Осия 8

Study

   

1 Тури тръбата на устата си! Той се спуща като орел против дома Господен, Защото нарушиха завета Ми И престъпиха закона Ми.

2 Ще викат към Мене: Боже мой, ние Израил Те познаваме.

3 Но понеже Израил отхвърли доброто, Затова неприятелят ще го прогони.

4 Те поставиха царе, но не чрез Мене; Назначиха началници, но без да ги призная Аз; От среброто си и от златото си направиха си идоли, Та да бъдат изтребени.

5 Той е отхвърлил телето ти, Самарио; Гневът Ми пламна против тях; До кога не ще могат да се очистят?

6 Защото телето наистина е от Израиля; Художникът го е направил; то не е Бог; Да! Самарийското теле ще се разтроши.

7 Понеже посеяха вятър, затова ще пожънат вихрушка; Няма узряло жито; израсналото няма да даде брашно; И ако даде, чужденци ще го погълнат.

8 Израил биде погълнат; Сега той е между народите като негоден съд.

9 Защото възлязоха при асирийците Като див и усамотен осел; Ефрем е наел любовници.

10 И даже ако наемат любовници между народите, Аз сега ще ги събера против тях; И те ще почнат да намаляват Поради товара наложен от царя на князете.

11 Понеже Ефрем издигна много жертвеници за да греши, То жертвениците му станаха причина за грях.

12 Написах му десетте хиляди правила на закона Си; Но те се счетоха като чуждо нещо.

13 В жертвите, които Ми принасят, Жертвуват месо и го ядат; Но Господ не ги приема; Сега ще си спомни беззаконието им, И ще накаже греховете им; Те ще се върнат в Египет.

14 Защото Израил е забравил Твореца си и е построил палати, И Юда е съградил множество укрепени градове; Но Аз ще пратя огън върху градовете му, Та ще пояде палатите им.


www.bibliata.com