Acts of the Apostles 12

Study

   

1 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ Ⲁ- ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲀϤⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈϮⲘⲔⲀϨ ⲚⲰⲞⲨ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲦⲤⲎϤⲒ.

3 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲢⲀⲚⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀϤⲞⲨⲀϨⲦⲞⲦϤ ⲈϬⲰⲠⲒ ⲘⲠⲔⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲦⲔⲰⲂ.

4 ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϬⲞⲠϤ ⲀϤⲬⲀϤ ϦⲈⲚⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ⲈⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲆ ⲚϢⲰⲠ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲐⲢⲞⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲘⲈⲨⲒ ⲈⲈⲚϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ.

5 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ⲚⲀⲤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲆⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲈⲘⲀϢⲰ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϪⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.

6 ϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲚⲀⲈⲚϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲚϪⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀϤⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲦⲈ ⲘⲀⲦⲞⲒ ⲂⲈϤⲘⲎⲢ ⲚϨⲀⲖⲨⲤⲒⲤ ⲂϮ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚϨⲀⲚⲀⲢⲈϨ ⲆⲈ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ.

7 ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ ⲈⲦⲀϤⲔⲒⲘ ⲆⲈ ⲈⲠⲤⲪⲒⲢ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲚϪⲈⲚⲒϨⲀⲖⲨⲤⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤϪⲒϪ.

8 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞⲢⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀ ⲠⲈⲔⲤⲨⲚⲆⲀⲖⲒⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲔ ⲀϤⲒⲢⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϪⲞⲖϨⲔ ⲘⲠⲈⲔϨⲂⲰⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ.

9 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲎⲒ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲀϤⲘⲈⲨⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨϨⲞⲢⲀⲘⲀ ⲠⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ.

10 ⲈⲦⲀⲨⲤⲒⲚⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀ ⲚⲀⲢⲈϨ ⲚϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲀϨⲂ ⲀⲨⲒ ⲈϮⲠⲨⲖⲎ ⲘⲂⲈⲚⲒⲠⲒ ⲐⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲐⲀⲒ ⲀⲤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲀⲦⲤ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲤⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒϦⲒⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ.

11 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀ ⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲒⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲀⲒⲈⲘⲒ ⲦⲀⲪⲘⲎ ϪⲈ ⲀⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀϨⲘⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦϪⲒϪ ⲚⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲞⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

12 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲐⲘⲀⲨ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲨⲐⲞⲨⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎ ϢⲈⲨⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ.

13 ⲈⲦⲀϤⲔⲰⲖϨ ⲆⲈ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲪⲢⲞ ⲘⲠⲒⲠⲨⲖⲰⲚ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲘⲂⲰⲔⲒ ⲈⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲠⲈⲤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲢⲰⲆⲎ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤⲤⲞⲨⲈⲚ ⲦⲤⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲀϢⲒ ⲘⲠⲈⲤⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲒϢⲐⲰⲘ ⲈⲦⲀⲤϬⲞϪⲒ ⲆⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲀⲤⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲠⲒⲠⲨⲖⲰⲚ.

15 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲖⲞⲂⲒ ⲚⲐⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲦⲞⲦⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲦϢⲞⲠ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲈ.

16 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲘⲎⲚ ⲈϤⲔⲰⲖϨ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲦⲰⲘⲦ.

17 ⲀϤϬⲰⲢⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ϪⲈ ⲬⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲀⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀⲦⲀⲘⲈ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϢⲈ ⲈⲔⲈⲘⲀ.

18 ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲀⲦⲞⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ϨⲀⲢⲀ ⲠⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.

19 ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲈⲦⲀϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈϤϪⲈⲘϤ ⲀϤϮⲘⲔⲀϨ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲀⲢⲈϨ ⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲈϦⲞⲐⲂⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲔⲈⲤⲀⲢⲒⲀ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ.

20 ⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲂⲞⲚ ⲈϤϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀ ⲦⲨⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲤⲒⲆⲰⲚ ⲀⲨⲒ ⲆⲈ ⲈⲨⲤⲞⲠ ϢⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲐⲈⲦ ⲠϨⲎⲦ ⲘⲠⲖⲀⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲞⲒⲦⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲀⲨⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲐⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲀⲨϢⲀⲚϢ ⲚⲦⲞⲨⲬⲰⲢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ.

21 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲈϤⲐⲎϢ Ⲁ- ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ϮϨⲒⲰⲦϤ ⲚⲞⲨϨⲈⲂⲤⲰ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲂⲎⲘⲀ ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ.

22 ⲠⲒⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲚⲚⲞⲨϮ ⲦⲈ ⲐⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀ ⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲦⲈ.

23 ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲆⲈ ⲀⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤϢⲀⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲪⲘⲀ ϪⲈ ⲘⲠⲈϤϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϬⲒϤⲈⲚⲦ ⲀϤⲘⲞⲨ.

24 ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲀⲒⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀϢⲀⲒ.

25 ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚϮⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲀⲨⲒⲚⲒ ⲘⲠⲔⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϮⲢⲈⲚϤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ.

   

J. Warren Wells, editor.