Marriage (Chadwick translation)


Това е превод на: De Conjugio, от Swedenborg, Emanuel

Оригиналното произведение не е публикувано от неговия автор.

Преведено на English


Описание:

This is a rough sketch for Swedenborg's work entitled "De Amore Conjugiali", usually titled in in English as "Conjugial Love" or "Marriage Love".

За този превод:

This is a rough sketch for Swedenborg's work entitled "De Amore Conjugiali", usually titled in in English as "Conjugial Love" or "Marriage Love".

Дата на създаване: 1975

Информация: Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Авторско право: Swedenborg Society

Copyright Swedenborg Society. All rights reserved.

Лиценз: Used with permission - вижте условията

Получено от: https://www.swedenborg.org.uk


Данни за публикацията:

Публикувано: 1975 в London, England от Swedenborg Society като част от 'Small Theological Works and Letters


Препоръчано цитиране:

Marriage. [Written in 1764-1765, not published by the author.] Translated. London, England: Swedenborg Society, 1975. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Обратно