Hosea 5

Study the Inner Meaning

Afrikaans 1953     

← Hosea 4   Hosea 6 →

1 Hoor dit, o priesters, en let op, o huis van Israel, en gee gehoor, o huis van die koning! Want die vonnis raak julle, omdat julle vir Mispa 'n vangnet geword het en 'n uitgespreide net op Tabor.

2 Ja, in verderflike praktyke verdiep die afvalliges hulle, maar Ek sal hulle almal tot tugtiging wees.

3 Ek ken Efraim, en Israel is vir My nie verborge nie; want nou het jy owerspel bedrywe, o Efraim! Israel is verontreinig.

4 Hulle dade gedoog geen terugkeer tot hulle God nie, want daar is 'n gees van hoerery in hulle binneste, en hulle ken die HERE nie.

5 En die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom; en Israel en Efraim sal struikel deur hulle ongeregtigheid, ook Juda sal saam met hulle struikel.

6 Met hulle kleinvee en hulle beeste sal hulle heengaan om die HERE te soek, maar Hom nie vind nie. Hy het Hom aan hulle onttrek.

7 Hulle het troueloos gehandel teen die HERE, want hulle het onegte kinders verwek; nou sal die nuwemaan hulle met hul velde verteer.

8 Blaas die basuin in Gíbea, die trompet in Rama! Hef aan die krygsgeskreeu in Bet-Awen. Agter jou kom dit, Benjamin!

9 Efraim sal 'n woesteny word op die dag van straf; onder die stamme van Israel maak Ek bekend wat seker is.

10 Die vorste van Juda is soos hulle wat die grenslyne verlê. Ek sal my grimmigheid oor hulle uitgiet soos water.

11 Efraim is verdruk, verbreek deur die oordeel; want dit het hom behaag om na die gebod van mense te wandel.

12 Daarom is Ek vir Efraim soos 'n mot en vir die huis van Juda soos 'n verrotting in die gebeente.

13 Toe Efraim sy krankheid sien en Juda sy sweer, het Efraim na Assur gegaan en na koning Jareb gestuur; maar hy kan julle nie genees en julle van die sweer nie gesond maak nie.

14 Want Ek is soos 'n leeu vir Efraim, en soos 'n jong leeu vir die huis van Juda; Ek, Ek verskeur en gaan heen, Ek dra weg sonder dat iemand red.

15 Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek.

← Hosea 4   Hosea 6 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 188


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1186, 3881, 4592, 5354, 5585, 5895, 8999, ...

Apocalypse Revealed 134

The Lord 48

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 156, 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 502, 962

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomy 27:17, 32:39

Judges 4:6, 12, 6:6, 19:13

1 Samuel 7:5, 6, 16

2 Kings 15:19

2 Chronicles 28:16, 21

Job 10:7, 16

Psalms 88:17, 107:6, 13, 19, 28

Proverbs 1:28, 11:5

Isaiah 3:8, 9, 10:29, 26:16

Jeremiah 11:7

Lamentations 3:10, 40

Ezekiel 23:5

Hosea 1:2, 2:12, 3:5, 4:1, 11, 12, 15, 6:7, 9, 7:10, 11, 12, 13, 8:1, 9, 11, 13, 9:7, 10:6, 13:5, 6, 7, 14:2

Joel 1:2

Amos 3:1, 8:12

Micah 6:13


Translate: