John 5

Study

   

1 ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲠϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ.

2 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ϮⲠⲢⲞⲂⲀⲦⲒⲔⲎ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲎⲐⲢⲀ ⲐⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ⲘⲘⲈⲦϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲎⲐⲤⲀⲒⲆⲀ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲚⲤⲦⲞⲀ.

3 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲢⲞϪⲠ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎ ϢⲚⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ϨⲀⲚⲂⲈⲖⲖⲈⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϬⲀⲖⲈⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨϢⲞⲨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲨϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲔⲒⲘ ⲘⲠⲒⲘⲰⲞⲨ.

4 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲀⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚϮⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲎⲐⲢⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲔⲒⲘ ⲘⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎ ⲦⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲔⲒⲘ ⲘⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲈϤⲈⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈϢⲰⲚⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ

5 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲈⲀϤⲈⲢ ⲖⲎ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤϢⲰⲚⲒ.

6 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲪⲀⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲚⲔⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀϤⲈⲢ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨϪⲀⲒ.

7 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲘⲘⲞⲚϮ ⲢⲰⲘⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲀϤϢⲀⲚⲐⲞϨ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϨⲒⲦ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϮⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲎⲐⲢⲀ ϨⲰⲤ ⲆⲈ ⲈⲒⲚⲎⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ϢⲀⲢⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ.

8 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲀⲖⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲈⲔϬ ⲖⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞϢⲒ.

9 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈϤϬⲖⲞϪ ⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲠⲈ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ.

10 ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲤϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ⲈⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲔϬⲖⲞϪ.

11 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲢⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲔϬⲖⲞϪ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ.

12 ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲆⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲔϬⲖⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞϢⲒ.

13 ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲀϤⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎ ϢⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ.

14 ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϪⲈⲘϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲔⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ϪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞⲔ.

15 ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲀϤⲐⲢⲒⲞⲨϪⲀⲒ.

16 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲨϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲀϤⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

17 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲚⲞⲨ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲢϨⲰⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲈⲢϨⲰⲂ.

18 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϦⲞⲐⲂⲈϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲚⲀϤⲂⲰⲖ ⲘⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲒⲤⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ.

19 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲚⲀⲨ ⲈⲪⲒⲰⲦ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲪⲒⲰⲦ ⲢⲀ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲔⲈϢⲎⲢⲒ ⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

20 ⲪⲒⲰⲦ ⲄⲀⲢ ϤⲘⲈⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲞϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲚⲀⲒ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲞϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲒ.

21 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲪⲒⲰⲦ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ϤⲦⲀⲚϦⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲒⲔⲈϢⲎⲢⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲈϤⲞⲨⲀϢⲞⲨ ϤⲦⲀⲚϦⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

22 ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲪⲒⲰⲦ ϤⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒϨⲀⲠ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲒ

23 ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲢⲦⲒⲘⲀⲚ ⲘⲠⲒϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲞⲨⲈⲢⲦⲒⲘⲀⲚ ⲘⲪⲒⲰⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲈⲢⲦⲒⲘⲀⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲒ ϤⲈⲢⲦⲒⲘⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲚ ⲘⲠⲒⲔⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞϤ.

24 ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲀⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲚⲀϨϮ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲒ ⲀⲚ ⲈⲠϨⲀⲠ ⲀⲖⲖⲀ ϤⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲘⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϦ.

25 ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲦⲈ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲤⲘⲎ ⲘⲠϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲨⲈⲰⲚϦ.

26 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲪⲒⲰⲦ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀϤⲦⲎⲒⲤ ⲘⲠⲒⲔⲈϢⲎ ⲢⲒ ⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ.

27 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲀϤ ⲈⲐⲢⲈϤⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ϪⲈ ⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈ.

28 ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚⲚⲒⲘϨⲀⲨ ⲈⲨⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲈϤⲤⲘⲎ

29 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒⲢⲒ ⲚⲚⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲈⲨⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲰⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒⲢⲒ ⲚⲚⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲨⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲔⲢⲒⲤⲒⲤ.

30 ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲀⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈϮⲤⲰⲦⲈⲘ ϮϮϨⲀⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀϨⲀⲠ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲘⲎⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚϮⲔⲰϮ ⲀⲚ ⲚⲤⲀⲠⲀⲞⲨⲰϢ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

31 ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϢⲀⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲦⲀⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎⲒ ⲀⲚ ⲦⲈ.

32 ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ϮⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎⲒ ⲦⲈ ⲐⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲎⲦ.

33 ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲢⲠ ϨⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲐⲘⲎⲒ.

34 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲀⲒϬⲒ ⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀⲒ ϮϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞϨⲈⲘ.

35 ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲒϦⲎⲂⲤ ⲈⲐⲘⲞϨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲐⲈⲖⲎⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲞⲨⲰⲒⲚⲒ.

36 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚϮ ⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲚⲀⲀⲤ ⲈⲐⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϪⲞⲔⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲤⲈⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲪⲒⲰⲦ ⲠⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

37 ⲞⲨⲞϨ ⲪⲒⲰⲦ ⲠⲈⲦⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲦ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲤⲘⲎ ⲚⲦⲀϤ ⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲤⲘⲞⲦ ⲚⲦⲀϤ

38 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤⲤⲀϪⲒ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞϤ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲞϤ.

39 ϦⲞⲦϦⲈⲦ ϦⲈⲚⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦ.

40 ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

41 ⲚϮⲚⲀϬⲒⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚ ⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ.

42 ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒⲈⲘⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ.

43 ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲒ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ Ⲓ- ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲪⲰϤ ⲚⲢⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϬⲒⲦϤ.

44 ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒⲰⲞⲨ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲚ.

45 ⲘⲎ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲔⲀⲦⲎ ⲄⲞⲢⲒⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞⲚ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲪⲎ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲢⲞϤ.

46 ⲈⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ϨⲰ ⲠⲈ ⲈⲦⲀ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲤϦⲀⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦ.

47 ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ⲈⲚⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲠⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲚⲀⲤⲀϪⲒ.

   
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.