John 10

Study

   

1 ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲢⲞ ⲈϮⲀⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚϬⲞϤⲦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲞⲚⲒ ⲠⲈ.

2 ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲢⲞ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ.

3 ⲪⲀⲒ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲒⲈⲘⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲈϤⲈⲤⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲞⲨⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲈⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

4 ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲒⲚⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀϤⲘⲞϢⲒ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲤⲈⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈϤⲤⲘⲎ.

5 ⲠⲒϢⲈⲘⲘⲞ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲈⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲦⲤⲘⲎ ⲘⲠⲒϢⲈⲘⲘⲞ.

6 ⲦⲀⲒⲠⲀⲢⲞⲒⲘⲒⲀ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ.

7 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲂⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ.

8 ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲒ ϦⲀϪⲰⲒ ϨⲀⲚⲤⲞⲚⲒ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲚⲈⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ.

9 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲂⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲈϤⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲘⲀⲘⲘⲞⲚⲒ.

10 ⲠⲒⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲘⲠⲀϤⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲀⲢⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲔⲞ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲒⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲞⲨϨⲞⲨⲞ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲞⲨ.

11 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϢⲀϤϮ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲈⲤⲰⲞⲨ.

12 ⲠⲒⲢⲈⲘⲂⲈⲬⲈ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨϤ ⲀⲚ ⲚⲈⲀϤϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲞⲨⲰⲚϢ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϢⲀϤⲪⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲬⲀ ⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰⲚϢ ϨⲞⲖⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤϪⲞⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ

13 ϪⲈ ⲞⲨⲢⲈⲘⲂⲈⲬⲈ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲢⲘⲈⲖⲒⲚ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ϦⲀ ⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ.

14 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲒ ⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲒ.

15 ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀⲬⲰ ⲚⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲀⲈⲤⲰⲞⲨ.

16 ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲎⲒ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲈⲤⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲀⲒⲀⲨⲖⲎ ⲀⲚ ⲚⲈϨⲰϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲈⲚ ⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲀⲤⲘⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

17 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲬⲰ ⲚⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲞⲚ ⲚⲦⲀϬⲒⲦⲤ.

18 ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲰⲖⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲬⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲞⲨⲞⲚϮ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲬⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚϮ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲚ ⲈϬⲒⲦⲤ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲀⲒϬⲒⲦⲤ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ.

19 ⲞⲨⲤⲬⲒⲤⲘⲀ ⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ.

20 ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲖⲞⲂⲒ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ.

21 ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲀ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲚⲈⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲘⲎ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲞⲨⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲀⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲚⲂⲀⲖ ⲚϨⲀⲚⲂⲈⲖⲖⲈⲨ.

22 ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒⲔ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲈⲦⲪⲢⲰ ⲦⲈ.

23 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ϦⲀ ϮⲤⲦⲞⲀ ⲚⲦⲈⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ.

24 ⲀⲨⲦⲀⲔⲦⲞ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϢⲀ ⲐⲚⲀⲨ ⲔⲰⲖⲒ ⲚⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ.

25 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞⲒ.

26 ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀⲈⲤⲰⲞⲨ ⲀⲚ.

27 ⲚⲀⲈⲤⲰⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ϢⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲀⲤⲘⲎ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ

28 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈϢ ϨⲖⲒ ϨⲞⲖⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲀϪⲒϪ.

29 ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲠⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀϢϨⲞⲖⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦϪⲒϪ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ.

30 ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ.

31 ⲀⲨⲈⲖ ⲰⲚⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϨⲒⲞⲨⲒ ⲈϪⲰϤ.

32 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϨⲰⲂ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲀⲒⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲐⲂⲈ ⲀϢ ⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨⲒⲰⲚⲒ ⲈϪⲰⲒ.

33 ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲦⲈⲚⲚⲀϨⲒⲰⲚⲒ ⲈϪⲰⲔ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲐⲂⲈ ϪⲈⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϨⲰⲔ ⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲚⲞⲨϮ.

34 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲚⲞⲨϮ.

35 ⲒⲤϪⲈ ⲀϤϪⲞⲤ ⲈⲚⲎ ϪⲈ ⲚⲞⲨϮ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲰⲠⲒ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ.

36 ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲦⲞⲨⲂⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲔϪⲈⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.

37 ⲒⲤϪⲈ ϮⲒⲢⲒ ⲀⲚ ⲈⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲢⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ.

38 ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ϮⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲀϨϮ ⲈⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϦⲈⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚϦⲎⲦ.

39 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϨⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϪⲒϪ

40 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲞⲚ ⲈⲘⲎⲢ ⲘⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎ ⲤⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϮⲰⲘⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ

41 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲘⲈⲚ ⲘⲠⲈϤⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ϨⲀⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈ.

42 ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ.

   
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.