Acts of the Apostles 11

Study

   

1 ⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ϪⲈ Ⲁ- ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲈⲠ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ.

2 ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀϤϢⲈ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲀⲨϬⲒϨⲀⲠ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲈⲂⲒ

3 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲔϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ϢⲀ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ.

4 ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

5 ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲀⲒϦⲈⲚ ⲒⲞⲠⲠⲎ ϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲒⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲰⲘⲦ ⲈⲞⲨϨⲞⲢⲀⲘⲀ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲂⲰⲤ ⲚⲒⲀⲨ ⲈⲨⲬⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚⲆ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ϢⲀⲢⲞⲒ.

6 ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒⲤⲞⲘⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲒϮ ⲚϨⲐⲎⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒⲦⲈⲂⲚⲰⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϬⲀⲦϤⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ.

7 ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲔⲈⲤⲘⲎ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲠⲈⲦⲢⲈ ϢⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲰⲘ.

8 ⲠⲈϪⲎⲒ ⲆⲈ ⲘⲪⲰⲢ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲈϤϬⲀϦⲈⲘ ⲒⲈ ⲈϤⲤⲞϤ ϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲒ ⲈⲚⲈϨ.

9 ⲀⲤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈϮⲤⲘⲎ ⲘⲪⲘⲀϨⲤⲞⲠ ⲂⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲂⲰⲞⲨ ⲚⲐⲞⲔ ⲘⲠⲈⲢϬⲀϦⲘⲞⲨ.

10 ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϢⲀ ⲄⲚⲤⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϤⲒ ⲞⲚ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲪⲈ.

11 ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲒⲤ ⲄⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲪⲢⲞ ⲘⲠⲒⲎⲒ ⲈⲚⲀⲒⲬⲎ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲀⲨⲦⲀⲞⲨⲰⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲔⲈⲤⲀⲢⲒⲀ.

12 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲆⲈ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲔⲞⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲂⲀⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲨⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲔⲈ ⲚⲤⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ.

13 ⲀϤⲦⲀⲘⲞⲚ ⲆⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲎⲒ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲨϮ ⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.

14 ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀⲔ ⲚϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ.

15 ⲈⲦⲀⲒⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲆⲈ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲀϤⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ.

16 ⲀⲒⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲘⲈⲚ ⲀϤϮⲰⲘⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀⲈⲘⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ.

17 ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϮϨⲨⲤⲞⲤ ⲚϮⲆⲰⲢⲈⲀ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲈⲚⲢⲎϮ ϨⲰⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲒⲘ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.

18 ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲀⲨⲬⲀⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲢⲀ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϮ ⲚϮⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲚⲚⲒⲔⲈⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲠⲰⲚϦ.

19 ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϨⲒ ⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲤ ⲀⲨⲒ ϢⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϮⲪⲞⲒⲚⲒⲔⲎ ⲚⲈⲘ ⲔⲨⲠⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲀⲚϮⲞⲬⲒⲀ ⲚⲤⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ.

20 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲔⲨⲠⲢⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲨⲢⲒⲚⲚⲈⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ ⲚⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲈⲨϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲦϪⲒϪ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲬⲎ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲆⲈ ⲘⲘⲎϢ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ.

22 ⲀⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ϢⲈ ϢⲀ ⲚⲈⲚⲘⲀϢϪ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲐⲂⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ϢⲀ ⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ.

23 ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲐⲢⲞⲨⲞϨⲒ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ.

24 ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲠⲈ ⲈϤⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲀⲠϬⲞⲒⲤ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ.

25 ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲐⲀⲢⲤⲞⲤ ⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲤⲀⲨⲖⲞⲤ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲈⲘϤ ⲀϤⲈⲚϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢ ⲞⲨⲢⲞⲘⲠⲒ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲨⲐⲞⲨⲎⲦ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲀⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲀⲨϮⲢⲈⲚ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ ⲚϢⲞⲢⲠ ϪⲈ ⲚⲒⲬⲢⲎⲤⲦⲒⲀⲚⲞⲤ.

27 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲚⲀⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ.

28 ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲄⲀⲂⲞⲤ ⲀϤϮⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲂⲰⲚ ⲈϤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲈϪⲈⲚ ϮⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϨⲒ ⲔⲖⲀⲨⲆⲒⲞⲤ.

29 ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈϨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲐⲰϢ ⲚϪⲈⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲰⲚⲒⲀ ⲈⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ.

30 ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲀⲒϤ ⲈⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚϨⲀⲚⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ.

   

J. Warren Wells, editor.