Hosea 1

Study the Inner Meaning

Afrikaans 1953     

← Daniel 12   Hosea 2 →

1 Die woord van die HERE wat gekom het tot Hoséa, die seun van Beëri, in die dae van Ussía, Jotam, Agas, Jehiskía, konings van Juda, en in die dae van Jeróbeam, die seun van Joas, koning van Israel.

2 Die begin van wat die HERE met Hoséa gespreek het; die HERE het aan Hoséa gesê: Gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders; want die land het grootliks owerspel bedrywe deur van die HERE afvallig te word.

3 Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Diblaim, geneem; en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar.

4 En die HERE het vir hom gesê: Noem hom Jísreël, want nog 'n klein tydjie, dan sal Ek die bloedskuld van Jísreël aan die huis van Jehu besoek en 'n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel.

5 Ja, in dié dag sal Ek die boog van Israel verbreek in die laagte van Jísreël.

6 Toe het sy weer swanger geword en 'n dogter gebaar; en Hy het vir hom gesê: Noem haar Lo-Rugáma, want Ek sal My verder nie meer oor die huis van Israel ontferm deur hulle vergifnis te skenk nie.

7 Maar oor die huis van Juda sal Ek My ontferm en hulle verlos deur die HERE hulle God, en Ek sal hulle nie deur boog of swaard of oorlog, deur perde of ruiters verlos nie.

8 Nadat sy Lo-Rugáma gespeen het, het sy weer swanger geword en 'n seun gebaar.

9 En Hy het gesê: Noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s'n wees nie.

10 Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie--sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God.

11 Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel en uit die land optrek; want groot is die dag van Jísreël!

12 Sê aan julle broers: Ammi, en aan julle susters: Rugáma.

← Daniel 12   Hosea 2 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 2606, 10325

Apocalypse Explained 655

On the Athanasian Creed 165

Sacred Scripture 79

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 184, 185

True Christian Religion 247

Scriptural Confirmations 54


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 8904, 10217, 10402

Apocalypse Revealed 134

Doctrine of the Lord 4, 15

Sacred Scripture 16

True Christian Religion 130


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 119, 141, 734, 805

Scriptural Confirmations 4, 9, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 22:17

Exodus 14:13, 30, 34:16

Deuteronomy 31:16

Joshua 19:18

2 Kings 6:18, 10:1, 11, 14:23, 17:6, 20, 19:34

Psalms 44:7

Isaiah 1:1, 8:3

Jeremiah 2:20, 23, 51:5

Ezekiel 16:15, 36:11

Hosea 2:7, 3:1, 5:3

Amos 1:1, 7:8, 9:8

Micah 1:1

Zechariah 4:6

Romans 9:26

1 Peter 2:10


Translate: