Acts of the Apostles 10

Study

   

1 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲔⲈⲤⲀⲢⲒⲀ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲈⲞⲨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤⲠⲨⲢⲀ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ϮϨⲨⲆⲀⲖⲒⲔⲎ.

2 ⲈⲞⲨⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲠⲈ ⲈϤⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲈⲐⲚⲀⲎⲦ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

3 ⲀϤⲚⲀⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞⲢⲀⲘⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠ ⲐⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲈ.

4 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϢⲞⲠ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲈⲔⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔⲘⲈⲐⲚⲀⲎⲦ ⲀⲨⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲞⲨⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.

5 ϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ ⲘⲀⲢⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.

6 ⲪⲀⲒ ϤϪⲀⲖⲎⲞⲨⲦ ⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲂⲀⲔϢⲀⲢ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤⲎⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ.

7 ⲈⲦⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲂⲰⲔ ⲂⲚⲦⲀϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲀⲦⲞⲒ ⲚⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲎⲚ ⲈⲢⲞϤ.

8 ⲈⲦⲀϤϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ.

9 ⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ϨⲒ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϦⲰⲚⲦ ⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϪⲈⲚⲈⲪⲰⲢ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲘⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠ.

10 ⲚⲈ ⲀϤϨⲔⲞ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲈⲨⲤⲞⲂϮ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲦⲰⲘⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ.

11 ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲪⲈ ⲈⲤⲞⲨⲎⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈⲨⲬⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲂⲰⲤ ⲚⲒⲀⲨ ⲚⲆ ⲚⲀⲢⲬⲎ.

12 ⲈⲨⲬⲎ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚϪⲈⲚⲒϤⲦⲈⲪⲀⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϬⲀⲦϤⲒ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ.

13 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲠⲈⲦⲢⲈ ϢⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲰⲘ.

14 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲪⲰⲢ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲈⲚⲈϨ ⲈϤϬⲀϦⲈⲘ ⲒⲈ ⲈϤⲤⲞϤ.

15 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈϮⲤⲘⲎ ⲘⲪⲘⲀϨⲤⲞⲠⲂ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲂⲰⲞⲨ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϬⲀϦⲘⲞⲨ.

16 ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϢⲀ ⲄⲚⲤⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲰⲖⲒ ⲘⲠⲒⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ.

17 ϨⲰⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲈⲨⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚϦⲢⲎ ⲒⲚϦⲎⲦϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲞⲢⲀⲘⲀ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲚϪⲈⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲈⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲚⲤⲀⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲠⲒⲠⲨⲖⲰⲚ

18 ⲈⲦⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲀⲚ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϤϪⲀⲖⲎⲞⲨⲦ ⲈⲠⲀⲒⲘⲀ.

19 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲞϬⲚⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒϨⲞⲢⲀⲘⲀ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤ ⲄⲚⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲔ.

20 ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲰⲚⲔ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲔⲞⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲂⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ.

21 ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϢⲀ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ.

22 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲠⲒⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲖⲞⲖ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲈⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲤⲰⲔ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲞⲦⲔ.

23 ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲔⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲒⲞⲠⲠⲎ.

24 ⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲀⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲔⲈⲤⲀⲢⲒⲀ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲈⲚⲈϤⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤϢⲪⲎ ⲢⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲈⲞⲚ.

25 ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤϮⲘⲀϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϦⲀⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲦ.

26 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ.

27 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲈⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ.

28 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲂⲞϮ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲦⲞⲘϤ ⲒⲈ ⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲖⲖⲞⲪⲨⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲀⲘⲞⲒ ⲈϢⲦⲈⲘϪⲞⲤ ⲚϨⲖⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ϪⲈ ϤϬⲀϦⲈⲘ ⲒⲈ ϤⲤⲞϤ.

29 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲒⲒ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲤⲰⲒ ⲘⲠⲒⲈⲢⲀⲚⲦⲒⲖⲈⲄⲒⲚ ϮϢⲒⲚⲒ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲀϢ ⲚϨⲰⲂ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲤⲰⲒ.

30 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲤ ϤⲦⲞⲨ ⲪⲞⲞⲨ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲀⲒⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠ ⲐϮ ϦⲈⲚⲠⲀⲎⲒ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲀⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲂⲤⲰ ⲈⲤⲞⲨⲞⲂϢ.

31 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲈ ⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲈⲔⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲔⲘⲈⲐⲚⲀⲎⲦ ⲀⲨⲈⲢⲠⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.

32 ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ ⲘⲀⲢⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲪⲀⲒ ϤϪⲀⲖⲎⲞⲨⲦ ⲈⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲂⲀⲔϢⲀⲢ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ.

33 ⲚϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲀⲒⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲤⲰⲔ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲔⲀⲒⲤ ⲈⲦⲀⲔⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲦⲈⲚⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲈⲚⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲐⲀϢⲞⲨ ⲚⲀⲔ.

34 ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ⲚⲢⲰϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϮⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϬⲒϨⲞ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ.

35 ⲀⲖⲖⲀ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϢⲖⲰⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦⲈϤϨⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϤϢⲎⲠ ⲚⲀϨⲢⲀϤ.

36 ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲈϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

37 ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲀϤⲈⲢϨⲎ ⲦⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲰⲘⲤ ⲈⲦⲀϤϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ.

38 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲢⲈⲘⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲤϤ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲈⲢⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲦⲀⲖϬⲞ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲠⲈ.

39 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲬⲰⲢⲀ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲀϢϤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨϢⲈ.

40 ⲪⲀⲒ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀϨⲄ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈⲐⲢⲈϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ

41 ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲒⲘⲈⲐⲢⲈⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲤⲰ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.

42 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲀⲚ ⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲀϢϤ ⲚⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.

43 ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞϤ ⲈⲐⲢⲞⲨϬⲒ ⲘⲠⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ.

44 ⲈⲦⲒ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ.

45 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲰⲘⲦ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲈⲂⲒ ⲚⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ Ⲁ- ϮⲆⲰⲢⲈⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲀⲤⲪⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲔⲈⲈⲐⲚⲞⲤ.

46 ⲚⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲨⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϬⲒⲤⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ

47 ϪⲈ ⲘⲎⲦⲒ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲈϢⲦⲈⲘⲐⲢⲈ ⲚⲀⲒ ϬⲒⲰⲘⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨϬⲒ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲘⲠⲈⲚⲢⲎϮ ϨⲰⲚ.

48 ⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲞⲘⲤⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ.

   

J. Warren Wells, editor.