Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma #88

От Емануел Сведенборг

Проучете този пасаж

  
/ 114  
  

Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma (в оригинал)


88. Quoniam mendacium et veritas sunt duo opposita, sequitur, quod quantum quis fugit mendacium ut peccatum, tantum amet veritatem.

Leverneslära för Nya Jerusalem (Manby)


88. Enär lögn och sanning är två motsatta saker, så följer, att så mycket någon flyr lögnen såsom synd, så mycket älskar han sanningen.

  
/ 114