Luke 14

Study

   

1 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲚⲞⲨⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨϮ ⲚϨⲐⲎⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲠⲈ.

2 ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚϨⲨⲆⲢⲰⲠⲒⲔⲞⲤ ⲈϤⲬⲎ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ.

3 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲒⲚⲞⲘⲒⲔⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲤϢⲈ ⲚⲈⲢⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϢⲀⲚ ⲘⲘⲞⲚ.

4 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲬⲀⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲦⲀⲖϬⲞϤ ⲀϤⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤⲒⲰ ⲒⲈ ⲦⲈϤⲈϨⲈ ⲚⲀϨⲈⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲞⲨϢⲰϮ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲈⲚϤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲀⲚ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ϦⲈⲚⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ

6 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀⲒ.

7 ⲚⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲐⲀϨⲈⲘ ⲈϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲚⲀⲨⲤⲰⲦⲠ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲀⲚⲢⲰⲦⲈⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

8 ϪⲈ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲐⲀϨⲘⲈⲔ ⲈϨⲀⲚϨⲞⲠ ⲘⲠⲈⲢⲢⲰⲦⲈⲂ ⲈⲠⲒϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲀⲚⲢⲰⲦⲈⲂ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲦⲀⲒⲎ ⲞⲨⲦ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲞⲔ

9 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲈⲔ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϪⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲬⲀ ⲠⲒⲘⲀ ⲘⲪⲀⲒ ⲦⲞⲦⲈ ⲬⲚⲀⲈⲢϨⲎⲦⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲒⲠⲒ ⲈⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲒϦⲀⲈ ⲘⲘⲀ.

10 ⲀⲖⲖⲀ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲨϢⲀⲚⲐⲀϨⲘⲈⲔ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲢⲰⲦⲈⲂ ⲘⲠⲒϦⲀⲈ ϨⲒⲚⲀ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲈⲔ ⲚⲦⲈϤϪⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲠⲀϢⲪⲎⲢ ⲞⲨⲞⲐⲂⲈⲔ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲰⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲢⲰⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘⲀⲔ.

11 ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϬⲀⲤϤ ⲤⲈⲚⲀⲐⲈⲂⲒⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲐⲈⲂⲒⲞϤ ⲤⲈⲚⲀϬⲀⲤϤ.

12 ⲚⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲔϢⲀⲚⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲀⲢⲒⲤⲦⲞⲚ ⲒⲈ ⲞⲨⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲘⲠⲈⲢⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲈⲔϢⲪⲎⲢ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲔⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲔⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲔⲐⲈϢⲈⲨ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲤⲈⲐⲀϨⲘⲈⲔ ϨⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲞⲨϢⲈⲂⲒⲰ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲔ.

13 ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲔϢⲀⲚⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨϢⲞⲠⲤ ⲘⲞⲨϮ ⲈϨⲀⲚϨⲎⲔⲒ ϨⲀⲚⲀⲦϪⲞⲘ ϨⲀⲚϬⲀⲖⲈⲨ ϨⲀⲚⲂⲈⲖⲖⲈⲨ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲬⲚⲀⲈⲢⲞⲨⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϮϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲀⲔ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲔ ⲚⲦⲞⲨϢⲈⲂⲒⲰ ϦⲈⲚϮⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲐⲘⲎⲒ.

15 ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲢⲞⲦⲈⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

16 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲀϤⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ.

17 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈϤⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲀⲨ ⲚⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈϪⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲐⲀϨⲈⲘ ⲈⲐⲢⲞⲨⲒ ϪⲈ ϨⲎⲆⲎ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲤⲈⲤⲈⲂⲦⲰⲦ.

18 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲈⲢⲠⲀⲢⲈⲦⲒⲤⲐⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϦⲢⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒϢⲰⲠ ⲚⲞⲨⲒⲞϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲦⲞⲒ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲐⲢⲒϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲔ ⲬⲀⲦ ⲚⲦⲞⲦⲔ ϨⲰⲤ ⲚϮⲚⲎⲞⲨ ⲀⲚ.

19 ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲒϢⲈⲠ Ⲉ- ⲚϨⲈⲂⲒ ⲚⲈϨⲈ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲔ ⲬⲀⲦ ⲚⲦⲞⲦⲔ ϨⲰⲤ ϮⲚⲎⲞⲨ ⲀⲚ.

20 ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲒϬⲒ ⲚⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮⲚⲀⲒ ⲀⲚ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲂⲰⲔ ⲀϤⲦⲀⲘⲈ ⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲰⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲒⲚⲈⲂⲎⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈϤⲂⲰⲔ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲈⲚⲒⲠⲖⲀⲦⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϦⲒⲢ ⲚⲦⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲦϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲂⲈⲖⲖⲈⲨ ⲀⲚⲒⲦⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲀⲒⲘⲀ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲂⲰⲔ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀⲔⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀ.

23 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲚⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲢⲀⲄⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲒⲚ ⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲘⲞϨ ⲚϪⲈⲠⲀⲎⲒ

24 ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲐⲀϨⲈⲘ ϪⲈⲘϮⲠⲒ ⲘⲠⲀⲆⲒⲠⲚⲞⲚ.

25 ⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ

26 ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲘⲈⲤⲦⲈ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲤⲰⲚⲒ ⲈⲦⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲔⲈⲮⲨⲬⲎ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲢ ⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲎⲒ.

27 ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲦⲀⲖⲈ ⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲢⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲎⲒ.

28 ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲔⲈⲦ ⲞⲨⲠⲨⲢⲄⲞⲤ ⲘⲎ ϤⲚⲀϨⲈⲘⲤⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲈϤϤⲒⲰⲠ ⲚϮⲆⲀⲠⲀⲚⲎ ϪⲈ ⲀⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲈⲢ ⲠⲈϤⲤⲞⲂϮ

29 ϨⲒⲚⲀ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤⲬⲀ ϮⲤⲈⲚϮ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲤⲰⲂⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲨ

30 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀϤⲈⲢϨⲎ ⲦⲤ ⲚⲔⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ.

31 ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲈⲐⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲈϮ ⲚⲈⲘ ⲔⲈⲞⲨⲢⲞ ⲘⲎ ϤⲚⲀϨⲈⲘⲤⲒ ⲀⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲈϤⲤⲞϬⲚⲒ ϪⲈ ⲀⲚ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲒⲚϢⲞ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲀϤ ⲘⲠⲈⲐⲚⲎ ⲞⲨ ⲈϪⲰϤ ⲚⲈⲘ ⲔⲚϢⲞ.

32 ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲦⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈϤⲞⲨⲎⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϢⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲞⲨⲠⲢⲈⲤⲂⲒⲀ ⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ.

33 ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲈⲢⲀⲠⲞⲦⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲀⲚ ⲚⲚⲈϤϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲢ ⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲎⲒ.

34 ⲚⲀⲚⲈ ⲠⲒϨⲘⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϤⲖⲰϤ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲘⲞⲨ ⲀⲨⲚⲀⲘⲞⲖϨϤ ⲚⲞⲨ.

35 ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲆⲈ ϮⲔⲞⲠⲢⲒⲀ ϤⲈⲢϢⲀⲨ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ.

   
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.