Пътеки > Нова християнска мисъл

Нова християнска мисъл


За да се разбере новохристиянската мисъл, е полезно да се разглеждат нейните истини като групирани в 5 основни доктрини: Господ, Словото, възраждането, небето и съпружеската любов или идеалния брак. Разберете как работи всичко това и проучете и някои "инструментални" доктрини.