Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Това е превод на: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, от Jared Buss

машинно преведени на Tagalog

Описание:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Дата на създаване: 2023

Информация: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторско право: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лиценз: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - вижте условията

За: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Препоръчано цитиране:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Обратно