Matthew 27:3

Afrikaans 1953

Study the Inner Meaning

← Matthew 27:2    Full Chapter    Matthew 27:4 →

3 Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat Hy veroordeel was, berou gekry en die dertig silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge

Study the Inner Meaning

Commentary on this text:

Stories:
Translate: