Amos 2

Study the Inner Meaning

Afrikaans 1953     

← Amos 1   Amos 3 →

1 So sê die HERE: Oor drie oortredinge van Moab, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hy die beendere van die koning van Edom tot kalk verbrand het.

2 Daarom sal Ek 'n vuur slinger in Moab, en dit sal die paleise van Kérijot verteer; en Moab sal met oorlogsrumoer sterwe, met krygsgeskreeu en basuingeskal.

3 En Ek sal die regeerder onder hulle uitroei en al hulle vorste saam met hom doodmaak, sê die HERE.

4 So sê die HERE: Oor drie oortredinge van Juda, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hulle die wet van die HERE verwerp het en sy insettinge nie onderhou het nie; en hulle leuengode het hulle verlei waar hulle vaders agter aan geloop het.

5 Daarom sal Ek 'n vuur slinger in Juda, en dit sal die paleise van Jerusalem verteer.

6 So sê die HERE: Oor drie oortredinge van Israel, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het en die behoeftige vir 'n paar skoene.

7 Hulle wat daarna hyg dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom, en wat die weg van die ellendiges buig; en die man en sy vader gaan na dieselfde jongedogter om my heilige Naam te ontheilig.

8 En hulle strek hul uit op verpande klere by elke altaar, en die wyn van die wat beboet is, drink hulle in die huis van hul god.

9 En tog het Ék die Amoriet voor hulle uit verdelg wie se hoogte was soos die hoogte van die seders, en hy was sterk soos die eikebome; maar Ek het sy vrug daarbo en sy wortels daaronder verdelg.

10 Ook het Ek julle uit Egipteland laat optrek en julle veertig jaar lank in die woestyn gelei, om die land van die Amoriet in besit te neem.

11 En Ek het uit julle seuns profete en uit julle jongelinge nasireërs verwek. Is dit nie so nie, o kinders van Israel? spreek die HERE.

12 Maar julle het die nasireërs wyn laat drink en aan die profete bevel gegee en gesê: Julle mag nie profeteer nie!

13 Kyk, Ek laat dit onder julle kraak, soos 'n wa kraak wat vol gerwe is;

14 sodat die wat gou is, nie kan ontvlug nie, en die sterke sy krag nie kan ontwikkel en die held sy lewe nie kan red nie.

15 En die boogskutter sal nie bly staan en die wat gou is op sy voete, nie vrykom nie, en die perderuiter sal sy lewe nie red nie.

16 En die dapperste onder die helde sal op dié dag naak wegvlug, spreek die HERE.

← Amos 1   Amos 3 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 2      

By Helen Kennedy

In this chapter, the Lord tells how people in Moab, Judah and Israel will be punished because they're continuing in their evils. Starting in verse 9, He shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

The Lord 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 22:25, 26

Leviticus 18:21

Numbers 6:2, 3, 13:32, 32:13

Deuteronomy 2:7, 8:2, 9:1, 2

Joshua 24:8

Judges 13:7

1 Samuel 3:20

2 Kings 26, 17:19, 25:9

2 Chronicles 14

Job 18:16

Psalms 33:16

Ecclesiastes 9:11

Isaiah 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Jeremiah 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Ezekiel 25:8

Hosea 8:14, 12:3

Amos 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Micah 2:6

Zephaniah 8

Zechariah 11:5


Translate: