Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


Това е превод на: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, от Jared Buss

машинно преведени на isiZulu

Описание:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

Дата на създаване: 2023

Информация: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторско право: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лиценз: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - вижте условията

За: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Препоръчано цитиране:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Обратно