ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲂⲰⲚ ϦⲈⲚϮⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ⲀϤⲈⲢϨⲎ ⲦⲤ ⲚⲈⲢϦⲀⲈ

15 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤⲦⲞⲘϤ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲢⲈⲘⲂⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈϮⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈⲦⲔⲞⲒ ⲈⲘⲞⲚⲒ ⲚϨⲀⲚⲈϢⲀⲨ.

16 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲈⲘⲀϨ ϦⲎⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϪⲒⲚⲒⲢⲒ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲈϢⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ϮⲚⲀϤ ⲠⲈ.

17 ⲈⲦⲀ ⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲒⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲎⲢ ⲚⲢⲈⲘⲂⲈⲬⲈ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲞⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲂⲰⲚ.

18 ϮⲚⲀⲦⲰⲚⲦ ⲚⲦⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲒⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ.

19 ⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲐⲢⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲔϢⲎⲢⲒ ⲀⲢⲒⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲈⲔⲢⲈⲘⲂⲈⲬ Ⲉ.

20 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤⲒ ϨⲀ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲈⲦⲒ ⲆⲈ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈϤⲞⲨⲎⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲀϤϬⲞϪⲒ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲚⲀϨⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮⲪⲒ ⲈⲢⲰϤ

21 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲒⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲐⲢⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲔϢⲎ ⲢⲒ.

22 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲬⲰⲖⲈⲘ ⲀⲚⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϮϨⲞⲨⲒϮ ⲚⲤⲦⲞⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲎⲒⲤ ϨⲒⲰⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀ ⲞⲨϢϬⲞⲨⲢ ⲈⲦⲈϤϪⲒϪ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲐⲰⲞⲨⲒ ⲈⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ.

23 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲘⲀⲤⲒ ⲈⲦϢⲀⲚⲈⲨϢ ϢⲀⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲞⲚ.

24 ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲪⲀⲒ ⲚⲀϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲚϦ ⲚⲀϤⲦⲀⲔⲎⲞⲨⲦ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚϪⲈⲘϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

25 ⲠⲈϤⲚⲒϢϮ ⲆⲈ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲀϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ϨⲰⲤ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲈⲠⲒⲎⲒ ⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲤⲨⲘⲪⲰⲚⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲬⲞⲢⲞⲤ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲚⲀⲒ

27 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲀϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲔⲒⲰⲦ ϢⲰⲦ ⲘⲠⲒⲘⲀⲤⲒ ⲈⲦϢⲀⲚⲈⲨϢ ϪⲈ ⲀϤϬⲒⲦϤ ⲈϤⲞⲨⲞϪ.

28 ⲀϤϪⲰⲚⲦ ⲆⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀϤϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ.

29 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲎⲢ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ϮⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒⲈⲢⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲀⲔ ⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲈⲔϮ ⲚⲞⲨⲘⲀⲤⲒ ⲘⲂⲀⲈⲘⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲚⲈϨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲀϢⲪⲎⲢ.

30 ϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲔϢⲎⲢⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈϤⲰⲚϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲀⲔϢⲰⲦ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲒⲘⲀⲤⲒ ⲈⲦϢⲀⲚⲈⲨϢ

31 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲚⲐⲞⲔ ⲬⲎ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲈ.

32 ⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲪⲀⲒ ⲚⲀϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲚϦ ⲚⲀϤⲦⲀⲔⲎⲞⲨⲦ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚϪⲈⲘϤ.

   
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.